ENGLISH

Tüm Harcama Birimlerinin Dikkatine

07 Kasım 2017, Salı 718

Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen, 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi ve Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi kullanıma hazır hale gelmiş olup, 2017 yıl sonundan önce uygulama devreye alınacaktır. Bakanlıkça yapılacak duyuruya mütakip, ayrıntılı bilgilendirme yapılacak olup, geçiş sürecinde kolaylık sağlaması açısından http://egitim.muhasebat.gov.tr/egitim-kategori/hybs/ adresindeki eğitim videolarının veri girişinde görevli personel, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkililerince izlenmesi önem arz etmektedir.