Mühendislik Fakültesi Bünyesinde Temel Bilimler Bölümü ile Bu Bölüme Bağlı Temel Bilimler Anabilim Dalı Açılmıştır

03 Mayıs 2021, Pazartesi 293

Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi bünyesinde Temel Bilimler Bölümü ile bu bölüme bağlı Temel Bilimler Anabilim Dalı açılması konusundaki teklifi, 21/04/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilmiştir.