2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı DERS KAYIT İŞLEMLERİ ve KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE ait açıklama.

27 Eylül 2021, Pazartesi 18712

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME ve DERS KAYIT İŞLEMLERİ

ÖNLİSANS-LİSANS VE LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS-DOKTORA) PROGRAMLARINA KAYITLI TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !

1-Üniversitemize kayıtlı olan (1, 2, 3 üncü ve daha fazla yılında öğrenime devam edecek I. ve II. öğretim) tüm öğrenciler (Önlisans, Lisans, Lisansüstü programlara kayıtlı olan) 27 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemine giriş yaparak zorunlu ve seçmeli derslere ait ders kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Alt dönemlerden başarısız dersi olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla 48 AKTS kredisi kadar ders seçebilir.  Ders kayıt işlemlerinde öğrenciler önceki dönemlerden almadığı veya alıp başarısız olduğu dersleri öncelikle almak zorundadırlar.

48 AKTS sınırından fazla ders alınabilmesi için 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında alınan tüm derslerin başarılması halinde güz yarıyılı sonunda mezun olabilecek öğrenciler için yönetmeliğin 11. maddesi gereği öğrencinin isteği, danışman ve bölüm başkanı onayı ile 48 AKTS sınırı artırılabilir. 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında daha önce hiç almadığı veya alıp başarısız olduğu dersi olduğu için eğitime devam edecek olan öğrenciler için 48 AKTS sınırı artırılamaz.

2- Birinci öğretim programlarına kayıtlı olup normal öğrenim süresini tamamlamış (Normal öğrenim süresi: Önlisans 2, Lisans ve Doktora 4, Tezli Yüksek lisans 2 yıldır) olan öğrenciler ile birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payını, öğrencilerin kendileri ödemeleri gerekmektedir. Bu nedenle katkı payı ödemesi gereken tüm öğrencilerin 27 Eylül  – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında Vakıflar bankasına öğrenci numarası ile katkı payını ödemeleri ve öğrenci bilgi sistemine giriş yaparak ders kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

3- İkinci öğretim programlarına kayıt yaptırmış olan tüm öğrenciler (Lisans, önlisans ve tezsiz yüksek lisans) 27 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Vakıflar Bankasına öğrenci numarası ile ödemeleri gerekmektedir.

4- Sağlık veya İlahiyat alanında lisans tamamlama programlarına kayıtlı olan öğrenciler katkı payını kendileri ödemeleri gerektiği için kayıtlı oldukları lisans programına ilişkin belirlenen  katkı payını 27 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında Vakıflar Bankasına öğrenci numarası ile ödemeleri gerekmektedir.

5- Uluslararası (Yabancı Uyruklu) öğrenciler, Üniversitemizde kendi imkanları ile öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler (T.C. vatandaşı olup liseyi yurt dışında bitiren, mavi kart sahibi olan ve T.C.  vatandaşlığı dışında başka bir ülkenin uyruğunda olup yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleşen tüm öğrenciler) 27 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Vakıflar Bankasına öğrenci numarası ile ödemeleri gerekmektedir.

6- Engelli öğrenciler: Engelli olduğuna dair sağlık raporunu sunan ikinci öğretime devam eden öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından program süresi ve kayıtlı olunan program sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Birinci öğretime programlarına kayıtlı olan engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sınırlaması olmaksızın katkı payı alınmaz.

7- Yatay geçiş yoluyla Üniversitemize kayıt olan ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerimizin 27 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Vakıflar Bankasına öğrenci numarası ile ödemeleri gerekmektedir.

8- Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemesi gereken öğrenciler (Önlisans, Lisans, Lisansüstü)  katkı payı/öğrenim ücretini 27 Eylül – 01 Ekim 2021tarihleri arasında ödemedikleri ve 27 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında ders kaydı yapmadıkları takdirde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında ders ve sınavlara katılamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen ve ders kaydı yapmayan öğrencilerin varsa girdikleri ders ve sınavlar geçersiz sayılır.

Ders Kayıt Kuralları İçin tıklayınız…

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile ilgili detaylı açıklamaları görmek için tıklayınız...

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimini görmek için tıklayınız…