Uygulamalı Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi Hk.

28 Nisan 2020, Salı 1254

Üniversitemiz Lisans, Önlisans ve Lisansüstü programlarında (Sağlıkla ilgili programlardan Hemşirelik 1,2 ve 3 üncü sınıftaki uygulamalı dersler, İlk ve Acil Yardım programında Klinik uygulama-I ve Yaşlı Bakımı programlarındaki Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları-II dersi hariç) daha önce uzaktan eğitim yoluyla verilmeyen tüm uygulamalı dersler 27.04.2020 tarihinden itibaren verilmeye başlanılmıştır.