ENGLISH

Üniversitemizde Yeni Akademik Birimler ve Araştırma Merkezleri Kurulmuştur

08 Kasım 2017, Çarşamba 414

Üniversitemiz bünyesinde 2017 yılı içerisinde İşletme Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile 5 yeni uygulama ve araştırma merkezi kurulmuştur.

İşletme Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kuruluşları 24.07.2017 tarihli ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirilmiştir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 13.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ise 27.07.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla resmiyet kazanmıştır.

Yeni kurulan birimlerle birlikte Üniversitemizde akademik birim sayısı 18’e, uygulama ve araştırma merkezi sayısı ise 10’a ulaşmıştır.