Azerbaycan Milli İlimler Akademisi "Türkiye'nin Çağdaş Elektronik Kaynakları” Seminerinde Üniversitemiz Temsiliyeti

18 Kasım 2019, Pazartesi 274

4 Kasım 2019’da Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de, ev sahipliğini Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)  ve Azerbaycan Kütüphaneleri Bilgi Konsorsiyumunun (Azərbaycan Kitabxana Informasiya Konsorsiumu)  yaptığı “Türkiye'nin Çağdaş Elektronik Kaynakları” konulu eğitim semineri düzenledi.

Seminere davetli konuşmacı olarak katılan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanımız ve ANKOS Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet KIZIL, sunduğu ” Türkiye’de Yükseköğretimde e-Kaynaklar” konulu sunumunda; “E-Kaynaklara Uygun Kütüphane Bina ve Donanım Altyapısı: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği”, “Elektronik Bilgi Kaynakları Sağlama Yöntemleri”, “Kütüphane Özkaynakları”, “TÜBİTAK Ulakbim Ekual” başlıkları altında detaylı bilgiler verdi. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumuna (ANKOS) da değinen Muhammet KIZIL, konsorsiyumun; 207 üniversite ve araştırma kurumunun üyesi olduğu,  60’dan fazla yayıncıyla 1628 anlaşması ile 83 farklı veritabanına sahip, uluslararası bir bilim merkezi olduğunu belirtti. Türkiye'de geliştirilmiş olan ve hizmet veren elektronik bilgi kaynakları ile ilgili Azerbaycan Yükseköğretim Kurumları, Milli İlimler Akademisi Üyeleri,  Ülke Konsorsiyumu Üyeleri, Bilgi Merkezi ve Kütüphane yöneticilerine detaylı bilgiler verildi. 

Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ramazan ELMAS'ın ("İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği"), Atatürk Kitaplığı Koleksiyonları ve kurumun kapsamında faaliyet gösteren müzeler hakkında sunumu ve  Hiperkitap veritabanı yetkilisi Hayri Yavuz,  Hiperkitap'ın Türkiye'nin ilk e-kitap veritabanı olduğuna ve Azerbaycan'ın ilgili kurumlarıyla gelecekteki işbirliği koşullarına değindiği sunumu yer aldı.

Seminer,  Milli İlimler Akademisi yetkililerinin, Nizimi Ganjavi ve Fuzuli'nin eserlerini Nesimi'nin 650. yıldönümü ile ilgili olarak Türkiye kütüphanelerine takdimi ve sonrasında kütüphane gezisi ile son buldu.

Haber Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=LsDjgx1E8G0