2023 Yılı Üniversitemize Ek Yerleştirme Sonucu Kayıt Hakkı Kazanan Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrencilerin Sonuçları ve Kayıt İşlemleri / 2023 Foreign Nationals Additional Placement Result and Registration Procedure

28 Ağustos 2023, Pazartesi 1175

2023 Yılı Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenci kontenjanı ile Üniversitemize ek yerleştirme sonucu yerleşen ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi / 2023 International (Foreign National) The list of students who were placed in our University as a result of additional placement with the student quota and who got the right to enroll TIKLAYINIZ/CLICK HERE

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler adlarına düzenlenmiş onaylı kabul mektubunu başvuru sisteminden alacak olup ayrıca bir kabul mektubu düzenlenmeyecektir. / Students who have the right to register will receive the approved acceptance letter issued in their names from the application system, and an additional acceptance letter will not be issued.

-Onaylı Kabul Mektubu Almak İçin Tıklayınız... (Daha önceden almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız

 -Click to Receive a Confirmed Letter of Acceptance... (Log in to the system with your previously received username and password.

TÖMER HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİK TIKLAYINIZ / CLICK HERE TO GET INFORMATION ABOUT TÖMER

KAYIT İŞLEMLERİ / REGISTRATION PROCEDURES

Yüz yüze ve geçici kayıt olabilmek için öğrenciler öncelikle 2023-2024 eğitim öğretim yılı için belirlenmiş olan öğrenim ücretini ödemesi gerekmektedir. Öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yaptıran öğrenciler daha sonra kayıt hakkından vazgeçmesi veya kaydının silinmesi halinde ödediği öğrenim ücreti iade edilmeyecektir. / In order to register face-to-face and temporarily, students must first pay the tuition fee determined for the 2023-2024 academic year. Students who register by paying the tuition fee will not be refunded the tuition fee paid if they later give up their right to enroll or their enrollment is deleted.

Üniversitemize ek yerleştirme sonucu yerleşen Uluslararası (Yabancı Uyruklu) öğrencilerin kayıtları 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında  Artvin Çoruh Üniversitesi, Şehir Yerleşkesi Rektörlük Binası Zemin Kat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. 08000 Merkez - ARTVİN adresinde yüz yüze yapılacaktır. / International (Foreign) students who settled in our university will be registered at Artvin Coruh University Student Affairs Department City Campus Center - ARTVİN  face to face between  11-15 September 2023

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ... / CLICK HERE TO SEE THE REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION...

KAYIT İŞLEMLERİ SONRASI YAPILACAKLAR / WHAT TO DO AFTER REGISTRATION

1- Kesin kayıt işlemini tamamlayan T.C. Kimlik numarası olmayan öğrenciler ikamet izin işlemlerini tamamladıktan sonra "99...." ile başlayan T.C. Kimlik Numaralarını en geç 1 ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. / 1- T.C. who has completed the final registration process. After completing the residence permit procedures, students who do not have an ID number, start with T.C. They are required to report their Identity Numbers to the Registrar's Office within 1 month at the latest.

2- Türkçe Öğrenme Merkezlerinden alınan (TÖMER) Türkçe düzeyini gösteren belge. Kayıt yaptıran ve Türkçe Yeterlilik belgesi olmayan tüm öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğrenme Merkezi (AÇÜTÖMER) tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavına girmesi zorunludur. Türkçe Yeterlilik belgesi olan öğrencilerde gerek görülmesi halinde Türkçe Yeterlilik sınavına alınabilir. (AÇÜTÖMER) Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olanlar eğitime başlatılacaktır. Türkçe yeterliliği sağlamayanlar Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğrenme Merkezi (AÇÜTÖMER)’e kayıt olarak Türkçe eğitim kursuna devam etmeleri zorunlu olup (AÇÜ TÖMER) dışında başka bir Türkçe Öğrenme Merkezine kayıt yaptıramazlar. Yeterliliği sağlamayan ve Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğrenme Merkezi (AÇÜTÖMER)’e kayıt yaptırmayan öğrencilerin kayıt hakları iptal edilerek Üniversitemiz ile ilişikleri kesilecektir. / 2- The document showing the level of Turkish obtained from Turkish Learning Centers (TÖMER). All students who are registered and do not have a Turkish Proficiency certificate are required to take the Turkish proficiency exam held by Artvin Çoruh University Turkish Learning Center (AÇÜTÖMER). Students with a Turkish Proficiency certificate can take the Turkish Proficiency Exam if deemed necessary. Those who are successful in the (AÇÜTÖMER) Turkish proficiency exam will start training. Those who do not have Turkish proficiency are required to attend a Turkish education course by registering at Artvin Çoruh University Turkish Learning Center (AÇÜTÖMER), and they cannot enroll in another Turkish Learning Center other than (AÇÜ TÖMER). Students who do not meet the qualifications and do not register to Artvin Çoruh University Turkish Learning Center (AÇÜTÖMER) will have their registration rights canceled and their relations with our University will be terminated.

Türkçe Yeterlilik Sınavı (TÖMER) 19.09.2023 tarihinde Saat: 11:00'de Şehir Yerleşkesi Eğitim Fakültesi A-10 nolu sınıfta yapılacaktır. / The Turkish Proficiency Exam (TÖMER) will be held on 19.09.2023 at 11:00 in the City Campus Education Faculty Class A-10.

3- İkamet İzni Alma Açıklamaları için TIKLAYINIZ... / CLICK for HERE Explanations on Obtaining Residence Permit....

4- SGK İşlemleri Açıklamaları için  TIKLAYINIZ... / CLICK for SGK Transactions Descriptions...

5- 2023 - 2024 Eğitim-Öğretim Yılı  Öğrenim Ücretleri İçin TIKLAYINIZ / For the Tuition Fee of 2023-2024 Education and Training Year, CLICK HERE

-Barınma, Seyahat ve Diğer Faydalı Telefon Bilgileri / Housing, Travel and Other Useful Phone Information TIKLAYINIZ/CLICK HERE