Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alım Sonuçları (2020-2021 Bahar YY)

12 Şubat 2021, Cuma 2199

İlan Tarihi: 12.02.2021

 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

                                  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylardan asıl ve yedek olarak yerleşen adayların değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Bu duyuru ilgili adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Aşağıdaki bilgilendirme notlarını kesin kayıt sürecinde mağduriyet yaşamamanız açısından muhakkak OKUYUNUZ!...

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR: Asıl ve/veya yedek kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde ve ilgili linkten Online olarak yapılacaktır. Kayıt sonrası kesin kayıt esnasında istenilen aşağıdaki belgelerin eksiksiz ve onaylı olarak Enstitümüze posta/kargo yoluyla gönderilmesi veya elden teslim edilmesi zorunludur. Kesin kayıdını şahsen veya bir aracı vasıtasıyla yaptıracakların kesin kayıtları aşağıda belirtilen linkten Online olarak yapılacaktır. E-Posta (mail) yoluyla kesin kayıt işlemleri kesinlikle YAPILMAYACAKTIR.

Kesin kaydını bir aracı vasıtasıyla yaptıracakların kesin kayıt işlemlerinde evrak eksiği ve onaysız evrak bulunanların kesin kaydı kesinlikle YAPILMAYACAKTIR. Asıl kayıtlarda elden ve/veya posta/kargo yoluyla gönderilecek evraklar en son 19 Şubat 2021 günü saat: 15:00'e kadar Enstitümüze ulaşmış olması zorunludur. Bu tarihten sonra ulaşacak evrak ve başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir. 

NOT: Kaydını bir aracı ile yaptıracakların 15 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında web sayfamızın Formlar linkinde bulunan FORM-LEE-03 nolu dilekçeyle ve istenilen evraklarla (evrakların eksiksiz ve onaylı olması zorunludur) birlikte Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri eksik olan veya teslim etmeyen adayların kesin kaydı YAPILMAYACAKTIR.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (II. ÖĞRETİM) İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ: Yıllık 4,500.00.-TL (dörtbinbeşyüzlira) olup; iki eşit taksitte (Güz YY 2.250,00.-TL+Bahar YY 2.250,00.-TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir. (ÜYK-11.08.2020 tarih ve 2020/11-3 kararı 2020-2021 Eğitim-Öğretim güz ve bahar yarıyılı için geçerlidir.

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME ve DERS KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

YEDEK ADAY KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin kayıtlarının tamamlanmasından sonra programlardaki boş kontenjan durumuna göre yedek listede yer alan adaylar sıralamaya göre bilgilendirilecektir. Bilgilendirme yedek adaylara cep telefonu veya mail yoluyla yapılacaktır. Bu nedenle adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından başvuru sırasında sisteminde belirttikleri cep telefonu numarasının veya mail adreslerinin güncel ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Yedek listeden kesin kayıt yaptıracak adaylar kesin kayıt işlemlerini aşağıda belirtilen tarihlerde ve ilgili linkten Online olarak yapacaklardır. Yedek kontenjandan kesin kayıt yaptıran adayların programa göre aşağıda istenilen belgeleri (evrakların eksiksiz ve onaylı olması zorunludur) 25 Şubat 2021 günü saat: 15:00'e kadar Enstitümüze elden ve/veya posta/kargo yoluyla ulaşmış olması zorunludur. Belgeleri eksik olan veya teslim etmeyen adayların online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir. 

 

KESİN KAYIT ESNASINDA ENSTİTÜYE VERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Tezsiz Yüksek Lisans Programı İçin Enstitüye Teslim İçin İstenilen Belgeler:

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki yazdır butonunu  tıklayarak BAŞVURU ÇIKTISInı alınız),
 • TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  
 • Lisans diploması (onaylı örneği)
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği)
 • Bankaya Öğrenim Ücretinin Yatırılması (Dekontunun lee@artvin.edu.tr'ye gönderilmesi) : Yıllık 4,500.00.-TL (dörtbinbeşyüzlira) olup; iki eşit taksitte (Güz YY 2.250,00.-TL+Bahar YY 2.250,00.-TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir. (ÜYK-11.08.2020 tarih ve 2020/11-3 kararı 2020-2021 Eğitim-Öğretim güz ve bahar yarıyılı için geçerlidir.
 • Kısa özgeçmiş,
 • Sabıka Kaydı,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (güncel tarihli-en az üç ay)
 • 3 adet fotoğraf

