Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi

03 Ekim 2019, Perşembe 612

18 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonucuna yapılan 1 (bir) adet  itiraz, Sınav Kurulunun  03.10.2019 tarihinde yapılan toplantısında  değerlendirilmiş, sonuçlandırılarak herhangi bir hata bulunmadığı ilgiliye bildirilmiştir.