Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alımı

09 Ağustos 2019, Cuma 8627

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

              2019–2020 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 5. ve 6. Ve 7. maddeleri uyarınca, Enstitümüz lisansüstü programlarına Tezli/Tezsiz/Doktora Lisansüstü öğrencisi alınacaktır.

Başvuru Bilgileri:

Başvuru Tarihleri

      : 29 Ağustos – 05 Eylül 2019

Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Kontenjanlarına ve Lisansüstü Başvurularda Aranacak Koşul ve Şartlara Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

Başvuru Yeri ve Şekli

      Enstitümüzün WEB (Link başvuru tarihlerinde aktif hale gelecektir.) sayfasından ONLİNE olarak yapılacak olup, sisteme istenilen belgeleri eksiksiz YÜKLEYİNİZ. Sisteme eksik ve yanlış yüklenen belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten aday sorumludur.

    Başvuruda istenilen belgelerin onaylı olarak; 10 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine   kadar Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.

Başvuruda Bulunamayacaklar ile Halen Bir Lisansüstü programa Kayıtlı Olanlar

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesinin 6. bendi: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği;

Bu durumda olan adayların başvuru YAPMAMASI veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayda gelmeden önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan KAYITLARINI SİLDİRMELERİ gerekmektedir.

İrtibat Telefonu

     : 0 466 / 215 10 00

Sonuçların İlanı

     19 Eylül 2019 –Perşembe

Kesin Kayıt ve Ders Yazılımları

     23–29 Eylül 2019

Yedek Adaylar İçin Kesin Kayıt ve Ders Yazılımları

:   30 Eylül-02 Ekim 2019

   Başvurulacak Programlarımız:

Tezli Yüksek Lisans

 

   1-Türk Dili ve Edebiyatı

  

   2- Tarih

  

   3-İşletme

  

   4-Fen Bilgisi Eğitimi

 

Tezsiz Yüksek Lisans

   1-Eğitim Yönetimi (II. Öğretim)

  Doktora

    1 - Tarih

 

 

Tezli Yüksek Lisans Online Başvuru Sonrası Enstitüye Teslim İçin İstenen Belgeler:

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu ( Online son onay sayfasındaki Yazdır butonunu tıklayarak alınız),
 • Bilim Dalı Tercih Formu (Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ) (İşletme/ Fen Bilgisi Eğitimi Programları Hariç)
 • ALES belgesi(Türk Dili ve Edebiyatı/Tarih Sözel Puan/İşletme EA Puan- Fen Bilgisi Eğitimi Sayısal Puan)
 • Lisans diploması (onaylı örneği)
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği)
 • Kısa özgeçmiş,
 • 1 adet fotoğraf

Doktora Başvuru Sonrası Enstitüye Teslim İçin İstenen Belgeler:

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu ( Online son onay sayfasındaki Yazdır butonunu tıklayarak alınız),
 • ALES belgesi(Sözel Puan)
 • Tarih Tezli Yüksek Lisans diploması (onaylı örneği)
 • Tarih Tezli Yüksek Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği)
 • Kısa özgeçmiş,
 • 1 adet fotoğraf

Tezsiz Yüksek Lisans Online Başvuru Sonrası Enstitüye Teslim İçin İstenen Belgeler:

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu ( Online son onay sayfasındaki Yazdır butonunu tıklayarak alınız),
 • Lisans diploması (onaylı örneği)
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği)
 • Kısa özgeçmiş,
 • 1 adet fotoğraf

Yabancı Uyruklu Adayların Online Başvuru Sonrası Enstitüye Teslim İçin İstenen Belgeler:

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (Online son onay sayfasındaki Yazdır butonunu tıklayarak alınız),
 • TÖMER Türkçe Dil Sertifikası (onaylı örneği)
 • Lisans diploması (onaylı örneği)
 • Lisans Not Döküm Belgesi (onaylı örneği)
 • YÖK Okul Tanıma Belgesi (onaylı örneği)
 • Onaylı Kimlik Belgesi (Pasaport vs.) (Onaylı örneği)
 • 1 adet fotoğraf

NOTLAR:

 • Başvuru adaylarından istenen belgelerin onay suretleri belgeleyerek Enstitümüzde onaylanabilir.
 • Başvuruda istenilen belgelerin onaylı olarak; 10 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.

 (Tüm formlar https://sbe.artvin.edu.tr/ adresindeki; Formlar/Ortak linkinden temin edilebilir.

Genel Başvuru Şartları:

Tezli Yüksek Lisans başvuracaklar için:

 • En az 55 ALES puanına sahip olmak. (ALES'in geçerlilik süresi 5 yıl), 
 • Lisans diplomasının onaylı sureti,

Tezsiz Yüksek Lisans başvuracaklar için:

 • 4 yıllık Eğitim Fakültesi Lisans Mezunu olmak

Not: Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim ücreti dönemlik 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

Doktora Programlarına başvuracaklar için:

 • En az 55 ALES Sözel puanına sahip olmak (ALES'in geçerlilik süresi 5 yıl), 
 • Doktora programına başvuracak olan adayların İngilizce dilinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmalarına,
 • Tarih Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmalarına

Doktora ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarında Değerlendirme:

 • Tarih Doktora Programının ve Türk Dili ve Edebiyatı/ Tarih/İşletme Tezli Yüksek Lisans Programlarının giriş başarı notunun belirlenmesinde;  ALES sınav notunun % 60’ının + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 40’ının toplanarak hesaplanmasına,
 • Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Programlarının Lisans giriş başarı notunun belirlenmesinde;  ALES sınav notunun % 50’si + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 50’sinin toplanarak hesaplanmasına,
 • Tezsiz Yüksek Lisans giriş başarı notunun belirlenmesinde; Lisans/Pedagojik formasyon Mezuniyeti not ortalamasına göre sıralanmasına
 • Doktora giriş başarı notu alt sınırının 65, Tezli yüksek lisans giriş başarı notu alt sınırının 60, Tezsiz yüksek lisans giriş başarı notu alt sınırının 65 puan olmasına,

 

  Not: Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 

Yabancı Uyruklu Adayların İçin Değerlendirme:

                                   Yabancı Uyruklu başvuruları için “Kendi imkânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek isteyen ya da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi Hükümetinden burslu olduğunu belgeleyerek Enstitümüze lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmadan ilgili Enstitü Anabilim Dalının (EABD'nın) olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) Kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.” (Esaslar 3/1)

 

                 Yabancı Uyruklu adaylarda kontenjan dahilinde “Türkçe eğitim veren programlara kabul edilen adayların, ilgili EABD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Türkçe yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. EABD başkanlığınca Türkçe dil yeterliğine sahip bulunan adaylar EYK kararı ile programa kabul edilirler. TÖMER Türkçe Dil Sertifikası olanlar için EABD görüşü aranmaz. Türkçe dil yeterliğine sahip bulunmayan adaylar lisansüstü programa kabul edilmezler.” (Esaslar 3/2)               

    

                Yabancı Uyruklu adayların programa başlama durumu Lisansüstü programa kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili EABD başkanlığının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programı da uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı uygulaması Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilir. (Esaslar 3/3