Üniversitemiz Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri Başvuruları Başlamıştır

08 Mart 2019, Cuma 1585

Üniversitemiz bilimsel yayınları teşvik başvuruları başlamış olup başvuruların 08-15 Mart 2019 tarihleri arasında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne yapılması gerekmektedir.

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri Esasları

Yayın Teşvik Başvuru Formu 2019

Yayın Teşvik Duyurusu

Puan Hesaplama Tablosu 

 

EK 1: ÜAK TARAFINDAN 2018 YILI İÇİN BELİRLENEN ALAN İNDEKSLERİ

 

 

 

DOÇENTLİK TEMEL ALANI

 

 

GEÇERLİ ALAN İNDEKSLERİ

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Temel Alanı

 

 

Isı Database'e giren eğitimle ilgili indeksler

 

 

 

 

 

Australian Education Index, British Education

 

 

 

 

 

Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full

 

 

 

 

 

Text (H. W. Wilson) Database Covarage List

 

 

 

 

 

 

 

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Filoloji Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Hukuk Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

İlahiyat Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

 

 

• The Avery Index to Architectural Periodicals

 

 

 

 

 

• DAAI (Design and Applied Arts Index)

 

 

 

 

 

• Art Index (Art Research Database, EBSCO)

 

 

 

 

 

• ICONDA (The International Construction

 

 

 

 

 

Database)

 

 

 

 

 

• Ergonomics Abstracts (Ergo-Abs)

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

 

 

ISI Database'e giren ilgili indeksler veya

 

 

 

 

 

SCOPUS

 

 

 

 

 

 

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

 

 

Bu temel alan için geçerli alan indeksi yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Spor Bilimleri Temel Alanı

 

 

Isı Database'e giren eğitim/spor bilim alanıyla

 

 

 

 

 

ilgili indeksler, Australian Education Index,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

British Education Index, Journals Indexed in

 

 

 

 

 

ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson)

 

 

 

 

 

Database Covarage List