Lisansüstü Öğrenci Alımı (2022-2023 Güz Yarı Yılı)

22 Temmuz 2022, Cuma 13012

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

               LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

          Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 9, 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Enstitümüzün lisansüstü programlarına (doktora, tezli/tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve yatay geçiş) öğrenci alımı yapılacaktır.

Başvuru süreci ile ilgili gerekli bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

BAŞVURU BİLGİLERİ (Application Information)

BAŞVURU TARİHLERİ :  25-TEMMUZ – 7 AĞUSTOS 2022 (07 Ağustos 2022 Pazar saat: 23:59’a kadar)                                           

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: Başvurular adaylar tarafından (Yatay Geçiş hariç)  Enstitü web sayfasından ONLİNE olarak yapılacak olup, adayların sistemde başvuracağı programa göre istenilen belgeleri(Belgelerin aslı veya Onaylı olarak) yüklemeleri zorunludur. Eksik ve yanlış yükleme yapan adayların başvurusu program tarafından onaylanmayarak, eksik veya yanlış evrakı tekrar yükleyerek başvurusunu güncellemesi için geri iade edilecektir. Bu nedenle başvurunuzu son gün ve saate bırakmayınız. Sisteme yüklenen eksik belge ve evraklar ile yalan beyan edilen evrak, belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten ilgili aday sorumludur.

BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK ADAYLAR:

  • Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41 ve 48 nci maddeleri gereği:

41 nci madde: Bu Yönetmelik hükümlerine göre ders ve tez çalışması ile ilgili başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler, aynı enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramazlar ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi istekleriyle kayıtlı oldukları programdan ayrılmayı yazılı olarak enstitüye beyan eden öğrencilere bu hüküm uygulanmaz. tabii adaylar başvuru da bulunamazlar.

48 nci madde: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği; bu durumda olan adayların başvuru yapmaması veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayıttan önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan kayıtlarını sildirmeleri zorunludur.

  • Bir lisans programından mezun olmamış adaylar lisansüstü programlara başvuramazlar.
  • Aynı anda iki tezsiz yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ancak başvuru sisteminin puan sıralamasına göre otomatik yerleştirdiği bir programa kesin kayıt yaptırabilirler.
  • 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı veya mezun olanlar doktora programlarına başvurabilir ancak bu tarihten sonra kayıtlı veya mezun olanlar doktora programlarına başvuramazlar.

* BAŞVURU SONUÇ TAKİBİ: Adaylar başvuru sistemini sık sık kontrol ederek başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenebilirler. Başvurularında güncelleme yapmaları gerekiyor ise eksikliklerini gidererek başvurularını tekrar güncellemeleri gerekebilir. Bu nedenle adayların başvurularını ve kontrollerini son günlere bırakmamaları mağdur olmamaları açısından önemlidir. Başvurularda istenilen belge ve evrakları eksik yükleyen adaylar ile "Hatalı Başvuru" bildirimi sonrası başvuru süresi içerisinde başvurularında düzeltme yapmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktırBaşvuruların değerlendirmesi sistem tarafından yapılmaktadır.

KESİN KAYIT SÜRECİ : Kesin kayıtlar aşağıda belirtilen tarih aralıklarında ONLINE olarak adaylar tarafından yapılacak olup, 2 nci yedek yerleştirmeden sonra programların boş kalan kontenjanlarına herhangi bir yedek yerleştirme yapılmayacaktır.

ALES SINAVININ GEÇERLİLİK SÜRESİ: ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. 

YABANCI DİL SINAVLARININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ: Yabancı Dil sınavı ile YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. Üzerinde geçerlilik tarih bilgisi bulunmayan Yabancı Dil Sınav Puanları 5 yıl süre ile geçerlidir.

DOKTORA MEZUNLARININ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURULARINDA ALES: ALES şartı aranmaz. Enstitümüz yüksek lisans programlarına giriş puanı hesaplanmasında ALES puanı 65 (Altmış beş) olarak kabul edilecektir. (10.09.2020 tarih ve 2020-9/1 sayılı Senato Kararı gereği)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (II. ÖĞRETİM) : Öğrenim ücreti İşletme Tezsiz Yüksek Lisans için yıllık 5.000,00.-TL (Beş bin TL)’dir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte (Güz Yarıyılı 2.500,00 TL ve Bahar Yarıyılı 2.500,00 TL), Eğitim Bilimleri alanlarında ise  Tezsiz Yüksek Lisans için yıllık  6.000,00.-TL (Altı bin TL)’dir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte (Güz Yarıyılı 3.000,00 TL ve Bahar Yarıyılı 3.000,00 TL)   yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir. 

50/D ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNDA OLUP, BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR:

DOKTORA: (EYK’nın 09.09.2020 tarih ve 2020-3/11 sayılı kararıyla)  Yüksek Lisans öğreniminin mezuniyetlerini takip eden ilk lisansüstü başvuru döneminde doktora öğrenimi için başvuracak adaylar kontenjan dışında tutularak Enstitü doktora programlarına kabul edilecektirler.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI: Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak isteyenler, Form LEE-401 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi ve dilekçedeki eklerle birlikte; şahsen, posta yoluyla Enstitüye yapacaklardır. Ders içerikleri olmayanların kayıtlı oldukları Üniversitelerinin ders içeriklerine ulaşılabilecek e-posta adreslerini başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru formunda istenilen evrakları eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

 

DOKTORA MÜLAKAT SINAVI                                 :  11 AĞUSTOS 2022  (Mülakat sınavı yapılacak programlar : İşletme,Tarih Doktora)

ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINCA MÜLAKAT SINAV SONUÇLARI, YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİNİN ENSTİTÜYE BİLDİRİLMESİ     :  15 AĞUSTOS 2022  mesai bitimine kadar

SONUÇLARIN İLANI                                                       :  19 AĞUSTOS 2022

ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ                  :  22  31 AĞUSTOS 2022   ONLINE

1 NCİ YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ   :  1 – 5 EYLÜL 2022              ONLINE     

2 NCİ YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ   :  7 -9 EYLÜL 2022                ONLINE