TÜBİTAK ARDEB Başvuru Sürecinde Değişiklikler Yapıldı

28 Mayıs 2020, Perşembe 202

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programlarına başvuruyu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla; 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başvuru aşamasında, proje öneri formu ve ekleri (Ek-1 Kaynaklar ile Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi) dışında hiçbir belge talep edilmeyecektir.

Daha önce başvuru sırasında talep edilen aşağıdaki belgeler, Proje Başvuru Sistemi’ne girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulacak ve projenin e-imza sürecinde Feragat Formu (Gerekli ise), Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu ve Katılım Mektubu (Projede yurt dışı araştırmacı varsa), Doktora Tez Danışmanı Onay Yazısı (1002 Projeleri için), Protokol (Alt Projelerden Oluşan 1003 ve Uluslararası Projeler için) belgelerinin ilgili kişiler tarafından imzalanması ile söz konusu belgelerin elektronik olarak alınması sağlanmış olacaktır.

Detaylı bilgi için; https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-programlarina-basvuru-sureci-kolaylasti