Üniversitemiz Akademisyenleri COST Aksiyon Çalışma Grubunda Görev Almıştır

29 Mart 2023, Çarşamba 2211

COST, ülkemizde desteklenen araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı olan tüm bilim insanlarının Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dâhil olmalarını sağlamaktadır. COST projeleri konferans düzenleme ve katılım, kısa süreli akademik çalışmalar, iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleri gibi alanlara bütçe sağlamaktadır. COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Her bir COST Aksiyonunda bilimsel amaçların gerçekleştirilmesine yönelik farklı sayılarda Çalışma Grupları bulunmaktadır. Bu bağlamda 2022-2023 yılları arasında Üniversitemizden 18 akademisyen 26 farklı COST projesinde yer almaktadır. 

COST Aksiyonları 2022-2023 Üniversitemiz Katılımcı Listesi