Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları

30 Eylül 2019, Pazartesi 1766

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde, 2019-2020 akademik yılında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde öğrenci çalıştırılacaktır. İlgilenen öğrencilerin Başkanlığımızın https://sks.artvin.edu.tr/belgeler-ve-formlar adresinde yer alan Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu doldurup aşağıda belirtilen evraklarla beraber öğrenim gördükleri Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, öğrencilerin çalıştırılacağı yerler, haftalık çalışma süreleri, bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret ve başvuru yeri aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Şartlar:

(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:


a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

 1. Başvuru İçin İstenen Belgeler:
  1. Başvuru formu (Fotoğraflı)
  2. Yeni tarihli öğrenci belgesi (Disiplin cezası almadığını gösterir)
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Adli sicil belgesi
  5. İkametgah belgesi
  6. Sağlık beyan ve taahhütname formu (sks internet sayfasında hizmetler-belgeler kısmında)
  7. Sağlık provizyon sorgulama belgesi (e-devletten SPAS Müstehaklık Sorgulama)

 

Not: Öğrenciler başvuru için istenen belgeleri birimlerindeki öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve kabul edilmeyecektir. Ayrıca asil listeye giren öğrenciler kendi adlarına Akbank’tan açacağı hesap numaralarını (Iban No) gösteren belgeleri teslim edecekler ve birimlerindeki öğrenci işlerine başvurarak sözleşme imzalayacaklardır.

 1. Çalıştırılacak İşler: Akademik Birimler, İdari Birimler, Merkez Yerleşke Kütüphanesi, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Sekreterlik, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Spor Tesisleri, Konukevi, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi
 2. Çalışma Süresi ve Ücretleri: Çalışma süresi haftalık en fazla 15 saat, aylık ise en fazla 35 saattir. Saat ücreti brüt 11,37 TL’dir. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Damga ve Gelir Vergisi kesintileri yapıldıktan sonra net 9,58 TL’dir.

Başvuru Yeri ve Zamanı: Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrenciler öğrenim gördükleri Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine en geç 18/10/2019 tarihine kadar giderek verilecek olan başvuru formunu doldurarak, şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.