2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvim Senato Kararları

25 Şubat 2021, Perşembe 8562

Üniversitemiz Senatosu 24.02.2021 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin başkanlığında gerçekleştirdiği ilk toplantıda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi eğitim öğretim uygulamaları ile ilgili bazı kararlar almıştır.

Bilindiği üzere Kovit-19 küresel salgını nedeniyle 2020-2021 Güz Döneminde Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun aldığı tavsiye kararları çerçevesinde, 2020-2021 Bahar Döneminde sınırlı sayıda program ve öğrenci ile yüz yüze eğitim yapılması Senatomuzca uygun görülmüştür.

Üniversitemiz Senatosu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programının 2. ve 4. Sınıfları ile Beslenme ve Diyetetik Programının 4. Sınıfı; Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Programı 4. Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2. Sınıfı uygulamalı derslerinin klinik, laboratuvar ve ders uygulamalarının yüz yüze yapılmasına ve bu derslere devamın zorunlu olmasına; yüz yüze eğitime ara sınavlardan sonra başlanmasına karar vermiştir.

Üniversitemiz Senatosunun toplantıda aldığı kararlar şu şekildedir:

 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvim

Senato Kararları

Bilindiği üzere Kovit-19 küresel salgını nedeniyle 2020-2021 Güz Döneminde Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun aldığı tavsiye kararları çerçevesinde, 2020-2021 Bahar Döneminde sınırlı sayıda program ve öğrenci ile yüz yüze eğitim yapılması Senatomuzca uygun görülmüştür. 

Bu çerçevede, 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Senatomuz tarafından;

 1. 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Derslerinin 08.03.2021 tarihinde başlamasına ve akademik takvimin buna uygun olarak güncellenmesine,
 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programının 2. ve 4. Sınıfları ile Beslenme ve Diyetetik Programının 4. Sınıfı; Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Programı 4. Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2. Sınıfı uygulamalı derslerinin klinik, laboratuvar ve ders uygulamalarının yüz yüze yapılmasına ve  bu derslere devamın zorunlu olmasına; yüz yüze eğitime ara sınavlardan sonra başlanmasına; yüz yüze eğitime başlama tarihi ve uygulama detaylarının ilgili akademik birim tarafından belirlenerek 26 Nisan 2021 tarihine kadar öğrencilere duyurulmasına,
 3. İkinci maddede belirtilenler dışındaki tüm derslerin (önlisans, lisans, lisansüstü) uzaktan eğitim (UZEP ve diğer dijital ortamlar) yöntemiyle çevrim içi (senkron) olarak devam edilmesine; öğrencilerin derse ilgilerini artırmak ve çevrim içi derslere erişim imkanı olmayan öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla çevrim içi derslerin ders notu ya da sunusunun dijital ortamlar aracılığı ile öğrencilerle ayrıca paylaşılmasına; çevrim içi derslerde bir ders saatinin 30 dakika olmasına ve devam şartının aranmamasına,
 4. Zorunlu ortak derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil) uzaktan eğitim yoluyla asenkron olarak devam edilmesine,
 5. Yüz yüze ders ve uygulamalarda, Kovit-19 salgınına karşı alınan tedbirlere azami derecede uyulmasına, öğrencilerin gruplara ayrılarak ve seyreltilerek uygulama ve derslere alınmasına,
 6. Ara sınavlar ile mazeret sınavlarının çevrim içi sınav, sunum, ödev, araştırma, proje, rapor vb. yöntemlerle yapılmasına, yarıyıl sonu (final) ve  bütünleme sınavı Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşleri doğrultusunda seyreltilmiş guruplar halinde yüz yüze yapılmasına; tek ders sınavı ile ek sınavların çevrim içi sınav, sunum, ödev, araştırma, proje, rapor vb. yöntemlerle yapılmasına,
 7. Uzaktan eğitim sürecinde birimler tarafından danışmanlık faaliyetlerine azami özen gösterilmesine ve aktif bir şekilde yürütülmesine,
 8. Engelli öğrencilerimizin uzaktan eğitimle ilgili tüm gereksinimlerinin Engelsiz Birim Koordinatörlüğü tarafından tespit edilerek akademik danışman ve dersin öğretim elemanı ile koordineli bir biçimde karşılanmasına,
 9. Kovit-19 nedeniyle eğitimlerine devam edemeyecek olan öğrencilerimizin 24 Mayıs 2021 tarihine kadar talep etmeleri halinde kayıt dondurma hakkından yararlandırılmasına,
 10. Üniversitemiz yerleşkelerindeki kütüphane, bilgisayar ve diğer laboratuvarların önceden planlanarak tüm öğrencilere açık tutulmasına, öğrencilerin önceden randevu alarak ders hocaları ile ödev, proje vb. çalışmalar hakkında yüz yüze görüşebileceklerine,
 11. Eğitim ve İlahiyat Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi ve Topluma Hizmet Uygulamaları derslerinin yüz yüze yapılıp yapılmayacağı hususunun Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görüşleri doğrultusunda ilgili akademik birim tarafından değerlendirilmesine,
 12. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca dönem içinde yapılacak tavsiyeler çerçevesinde gerektiğinde eğitim-öğretim süreçlerinin yeniden değerlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi ailesi olarak bu süreci ortak gayret ile sağlıklı bir şekilde tamamlamayı ve en kısa sürede öğrencilerimizle yüz yüze eğitimde buluşmayı temenni eder, herkese sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi dileriz.

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü