KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine

14 Temmuz 2021, Çarşamba 620

14/07/2021 TARİHİNDE ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANAN KPSS-2021/1 SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

         Üniversitemize yerleştirilen adayların 14/07/2021 tarihinden itibaren 15 (on beş)  gün içerisinde (06/08/2021 tarihi mesai bitimi 17:00'ye kadar) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 *Arşiv Araştırması sonucu olumlu neticelenen adayların ataması yapılacaktır.

  *Yukarıda belirtilen süre içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

                 Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

1)  Atama Başvuru Dilekçesi dilekçe örneği için tıklayın   

2)  Atama Başvuru Formu form için tıklayın

3)  Adli Sicil Belgesi

4)  KPSS 2021/1 Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

5)  Öğrenim Belgeleri  (Aslı veya noter onaylı örneği)

6)  4 Adet Vesikalık Fotoğraf

7)  Özgeçmiş Formu form için tıklayın

8)  Askerliğini yapanlar için terhis belgesi

9)  Ortaokul ve/veya Lise Öğrenimi Üç Yıldan Fazla Olanların Öğrenim Belgesi (Aslı veya noter onaylı örneği)

10)  Sigortalı Çalıştığına Dair Hizmet Dökümü (Varsa)

11)  Bilgisayar Sertifikası 

12)  Personel Bilgi Formu  form için tıklayın

13)  Mal Bildirim Beyannamesi form için tıklayın

14)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

15)  Varsa Diğer Belgeler (Ehliyet Fotokopisi, Kan Grubunu Gösterir Belge, Bonservis vb. )

 

 

BAŞVURU ADRESİ : 

Artvin Çoruh Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

08000 Seyitler Yerleşkesi   ARTVİN

Tel : 0 466 215 10 00  Dahili :1089