ENGLISH

2017 Yılı Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları (BAP) Başlamıştır

21 Eylül 2017, Perşembe 399

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ

 

1.  Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri ve Kapsamlı Araştırma Projeleri değerlendirmeye alınacaktır.

2.  Bir öğretim üyesinin 2’den fazla kapsamlı araştırma projesi ve 2 ‘den fazla lisansüstü tez projesi (devam eden projelerle birlikte) desteklenmeyecektir. En fazla 3 projede araştırmacı olarak görev alınabilir. 

3.  2015 yılından itibaren 2 adet AÇÜBAP projesi tamamlamış olanlar ilgili projelerden yayınlanmış 1 (bir) eseri  (makale) bulunmaması durumunda yeni bir proje için başvuru yapamaz (ilgili projeden yayın varsa BAP birimine bilgi verilmedir).

4.  Üniversitemizde yapılabilen analizler dışarıda yaptırılamaz. Yurtiçinde yapılabilen analizler ise yurtdışında yaptırılamaz. 

5.  Üniversitemizde görev yapan en az doktora ya da sanatta yeterlilik derecesini tamamlamış kişiler proje önerisinde bulunabilir.

6.  Proje başvuruları  30 Eylül - 24 Kasım 2017 tarihleri arasında alınacaktır. 

7.  Proje destek üst limiti Kapsamlı Araştırma Projeleri için 20.000,00 TL (KDV Dahil) ve Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri için 15.000,00 TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

8.  Proje kalemleri:

Proje Kalemleri

 

Lisansüstü Projeleri

(Üst Limit)

Kapsamlı Araştırma Projeleri

(Üst Limit)

Yüksek Lisans

Doktora

Sosyal Bilimler

Fen Ve Mühendislik

Kırtasiye alımları (03.2.1.01)

500

500

800

500

Baskı, cilt giderleri (03.2.1.05)

500

700

800

500

Laboratuar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları (03.2.6.01) 

4000

5000

0000

7000

Yurt içi geçici görev yollukları (03.3.1.01)

1500

2000

2200

2200

Laboratuar tahlil ve analiz giderleri  (03.5.1.01)

1500

2000

2000

2000

Bilgisayar yazılım alımları (03.7.2.01)

1500

1500

2000

2000

Makine teçhizat

3000

5000

10000

10000

 

9.  Proje başvurusu yapacak olan araştırmacıların TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine üye olup  (ARBİS) güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje başvurularına eklemeleri gerekmektedir. ARBİS'e üye olmayan araştırıcıların projeleri kabul edilmeyecektir.

10. Başvurunun; sitemizin formlar kısmındaki Proje Başvuru Formu ve Harcama Tablosu doldurularak 2 basılı kopya olarak teslim edilmesi (CD ile birlikte) ve bir örneğinin bap@artvin.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

** Projeler toplam süresi dolduğu halde sonuç raporu teslim etmeyen öğretim üyelerimizin 2 yıl süre ile proje başvuruları işleme alınmayacaktır.

** Sunulan projenin süresi en az 12 ay olmalıdır.

Diğer önemli hususlarda Üniversitemiz BAP sayfasını ziyaret edebilirsiniz.