Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı Başvuru Sonuçları

25 Eylül 2020, Cuma 8985

İlan Tarihi: 25.09.2020

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Enstitümüzün lisansüstü programlarına müracaat eden ve başvurusu onaylanan adayların değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur. Bu duyuru başvuru yapan ve başvurusu onaylanarak değerlendirmeye giren adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

“DOKTORA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANIP GEÇERLİ YABANCI DİL BELGESİNİ BAŞVURU SÜRECİNDE ENSTİTÜYE İBRAZ ETMEYENLERİN 27.09.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN YABANCI DİL SINAVI (YDS) SONUÇ BELGESİNİ SONUÇLAR AÇIKLANDIKTAN SONRA 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜNDE ENSTİTÜYE İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI GEREĞİ İLGİLİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ KAYITLARI SİLİNECEK OLUP, YERLERİNE VARSA KONTENJAN DAHİLİNDE YEDEK ADAYLAR ALINACAKTIR.”

Aşağıdaki bilgilendirme notlarını kesin ve ders kayıt sürecinde mağduriyet yaşamamız için muhakkak OKUYUNUZ!...

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI:

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR: Asıl kayda hak kazanan adayların kesin kayıt işlemlerini aşağıda belirtilen tarihlerde yaptırmaları ve kesin kayıt esnasında istenilen belgeleri eksiksiz ve onaylı olarak Enstitümüze vermeleri gerekmektedirler. Kesin kayıtlar şahsen, bir aracı vasıtasıyla veya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir. E-Posta (mail) yoluyla kesin kayıt işlemleri kesinlikle YAPILMAYACAKTIR.

Kesin kaydını posta/kargo yoluyla göndereceği evraklar ile yaptıracaklar ile bir aracı vasıtasıyla yaptıracakların işlemlerinde evrak eksiği ve onaysız evrak bulunanlar ile belgeleri eksik olan adayların kesin kaydı kesinlikle YAPILMAYACAKTIR. Posta/kargo yoluyla gönderilen evrakların en son 02 Ekim 2020 günü saat: 16:00’ya kadar Enstitümüze ulaşmış olması zorunludur. Bu tarihten sonra ulaşacak evrak ve başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta/kargo yoluyla kesin kaydı yapılan adayların ders kayıtlarını yapabilmelerini sağlayacak öğrenci bilgi sistemi şifresi için Enstitümüzle irtibata geçmesi gerekmektedir.

Kesin kaydını şahsen, bir aracı vasıtasıyla yaptıracak adayların; asıl listeden kesin kayıt yaptıracak adayların asıl kayıt döneminde (28 Eylül-02 Ekim 2020), yedek listeden kesin kayıt yaptıracak adayların ise yedek kayıt döneminde (05-07 Ekim 2020) kesin kayıt için aşağıda istenilen evrak ve belgeleri eksiksiz ve onaylı olarak kayıt esnasında Enstitüye teslim etmesi zorunludur.

NOT: Kaydını bir aracı ile yaptıracakların 28 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında web sayfamızın Formlar linkinde bulunan FORM-LEE-03 nolu dilekçeyle ve istenilen evraklarla (evrakların eksiksiz ve onaylı olması zorunludur) birlikte Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri eksik olan veya teslim etmeyen adayların kesin kaydı YAPILMAYACAKTIR.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (II. ÖĞRETİM) İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ: Yıllık 4,500.00.-TL (dörtbinbeşyüzlira) olup; iki eşit taksitte (Güz YY 2.250,00.-TL+Bahar YY 2.250,00.-TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir. (ÜYK-11.08.2020 tarih ve 2020/11-3 onayı ile)

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME ve DERS KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 28 EYLÜL – 02 EKİM 2020

YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 05 – 07 EKİM 2020

Kesin kayıtlarının tamamlanmasından sonra programlardaki boş kontenjan durumuna göre yedek listede yer alan adaylar sıralamaya göre bilgilendirilecektir. Bilgilendirme yedek adaylara cep telefonu ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından başvuru sırasında sisteminde belirttikleri cep telefonu numarasının güncel ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Yedek kontenjandan kayıt yaptıracak adayların programa göre aşağıda istenilen belgeleri (evrakların eksiksiz ve onaylı olması zorunludur) kayıt esnasında Enstitüye vermeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan veya teslim etmeyen adayların kesin kaydı YAPILMAYACAKTIR.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ SON BAŞVURU TARİHİ: 16 EKİM 2020

DERS KAYITLARI TARİHİ: 05-11 Ekim 2020

 

KESİN KAYIT ESNASINDA ENSTİTÜYE VERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Tezli Yüksek Lisans Programı İçin Enstitüye Teslim İçin İstenilen Belgeler:

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki yazdır butonunu  tıklayarak BAŞVURU ÇIKTISI’nı alınız),
 • FORM-LEE-04 Danışman Öneri Formu (Form eksiksiz doldurulmuş aday tarafından kesinlikle onaylı, öğretim üyesi açısından onaysız olarak)
 • TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • ALES belgesi,
 • Lisans diploması (onaylı örneği)
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği)
 • Yabancı Dil belgesi (Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlar İçin) (ÖNEMLİ NOT: Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 02.09.2020 tarihli toplantısı doğrultusunda kayıt hakkı elde edip kesin kayıt yapanlar YDS sınav sonucu açıklandıktan sonra 5 (beş) iş gününde belgesini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.)
 • Kısa özgeçmiş,
 • Sabıka Kaydı,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (güncel tarihli-en az üç ay)
 • 3 adet fotoğraf

 

Doktora Programı İçin Enstitüye Teslim İçin İstenilen Belgeler:

