SBE 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

30 Aralık 2019, Pazartesi 3546

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

2019–2020 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, Enstitümüz  programlarına lisansüstü öğrenci alınacaktır.

                                                                                   

 Başvuru Bilgileri:

Başvuru Tarihleri

      : 24-30 Ocak 2020

Öğrenci Kontenjanlarına ve Lisansüstü Başvurularda Aranacak Koşul ve Şartları

Anabilim Dalları / Programlar

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Lisansüstü Başvurularda Aranacak Koşul ve Şartlar:

İŞLETME

 

6

-

Tezli Yüksek Lisans (Bu programa kayıtlı öğrenciler öğrenimlerini Hopa’da sürdüreceklerdir.

Alan İçi (Aİ) : 4 yıllık eğitim veren Fakülte/Yüksekokulların İktisat (Ekonomi) Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Finans, Muhasebe, Yönetim, Bankacılık, Sigortacılık ve Finans, Bankacılık ve Finans bölümlerinden birinden mezun olmak. (ALES EA Puan geçerlidir.)

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

10

 

Tezli Yüksek Lisans

Alan İçi (Aİ) : Fen Bilgisi Eğitimi veya Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümümün Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi veya Biyoloji Eğitimi Anabilim Dallarından Mezun olmak. (ALES Sayısal Puan geçerlidir.)

EĞİTİM YÖNETİMİ (II. Öğretim)

-

40

Tezsiz Yüksek Lisans 

Alan İçi (Aİ) : 4 yıllık Eğitim Fakültesi lisans diplomasına sahip olmak veya 4 yıllık fakülte mezunu olup Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak. (ALES Şartı Yoktur.)

EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM 

(II. Öğretim)

-

40

Tezsiz Yüksek Lisans 

Alan İçi (Aİ)  : 4 yıllık Eğitim Fakültesi lisans diplomasına sahip olmak veya 4 yıllık fakülte mezunu olup Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak. (ALES Şartı Yoktur.)

GENEL TOPLAM

16

80

 

Başvuru Yeri ve Şekli

Enstitümüzün WEB (Link başvuru tarihlerinde aktif hale gelecektir.) sayfasından ONLİNE olarak yapılacak olup, sisteme istenilen belgeleri eksiksiz YÜKLEYİNİZ. Başvuruda evraklar, sadece ONLİNE olarak yüklenecek olup Enstitümüze gönderilmeyecektir. Sisteme eksik ve yanlış yüklenen belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten aday sorumludur.

Başvuruda istenilen belgelerin onaylı olarak kesin kayıtta teslim edilecektir.

Başvuruda Bulunamayacaklar ile Halen Bir Lisansüstü programa Kayıtlı Olanlar

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesinin 6. bendi: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği;  Bu durumda olan adayların başvuru YAPMAMASI veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayda gelmeden önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan KAYITLARINI SİLDİRMELERİ gerekmektedir.

İrtibat Telefonu

0 466 / 215 10 00

Sonuçların İlanı

     12 Şubat 20120 –Çarşamba

Kesin Kayıt ve Ders Yazılımları

     17–24 Şubat 2020

Yedek Adaylar İçin Kesin Kayıt ve Ders Yazılımları

:   25-27 Şubat 2020

   Başvurulacak Programlarımız:

Tezli Yüksek Lisans

 

     1-İşletme

2- Fen Bilgisi Eğitimi

 

Tezsiz Yüksek Lisans

1-Eğitim Yönetimi (II. Öğretim)

2-Eğitim Programları ve Öğretin(II. Öğretim)

                                                                       

 Yüksek Lisans programlarında Değerlendirme:

  • Tezli Yüksek Lisans Programlarının giriş başarı notunun belirlenmesinde;  ALES sınav notunun % 60’ının + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 40’ının toplanarak hesaplanmasına,
  • Tezsiz Yüksek Lisans giriş başarı notunun belirlenmesinde; Lisans/Pedagojik formasyon Mezuniyeti not ortalamasına göre sıralanmasına
  • Tezli yüksek lisans giriş başarı notu alt sınırının 60, Tezsiz yüksek lisans giriş başarı notu alt sınırının 65 puan olmasına,

Not: Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

  NOTLAR:

  • Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru yapmak için Lisans Diplomasına ve en az 55 ALES  puanına sahip olmak gerekir. (ALES'in geçerlilik süresi 5 yıl), 
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru yapmak için Lisans/Pedagojik Formasyon mezuniyet belgesine sahip olmak gerekir. ALES şartı yoktur.
  • Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim ücreti dönemlik 2.000 tl olarak belirlenmiştir.

 (Tüm formlar https://sbe.artvin.edu.tr/ adresindeki; Formlar linkinden temin edilebilir.