Üniversitemizde Yeni Lisansüstü Programlar Açılmıştır

30 Ocak 2020, Perşembe 1134

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22/01/2020 tarihli toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. Maddesi ile 3843 sayılı Kanun'un 14. Maddesi uyarınca, 

      *İşletme Doktora Programı

      *İşletme Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmıştır.