Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu

24 Şubat 2020, Pazartesi 703

Üniversitemiz stajyer öğrencilerine yönelik 14-15 Mart 2020 tarihlerinde Üniversitemiz Merkez Yerleşke'sinde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenecektir.

 

24 Mayıs 2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e göre çok tehlikeli iş yerleri (örn. Hastaneler) için eğitim 16 saat (iki gün) olarak verilecektir. Aynı yönetmeliğe göre eğitim geçerlilik süresi 1 yıldır. Tehlikeli iş yerleri için 12 saat eğitim ve az tehlikeli iş yerleri için 8 saat eğitim istenmektedir.

Verilecek olan bu eğitim 12 saat ve 8 saatlik eğitimleri de kapsamaktadır ve geçerliliği tehlikeli iş yerleri için 2 yıl az tehlikeli iş yerleri için ise 3 yıl geçerlidir.

Eğitim sonunda yapılacak sınavdan 45 ve üstü alan öğrencilere sertifika düzenlenecektir. Kurs ücreti 40 TL olup ücret ve kayıtlar Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından alınacaktır.

Katılım isteğe bağlıdır.