Yeni Ceza Anlayışları ve Denetimli Serbestlik Uygulaması Paneli

09 Nisan 2018, Pazartesi 83

Üniversitemizde "Yeni Ceza Anlayışları ve Denetimli Serbestlik Uygulaması" konulu panel, 6 Nisan 2018 Cuma günü Üniversitemiz Hopa Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Panelde Türkiye’de 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve ceza adaleti alanına birçok yeniliği beraberinde getiren ve yeni bir kurumsallaşma olarak kabul edilen Denetimli Serbestlik kavramı ile bu alanda düzenlenen mevzuat ve uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

“Denetimli serbestlikle ilgili batıda ve diğer dünya ülkelerde yürürlükte olan uygulamalar,”  “İstihdam ilişkileri ve çalışma yaşamı açısından hükümlülerin konumu”, “Yakın çevre, sosyal ilişkiler ve suç", “Damgalanma, sosyal dışlanma ve denetimli serbestlik” gibi konuların ele alındığı panelde, suç işlemiş veya bir şekilde suça dahil olmuş bireyin rehabilitasyonu, topluma yeniden kazandırılması, yapıcı-yönlendirici ceza uygulamaları ile suçluların verimli ve üretken bireyler olmalarının sağlanması gibi amaç ve yöntemler üzerinde duruldu.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen ve Sosyoloji alanında çalışmalar yürüten akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen panelde; Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gönül Demez ve Dr. Öğr. Üyesi Elife Kart, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Meral Timurturkan, Düzce Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Ertan ve Üniversitemizden Dr. Öğr. Üyesi Metin Türkmen ile Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Artvin Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünden Ömer Taşçı konuşmacı olarak yer aldı.