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki yazdır butonunu  tıklayarak BAŞVURU ÇIKTISI’nı alınız),
 • FORM-LEE-04 Danışman Öneri Formu (Form eksiksiz doldurulmuş aday tarafından kesinlikle onaylı, öğretim üyesi açısından onaysız olarak)
 • TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • ALES belgesi,
 • Yabancı Dil belgesi,
 • Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diploması (onaylı örneği)
 • Lisans ve Tezli Yüksek Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği)
 • Yabancı Dil belgesi (Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlar İçin) (ÖNEMLİ NOT: Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 02.09.2020 tarihli toplantısı doğrultusunda kayıt hakkı elde edip kesin kayıt yapanlar YDS sınav sonucu açıklandıktan sonra 5 (beş) iş gününde belgesini Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenlerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereği silinecektir.)
 • Kısa özgeçmiş,
 • Sabıka Kaydı,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (güncel tarihli-en az üç ay)
 • 3 adet fotoğraf

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı İçin Enstitüye Teslim İçin İstenilen Belgeler:

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki yazdır butonunu  tıklayarak BAŞVURU ÇIKTISInı alınız),
 • TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  
 • Lisans diploması (onaylı örneği)
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği)
 • Bankaya Öğrenim Ücretinin Yatırılması (Dekontunun lee@artvin.edu.tr'ye gönderilmesi) : Yıllık 4,500.00.-TL (dörtbinbeşyüzlira) olup; iki eşit taksitte (Güz YY 2.250,00.-TL+Bahar YY 2.250,00.-TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir. (ÜYK-11.08.2020 tarih ve 2020/11-3 onayı ile
 • Kısa özgeçmiş,
 • Sabıka Kaydı,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (güncel tarihli-en az üç ay)
 • 3 adet fotoğraf

 

Yabancı Uyruklu (FOREIGN NATIONAL) Adayların Programı İçin Enstitüye Teslim İçin İstenilen Belgeler:

 • Adaylar tarafından doldurularak imzalanmış olan başvuru formu, (son onay sayfasındaki yazdır butonunu  tıklayarak BAŞVURU ÇIKTISI’nı alınız), (Hard Copy of application form filled in and signed by applicants)
 • FORM-LEE-04 Danışman Öneri Formu (Form eksiksiz doldurulmuş aday tarafından kesinlikle onaylı, öğretim üyesi açısından onaysız olarak) (FORM-LEE-04 Consultant Suggestion Form (The form is completely approved by the candidate, unapproved by the faculty member))
 • TÖMER Türkçe Dil Sertifikası noter onaylı Türkçe kopyası, dil sertifikası olmayan adayların Türkçe Dil yeterlilikleri ilgili Anabilim Dalı Başkanının görüşüyle belirlenecektir. (Notarized Turkish copy of TÖMER Turkish Language Certificate, Turkish language proficiency of candidates who do not have language certificate will be determined with the opinion of the head of the relevant department),
 • Lisans/Yüksek Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Degree  and its notarised Turkish copy),
 • Lisans ve/veya yüksek lisans Not Döküm Belgesi noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate  Program Transcript and its notarised Turkish copy),
 • YÖK Okul Tanıma Belgesi, (The council of higher education equivalence certificate),
 • Onaylı pasaport örneği, (Certified passport sample), (Pasaport vize tarihi geçmiş veya Türkiye’de kaçak olarak bulunanların başvurusu kabul edilmez. Applications made by students whose passport visa period is expired or who live in Turkey illegally are invalid),
 • 3 adet fotoğraf (3 piece photo)

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 1 nci bendi: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayda gelmeden önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan kayıtlarını sildirmedikleri takdirde Üniversitemize kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Ayrıca kayıt hakkı verilen bir lisans programından mezun olmamış adaylar ile Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41 nci maddesine tabii adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacak olup, sehven kesin kaydı yapıldığı tespit edilenlerin kayıt işlemleri iptal edilecek, kaydı yapılmış olsa dahi Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereği silinecektir.
 • Başka bir Yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup Enstitümüze kayıt yaptıracak adaylar katkı (harç) ücreti ödemek zorundadır ve bu sorumluluk kayıt yaptıran öğrencinin yükümlülüğündedir (11.07.2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazete’nin 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 6. maddesi gereği). Bunun için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızdan alacakları banka hesap numarası ile ilgili bankaya ödeme yapmak zorundadırlar.
 • Alan içinden kesin kayıt yaptıracak olan tüm adaylar kesin kayıt esnasında Danışman Öneri Formu FORM-LEE-04 unu (Form eksiksiz doldurulmuş aday tarafından kesinlikle onaylı , öğretim üyesi açısından onaysız olarak) VERECEK‘lerdir.
 • Bu ilandan formlara ulaşamazsanız, Enstitü web sayfamızdaki FORMLAR linkini tıklayarak ilgili formlara ulaşabilirsiniz. İlanımızda belirtilen süreler içinde Enstitümüze zamanında ulaşmayan evrak ve belgelerden ayrıca eksikliklerden kaynaklanacak sonuçlardan aday sorumludur.
 • Ders kayıt işlemleri 05-11 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak olup, ders kayıt İşlemlerinin tümünden Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3 ncü bendi hükmü gereği öğrenci sorumludur. Öğrenciler öğrenimlerini sürdürdükleri Enstitümüzde Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini (ders devam, kayıt yenileme, program süreçleri, başarı koşulları vb yerine getirmek) bilmekle yükümlüdürler. Ders kayıt ve ücret ödemeleri ile ilgili bilgi almak için TIKLAYINIZ.

 

NOT(Note):

 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. (Application documents will not be given back)