ENGLISH

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu

07 Eylül 2018, Cuma 1513

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde ve Açıköğretim Fakültelerinde eğitim gören 4. Sınıf Öğrencileri ile Mezunlar (Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler) İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecektir. Program Güz ve Bahar Dönemleri olmak üzere iki dönem süresince örgün eğitim şeklinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Ön kayıtlar online olarak 27 Eylül 2018 tarihine kadar aşağıda linki verilen başvuru adresinden yapılacaktır. Adaylar başvuruda oluşabilecek teknik sorunlar nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son güne bırakmamaları önerilmektedir.

Kesin kayıt hakkı kazananların listesi 28 Eylül 2018 tarihinde Eğitim Fakültesi web sitesinde ilan edilecek ve kesin kayıt evrak teslimi 1 – 5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yedek kayıtlar 8 – 12 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Artvin Merkezde Güz Dönemi dersleri 16 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır.

Hopa grubunda Güz Dönemi dersleri 15 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır.

 

Ön kayıt yapmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı takvim için lütfen tıklayınız.

Öğretmenlik alanlarına yönelik kontenjanları görmek için lütfen tıklayınız.

 

Öğrenci Alım Koşulları;

Programa başvuracak adayların; Genel Akademik Not Ortalaması 4 üzerinden en az 1,50  olması gerekmektedir.

Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda öğrenci kabulü not ortalaması değerlendirilerek yapılacaktır. Her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılacak ve belirlenen kontenjan için asil ve yedek listeler ilan edilecektir.

Öğrencilerin ön kayıt sırasında bildirdiği bilgi ile kesin kayıt esnasında sunduğu belgelerde tutarsızlık olduğu takdirde öğrenci kesin kayıt hakkını kaybedecektir.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  1. Öğrenci belgesi ve not döküm (transkript) belgesi (mezunlar için diploma aslı ve fotokopisi ile transkript)
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Öğrenim ücretinin birinci taksitinin ödendiğine ilişkin banka dekontu

Eksik evrak ile kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Başvurular şahsen veya noterden alınan vekâletname yolu ile yapılacaktır.

 

Program Ücreti ve Ödeme Tarihleri

Pedagojik Formasyon Öğrenim ücreti dönemlik 1.027 TL olarak belirlenmiştir. Güz Dönemi ödemesi 1 – 5 Ekim 2018 tarihlerinde yatırılarak dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilmelidir. Öğrenim ücretinin ikinci taksiti ise Bahar Dönemi başında yatırılacaktır.

Öğrenim Ücreti yatırılırken; adayın Ad soyad bilgileri, TC Kimlik No ve “Formasyon Güz Dönemi Yeni Kayıt” açıklamasıyla yatırılması gerekmektedir. Ücret kesin kayıt yapıldıktan sonra iade edilmez.

 

Kesin Kayıt Yeri

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğrenci İşleri Bürosu Kat 3 Merkez/Artvin

 

Notlar.

Kontenjanlar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ve Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge doğrultusunda; “ildeki kurum, öğretmen, akademik personel sayısı ile branşları dikkate alınarak” belirlenmiştir.

Programda dersler yüz yüze yapılacaktır. Devam zorunluluğu bulunmaktadır. Teorik derslerde devamsızlık hakkı, 14 haftanın  %30’udur (3 hafta).

Öğretmenlik uygulamasında uygulama öğrencileri uygulama yaptıkları eğitim kurumlarında mazeretsiz devamsızlık yapmaları durumunda ilişikleri kesilerek başarısız sayılmaktadırlar.

Ders muafiyet başvuruları: Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar ile Artvin Çoruh  Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine” doğrultusunda değerlendirilecektir.

Muaf olmak üzere başvuru yapacak adaylar evraklarını, ( I. ve II. dönem tüm dersler için) kesin kayıt sırasında kayıt yapan görevliye teslim etmek zorundadır.

Muaf olmak üzere başvuru yapacak adaylar için istenen belgeler:

- Daha önceden almış ve başarmış olduğu derslere ait onaylı ders içerikleri

- Transkript belgesi

- Öğretmenlik Uygulaması dersi için öğretmenlik yaptığına dair SGK Hizmet Dökümü

Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler ile pedagojik formasyon derslerinin aldığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kuran Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

 

Güncel bilgi takibi için Eğitim Fakültesi sitesini takip ediniz.