Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri Esasları

06 Eylül 2018, Perşembe 652

Nihat Gökyiğit Yayın Teşvik Ödüllerinin 2019-2023 yılları arasında da verilebilmesi yönünde ilgili Vakıf ile yapılan anlaşma neticesinde, Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri Esasları üniversitemizce tekrar düzenlenmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri Esaslarını Görmek Tıklayınız

EK 1: ÜAK TARAFINDAN 2018 YILI İÇİN BELİRLENEN ALAN İNDEKSLERİ

 

 

 

DOÇENTLİK TEMEL ALANI

 

 

GEÇERLİ ALAN İNDEKSLERİ

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Temel Alanı

 

 

Isı Database'e giren eğitimle ilgili indeksler

 

 

 

 

 

Australian Education Index, British Education

 

 

 

 

 

Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full

 

 

 

 

 

Text (H. W. Wilson) Database Covarage List

 

 

 

 

 

 

 

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Filoloji Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Hukuk Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

İlahiyat Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

 

 

• The Avery Index to Architectural Periodicals

 

 

 

 

 

• DAAI (Design and Applied Arts Index)

 

 

 

 

 

• Art Index (Art Research Database, EBSCO)

 

 

 

 

 

• ICONDA (The International Construction

 

 

 

 

 

Database)

 

 

 

 

 

• Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs)

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

 

 

ISI Database'e giren ilgili indeksler veya

 

 

 

 

 

SCOPUS

 

 

 

 

 

 

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Spor Bilimleri Temel Alanı

 

 

Isı Database'e giren eğitim/spor bilim alanıyla

 

 

 

 

 

ilgili indeksler, Australian Education Index,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

British Education Index, Journals Indexed in

 

 

 

 

 

ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson)

 

 

 

 

 

Database Covarage List