2019 Yılı Performans Programı

15 Ocak 2019, Salı 944

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7'inci maddesinde  "(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm doğrultusunda Üniversitemizin 2019 Yılı Performans Programının nihai hali hazırlanarak internet sayfamızda yayınlanmıştır. Bağlantıya tıklayarak programa erişebilirsiniz.