Artvin Çoruh Üniversitesi Büyümeye Devam Ediyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Büyümeye Devam Ediyor

27 Ağustos 2020, Perşembe 3376

Yükseköğretim Kurumları Sınavı-2020 (YKS) yerleştirme sonuçlara göre Üniversitemizin tercih edilirlik ve yerleşme oranının 2016 yılından itibaren yükselen bir grafik ortaya koyduğu, 2020 yılında tercih edilirlik ve doluluk oranın geçmiş yıllara göre göre en üst seviyeye ulaştığı görülmektedir.

Üniversitemizin 2020-YKS sonuçlarına göre tercih edilirlik ve yerleşme oranının yükselmesinin yanında üniversitemize yeni yerleşen öğrenci sayısıda geçmiş yıllar ile kıyaslandığında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 2017 yılında 2293, 2018 yılında 2797, 2019 yılında 3115 öğrenci üniversitemize yerleşmişken, 2020 yılında 3457 öğrenci üniversitemize yerleşmiştir.

Üniversitemizin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında öğrenci alan 25 lisans programındaki 1322 kontenjana 1258 öğrenci;  52 ön lisans programındaki 2296 kontenjana da 2199 öğrenci olmak üzere toplamda 3457 öğrenci yerleşti. Üniversitemiz genelinde lisans programlarımızın kontenjanları %95.16 oranında, ön lisans programlarının kontenjanları da %95.78 oranında tercih edilirlik ve yerleşme oranına sahip olmuştur. Bu sonuçlara göre Üniversitemiz toplamda % 95.55 tercih edilirlik ve yerleşme oranına yükselmiştir.

 

2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki YKS sınavları tercih edilirlik ve yerleşme oranları ile karşılaştırdığımızda 2020 yılında Üniversitemizin, hem ön lisans, hem de lisans programlarında tercih edilme ve yerleşme oranının arttığını ve boş kontenjanların ise azaldığını görmekteyiz. 2017 yılında 1173 kontenjanımız boş kalmışken, 2018 yılında bu sayı 632, 2019 yılında boş kontenjan sayımız 215’e inmiştir. 2020 yılında ise; lisans programlarımızda 64 ve ön lisans programlarımızda 97 olmak üzere toplamda 161 kontenjanımız boş kalmış ve boş kontenjan sayımız son dört yılın en düşük seviyesine inmiştir. 2017 yılında Üniversitemizin tercih edilirlik ve yerleşme oranı % 66.16 iken 2018 yılında tercih edilirlik ve yerleşme oranımız %81.57’e, 2019 yılında da %93.54’e yükselmiştir. 2020 yılında ise, Üniversitemizin tercih edilirlik ve yerleşme oranı % 95.55’e yükselerek son dört yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Üniversitemiz hem ön lisans, hem de lisans programlarında yakalamış olduğu bu doluluk oranı ile Ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında yükselen bir grafik ortaya koymuştur. Üniversitemizin tercih edilirlik ve yerleşme oranın her yıl periyodik olarak artmasında, Üniversitemizin akademik performans ve başarısının artması, eğitim-öğretim ve alt yapısının tamamlanması ve gelecekte ülkemizin ihtiyaç duyacağı tercih edilen programlar açmamız ile Yükseköğretim Kurulu’nun Yeni YÖK vizyonuyla ortaya koyduğu uygulamalar etkili olmuştur.

2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre; öğrenci alan 25 lisans programımızdan 23’ü, 52 ön lisans programımızın da 44’ü %100 dolmuştur. Bu durumda ön lisans ve lisansta öğrenci alan 77 programımızın 67’si %100 tercih edilirlik ve doluluk oranına sahip olmuştur.

2020 yılında kurulan ve ilk kez öğrenci alan programlarımızın (Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Aşçılık, Fizyoterapi, İş ve Uğraşı Terapisi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Acil Durum ve Afet Yönetimi) doluluk oranı %100 gerçekleşmiştir.

Yeni Açılan Lisans Programlarının Doluluk Durumları

 

Kontenjan

Yerleşen Öğrenci (Okul Birincileri Dahil)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

40

41

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

60

62

 

Yeni Açılan Ön Lisans Programlarının Doluluk Durumları

 

Kontenjan

Yerleşen Öğrenci (Okul Birincileri Dahil)

Fizyoterapi

60

62

Aşçılık

40

41

İş ve Uğraşı Terapisi

40

41

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

40

41

Acil Durum ve Afet Yönetimi

40

41

2020 - YKS ile Üniversitemizi tercih ederek yerleşen toplam 3457 öğrencimize ek olarak; Uluslararası öğrenci ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimine başlayacak yeni öğrencilerimiz, ek yerleştirmeler ve dikey geçiş sınavı ile gelecek öğrencilerle birlikte 2020-2021 eğitim- öğretim döneminde Üniversitemize yaklaşık olarak 4000 yeni öğrenci yerleşecektir.

Üniversitemizi tercih ederek “Artvin Çoruh Üniversitesi Ailesi’ne” katılan değerli öğrencilerimizi tercihlerinden dolayı tebrik ediyor, verdikleri kararın hayırlı olması temennisiyle “Aramıza Hoş Geldiniz” diyoruz.

GENEL GÖRÜNÜM-2020

 

Kontenjan

Yerleşen

Yüzde

LİSANS

1322

1258

%95,78

ÖN LİSANS

2296

2199

%95,16

TOPLAM

3618

3457

%95,55

 

    ÖNLİSANS LİSANS TOPLAM
2017 Kontenjan 2351 1115 3466
Yerleşen 1373 920 2293
Boş 978 195 1173
Doluluk %58,40 %82,51 %66,16
2018 Kontenjan 2088 1341 3429
Yerleşen 1836 961 2797
Boş 252 380 632
Doluluk %87,93 %71,66 %81,57
2019 Kontenjan 2126 1204 3330
Yerleşen 1997 1118 3115
Boş 129 86 215
Doluluk %93,93 %92,86 %93,54
2020 Kontenjan 2296 1322 3618
Yerleşen 2199 1258 3457
Boş 97 64 161
Doluluk %95,78 %95,16 %95,55