Artvin Çoruh Üniversitesi, YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ne Yeni Seçilen 5 Üniversiteden Biri Oldu

23 Ocak 2020, Perşembe 2879

Yeni YÖK’ün yükseköğretimde 2020 yılı hedefleri arasında kamuoyuna beyan ettiği hedeflerden biri olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında 5 yeni üniversite ve ihtisas alanının daha belirlenme süreci tamamlandı.

YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez 2015 yılında başlatılan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” kapsamında ilgili paydaşların da katılımlarıyla daha önce seçilen 10 üniversiteye ilaveten seçilen yeni 5 üniversite ve ihtisas alanları YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından YÖK’te gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, proje komisyon üyeleri, proje kapsamında daha önce belirlenen 10 üniversitenin rektörleri, Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki ve projeye yeni seçilen üniversitelerin rektörleri ile Üniversitelerin bulundukları ilin Valileri ve Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları katıldı.

Toplantının başlangıcında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından projeye ilişkin bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Prof. Dr. Gündoğan, projenin son durumu hakkında genel bir değerlendirme yaparak, 5 yeni üniversitenin projeye seçimi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Bilgilendirme sunumunun ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç bir konuşma gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Saraç konuşmasında günümüzde yükseköğretim kurumlarının, üstlendikleri misyonlar, işlevleri, yeni stratejiler ve işbirliği modelleri çerçevesinde önemli değişimler gösterdiğini belirterek, üniversitelerin akademik yapılarına, beşeri sermayelerine, kuruluş misyonlarına ve bulundukları bölgelere bağlı olarak yapılan değerlendirmelerle çeşitliliğin gerekliliğinin ortaya çıktığına dikkati çekti.

Bütün bu üniversitelerden beklentilerinin, kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında “Hedeflenmiş Sosyo-Ekonomik Araştırma Programları”nı geliştirmeleri ve bu programların bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasının sağlanması olduğunu değinen YÖK Başkanı Saraç, “Böylece bölgede; üniversite organizasyon ve stratejilerinde gelişmeler olacak, Ar-Ge organizasyonu artacak, ürün pazar ve rekabetinde güçlenmeler beklenecek, fon kaynakları artacak, yeni genişletilmiş işbirlikleri doğacak, uzmanlaşmış merkezler gelişecek ve de en önemlisi bölgeye ait kültürel güçlü değişimler ortaya çıkacaktır” dedi.

Bu proje ile birlikte, bölgedeki ekonomik aktörler arasındaki hareketliliği destekleyen programların çeşitlenmesinin, bölgesel gereksinimleri karşılayacak eğitim programlarının geliştirilmesinin, üniversitenin bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamı ile bölge temelli öğrenme süreçlerinin oluşturulmasının da beklendiğini vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Üniversitelerin bölgesel kalkınma konusundaki bir diğer önemli getirisi, ekonomik başarı, bireysel yetenekler ve gruplar arası bilgi transferi ile de doğrudan ilişki sağlamasıdır. Ayrıca, üniversitelerin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak üretime dönüştürülmesi hedeflenmelidir.

Bölgesel kalkınma ajansları ile etkin bir iletişim ağı kurularak, sinerji doğuran çalışmalar yapılması beklenmektedir. Projenin beklenen gücü gerçekten etkin ve yüksektir, henüz 4 yıllık bir proje olmasına rağmen birçok filizlenmeyi görmekteyiz ve projeden Türkiye’nin geleceği için gerçekten umutluyuz. Özetle bu proje, birlikte çalışma projesidir.”

Üniversitelerin yalnızca deneyimli, yetenekli, uzman insanların yetiştiği yerler değil aynı zamanda “cazibe merkezleri” olduğunu hatırlatan Başkan Saraç, “Özellikle coğrafi olarak büyük ülkeler açısından, ulusal sistemin altında yer alan ve merkezi olmayan bir alt-sistem yapılanması, ülkenin ekonomik kalkınmasında daha faydalı ve daha işlevsel olabilmektedir.​​” dedi.

Önümüzdeki dönemde güzel bir haber ile kamuoyunun huzuruna çıkacaklarını ileten YÖK Başkanı Saraç, “YÖK girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekleriyle bu yıl Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan üniversitelere destekleme söz konusu olacaktır. Bu müjdeyi de üniversitelerimize vermek isterim.” dedi.

Bahsedilen bütün bu çalışmaların aslında küresel yükseköğretimde yeni bir dönüşüm ve yeni bir akademik devrim olarak nitelendirildiğini vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, yeni seçilen üniversiteleri ve rektörleri tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

 

Üniversitemizin ihtisaslaşması hakkındaki düşüncelerini aktaran Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Valilik olarak Artvin Çoruh Üniversitesine geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman destek olacaklarını ifade etti. Vali Doruk, “İlimizin ve bölgenin dinamiklerini göz önünde bulunduran ve çalışmalarını buna göre yürüten üniversitemiz önemli bir gelişme kaydederek ‘tıbbi-aromatik bitkiler’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazandı. İlimizin doğal kaynaklarını kullanarak ihtisaslaşma alanında yoğunlaştıracağı çalışmalarla Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirirken aynı zamanda ilimiz ve ülke ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır. Ben buradan üniversitemizi kutluyor, bu önemli gelişmenin bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

 

 

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde İhtisaslaşma” Alanında Sunum Gerçekleştirdi

Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki programda ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde İhtisaslaşma’ alanında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Artvin’in bitki taksonu yönünden ülkemizin en zengin ili olduğunu dikkate alarak iihtisaslaşma alanında çalışmalara 2017 yılında başladıklarını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde’ ihtisaslaşma alanında yapılacak çalışmaların hem bitki tür zenginliğinin korunması hem de ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlanması açısından önem arz ettiğini belirtti. Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesine seçilmesinde katkıda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerine, bakanlık temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda proje kapsamına alınan diğer üniversitelerin rektörleri de projelerine ilişkin sunumlar yaptı. Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç tarafından projeye yeni seçilen üniversitelerin rektörlerine proje katılım belgeleri verildi.

Proje kapsamında yeni seçilen 5 üniversite ve ihtisas alanları:

Artvin Çoruh Üniversitesi; “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”,

Bartın Üniversitesi; “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları”,

Hitit Üniversitesi; “Makine ve İmalat Teknolojileri”,

Kırklareli Üniversitesi; “Gıda”

Yozgat Bozok Üniversitesi; “Endüstriyel Kenevir”

 

Proje kapsamında daha önce belirlenen üniversiteler ve ihtisas alanları:

Bingöl Üniversitesi; “Tarım ve Havza”

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; “Hayvancılık”

Düzce Üniversitesi; “Sağlık ve Çevre”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; “Tarım ve Jeotermal”

Uşak Üniversitesi; “Tekstil, Dericilik ve Seramik”

Aksaray Üniversitesi; “Spor ve Sağlık”

Kastamonu Üniversitesi; “Ormancılık ve Tabiat Turizmi”

Muş Alparslan Üniversitesi; “Hayvancılık”

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; “Çay”

Siirt Üniversitesi; “Tarım ve Hayvancılık”

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sayfası