Artvin Çoruh Üniversitesi 2019 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin Çoruh Üniversitesi 2019 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

11 Ekim 2019, Cuma 504

Artvin Çoruh Üniversitesi Danışma Kurulu toplantısı, 11 Ekim 2019 Cuma günü Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantının gündeminde Üniversitemizin genel durum değerlendirmesi, Yükseköğretim öğrencilerinin yurt ve barınma sorunlarının irdelenmesi, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği, yeni açılan programların tanıtımı, Üniversitemiz Yusufeli Meslek Yüksekokulunun durum değerlendirilmesi, Üniversitemiz Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Gen Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar gibi konular yer aldı.

Üniversitelerin ülkenin ekonomik, sosyal yönden büyüme ve gelişmesini doğrudan etkilediğini belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Üniversitelerin kente ve bölgeye etkileri; ekonomik politikaların analiz edilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi, ekonomik kalkınma sürecinde danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, sahip oldukları bilgi ağının veri potansiyelinin işbirliği ve teknik asistanlık yoluyla sanayiye aktarılması ve yeni bilgiler için sürekli bir araştırma ortamına sahip bulunması şeklinde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda ikinci toplantısını gerçekleştirdiğimiz Üniversitemiz Danışma Kurulu öncülüğünde çerçevesi önceden çizilmiş belirli konularda neler yapılabileceği görüşülürken, kentin ve üniversitenin gelişimi noktasında ortak yürütülebilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişi yapıldı. Artvin Çoruh Üniversitesi Danışma Kurulu belirli aralıklarda gerçekleştireceği böylesi toplantılarla bölge kalkınmasına yönelik yeni bakış açılarının geliştirilmesi ve yeni adımların atılabilmesi için üzerine düşen vazifeyi yapma gayretini sürdürecektir” dedi.

Vali Doruk, “Artvin Çoruh Üniversitesi, kentin sahip olduğu önemli bir değerdir"

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Artvin Valisi Yılmaz Doruk da, Artvin Çoruh Üniversitesinin kentin sahip olduğu önemli bir değer olduğuna dikkat çekerken kent ve üniversite birlikteliği ile bir sinerji oluşturularak ortak yürütülecek önemli projelere imza atılabileceğini ifade etti.

Vali Doruk eğitimden turizme, çevre ve ormancılıktan sanat ve kültüre kadar geniş yelpazede kentsel kalkınmanın temelini oluşturacak yeni fikirlerin, böylesi platformlarda ortaya çıkabileceğini belirtti.