 

Yabancı Uyruklu (FOREIGN NATIONAL) Adayların Programı İçin Enstitüye Teslim İçin İstenilen Belgeler:

 • Adaylar tarafından doldurularak imzalanmış olan başvuru formu, (son onay sayfasındaki yazdır butonunu  tıklayarak BAŞVURU ÇIKTISI’nı alınız), (Hard Copy of application form filled in and signed by applicants)
 • TÖMER Türkçe Dil Sertifikası noter onaylı Türkçe kopyası, dil sertifikası olmayan adayların Türkçe Dil yeterlilikleri ilgili Anabilim Dalı Başkanının görüşüyle belirlenecektir. (Notarized Turkish copy of TÖMER Turkish Language Certificate, Turkish language proficiency of candidates who do not have language certificate will be determined with the opinion of the head of the relevant department),
 • Lisans/Yüksek Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate Program Degree  and its notarised Turkish copy),
 • Lisans ve/veya yüksek lisans Not Döküm Belgesi noter onaylı Türkçe kopyası, (Undergraduate and/or Graduate  Program Transcript and its notarised Turkish copy),
 • YÖK Okul Tanıma Belgesi, (The council of higher education equivalence certificate),
 • Onaylı pasaport örneği, (Certified passport sample), (Pasaport vize tarihi geçmiş veya Türkiye’de kaçak olarak bulunanların başvurusu kabul edilmez. Applications made by students whose passport visa period is expired or who live in Turkey illegally are invalid),
 • 3 adet fotoğraf (3 piece photo)

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Kayıt hakkı verilen bir lisans programından mezun olmamış adaylar ile Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41 nci maddesine tabii adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacak olup, sehven kesin kaydı yapıldığı tespit edilenlerin kayıt işlemleri iptal edilecek, kaydı yapılmış olsa dahi Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereği silinecektir.
 • İkinci yükseköğretim olarak kayıt yaptıracaklar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızdan alacakları banka hesap numarası ile ilgili bankaya ödeme yapmak zorundadırlar.
 • Bu ilandan formlara ulaşamazsanız, Enstitü web sayfamızdaki FORMLAR linkini tıklayarak ilgili formlara ulaşabilirsiniz. İlanımızda belirtilen süreler içinde Enstitümüze zamanında ulaşmayan evrak ve belgelerden ayrıca eksikliklerden kaynaklanacak sonuçlardan aday sorumludur.
 • Ders kayıt işlemleri 22 – 28 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olup, ders kayıt işlemlerinin tümünden Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3 ncü bendi hükmü gereği öğrenci sorumludur. Öğrenciler öğrenimlerini sürdürdükleri Enstitümüzde Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini (ders devam, kayıt yenileme, program süreçleri, başarı koşulları vb yerine getirmek) bilmekle yükümlüdürler. Ders kayıt ve ücret ödemeleri ile ilgili bilgi almak için TIKLAYINIZ.

 

NOT(Note):

 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. (Application documents will not be given back)

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI:

 

ONLİNE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: ONLİNE

Kesin kayıt işlemleri adaylar tarafından online olarak yapılacağından dolayı belirtilen tarihlerde asıl veya yedek listeden kesin kayda hak kazanan adaylar ;

Enstitümüzün web sayfasındaki Başvuru Online Başvuru menüsündeki başvuru ekranından (başvuru sırasındaki giriş şifresi ile)  ONLİNE sisteme giriş yapıldıktan sonra Sonuçlarım menüsünden Online Kayıt İşlemlerinden kesin kayıtlarını yapabilirler. Kayıt işleminden sonra kesin kayıt esnasında istenilen yukarıdaki belgelerin eksiksiz ve onaylı olarak istenilen tarihlere kadar Enstitümüze elden ve/veya posta/kargo yoluyla ulaşmış olması zorunludur. Aksi takdirde adayların online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir.

 

ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 15 – 19 Şubat 2021

YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 22 – 24 Şubat 2021

DERS KAYITLARI TARİHİ: 22 – 28 Şubat 2021