“Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda İlaç ve Kozmetik Sektöründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” Çalıştayı 

18 Kasım 2023, Cumartesi 297

Çalıştayda ‘Çoğaltma ve Yetiştirme Teknikleri’, ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma’, ‘Genetik, Islah ve Biyoteknoloji’, ‘Hasat Sonrası İşlemler’, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi ve Ticareti’, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Fonksiyonel Gıda Olarak Kullanımı’, ‘Analitik Çalışmalar’, ‘Biyolojik Aktiviteler’, ‘Uçucu Yağlar’ ve ‘Etnobotanik’ gibi konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

AÇÜ’den Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sahasında Önemli Bir Etkinlik: “Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda İlaç ve Kozmetik Sektöründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” Çalıştayı 

 

Artvin Çoruh Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda İlaç ve Kozmetik Sektöründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” Çalıştayı 17 Kasım 2023 Cuma günü düzenlenen açılış programı ile başladı.
‘Çoğaltma ve Yetiştirme Teknikleri’, ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma’, ‘Genetik, Islah ve Biyoteknoloji’, ‘Hasat Sonrası İşlemler’, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi ve Ticareti’, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Fonksiyonel Gıda Olarak Kullanımı’, ‘Analitik Çalışmalar’, ‘Biyolojik Aktiviteler’, ‘Uçucu Yağlar’ ve ‘Etnobotanik’ konularını mercek altına alan Çalıştaya Üniversitemizin yanı sıra Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden katılan alanında uzman birçok akademisyen önemli sunumları ile katkıda bulunuyor. 

 

Açılış Merasimi


Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu: “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sahasında Yürütülen Çalışmalar ve Proje Çıktıları”

Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde tertiplenen programın açılış konuşmasını Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu gerçekleştirdi. 
Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu ülkemizde ve dünyada tıbbi aromatik bitki ürünleri ve bu sektörün dünya pazarındaki yeri konularında karşılaştırmalı veriler aktardı. Artvin’in tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında önemli potansiyele sahip olduğunu ve bu bitkilerden elde edilecek ürünlerle önemli bir pazar payının elde edilebileceğini dile getiren Prof. Dr. Eminağaoğlu, Üniversitemizde bu alanda yürütülen çalışmaları da şu şekilde özetledi:
“Artvin Çoruh Üniversitesi olarak bölgede ticari öneme sahip, pazarda rekabet şansı yüksek bitkileri belirleyerek, doğadan toplamaya uygun miktarları tespit ederek sürdürülebilir toplama için Artvin özelinde bitki haritalarının oluşturulmasını hedeflemekteyiz. 
Bölgesel ürünlerin coğrafi işaret tescillerinin yapılarak ekonomiye kazandırılmasına yönelik eylem planlarının hazırlanması, sektör analizlerinin yapılarak (arz-talep dengesi) öncelikli bitkilerin belirlenmesi, ekolojik, ekonomik, verim ve kalite özellikleri dikkate alınarak türlere göre havza bazlı üretim alanlarının tespitini yapmaktayız.
Belirlenen bitki türlerinin yetiştiricilik potansiyeli ve bölgenin kullanım potansiyelini göz önüne alarak merkezi tesisler kurarak, üreticilere hasat sonrası destek verebilmek için meyveli türler depo ve üretim tesisi yanında distilasyon, ekstraksiyon tesisi gibi altyapı yatırımları yapmaktayız.
Üretim aşamalarında girdi maliyetlerini düşürecek, ekimden hasada kadar endüstriyel üretim aşamalarının AR-GE çalışmalarını kapsayan, her bitkiye özgü tarımsal mekanizasyon, ilaçlama, gübreleme, ekim-dikim ve hasat süreçlerini belirlemeye yönelik projeler gerçekleştirmekteyiz.
Tıbbi ve Aromatik Bitkileri yetiştiriciliğinde tohumluk temini en önemli sorunlardan biri olup, özellikle güvenli ve sağlıklı üretim materyali temini için Botanik Bahçesinde çalışmaları başlatarak, üniversitemizin Tohumluk üretimi konusunda referans kurum olmasını hedeflemekteyiz. Bu amaçla, Botanik Bahçesi'nde Tıbbi ve Aromatik bitkiler Tohum evi oluşturuldu.
Her tıbbi ve aromatik bitkinin her bölgede yetiştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Havza bazlı üretim modeli geliştirerek bitkilerin yetiştirileceği havzaları belirleme çalışmalarımız devam ediyor.
Botanik Bahçesi’nde tıbbi ve aromatik bitkilerinin işlenmesi ile elde edilen ürünlerin sergilendiği bir Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sergi Salonu kurulmuş ve bu bitkilerinin yetiştirildiği bir koleksiyon bahçesi düzenlenmiştir. Aynı zamanda Tıbbi Aromatik bitkiler Herbaryumu kurulmuştur.
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin işlenmesi sonucunda pazara ürün sunarken, taklit ve tağşişi önlemek amacıyla akredite laboratuvar sonuçlarıyla birlikte pazara sunulması için üniversitemiz bünyesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Laboratuvarı ile Bilim ve Teknoloji Merkezi kurulmuştur. Kaliteyi ihmal etmeden daha ucuza üretim yapabilmenin tüm yolları araştırılmaktadır.
Hedeflenen bitkilerin yetiştiriciliğine başlamadan önce üretimle ilgili süreçleri doğru şekilde analiz edebilmek ve üretim sonrası elde edilecek ürünlerin pazarlanmasında özel sektörün desteğini alabilmek için çok sayıda kurum ve kuruluş ziyaretleri gerçekleştirildiği gibi çok sayıda kongre, konferans ve sempozyum düzenlenmiştir. 
Bütün dünya, üretilen ürünleri ihraç ederek kendi ekonomik potansiyellerini güçlendirme yoluna gidiyor. Bizim de elimizde ülkemize özgü bu kadar yerli kaynak varken bunu insanlığın hizmetine sunmak ve bunun karşılığında da kendi ekonomik gücümüze katkı sağlamak gibi bir hedefimiz olmalıdır. Bu çalıştayın, bu hedefe ulaşma yolunda önemli bir adım olacağına inanıyorum.”


Rektör Vekili Prof. Dr. Atakan Öztürk: “Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yetkin bir üniversite olmak”
Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Atakan Öztürk de programda yaptığı konuşmada tıbbi aromatik bitki ve ürünlerine yönelik dünyada ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Ekosistemin tahrip edilmeden tabiatın sağladığı imkânlardan koruma-kullanma dengesi gözetilerek faydalanılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Atakan Öztürk, konuşmasında Üniversitemizin tıbbi ve aromatik bitkiler sahasındaki çalışmaları ve planlamaları hususunda şu ifadelere yer verdi: 
"Artvin Ülkemizin dünyadaki yerine benzer şekilde en zengin bitki çeşitliliğine sahip illerden biri olsa da bu güne kadar bu bitkilerin değerlendirilmesine yönelik sınırlı girişimler dışında yeterince istifade edilememiştir. 
Üniversitemizdeki çalışmalar neticesinde Yüksek Öğretim Kurulunun “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” temalı çalışması kapsamında 2020 yılında üniversitemiz tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilmiştir. Müteakiben tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik çalışmalar yoğun şekilde yürütülmektedir. Bu çalışmalar; yörenin tıbbi ve aromatik bitki potansiyelin tespiti ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ile bu potansiyelin paydaşlarla birlikte bölgesel kalkınma için harekete geçirilmesi ana ekseninde ilerlemektedir.  
Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planındaki beş ana amacından biri de “tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yetkin bir üniversite olmak” şeklindeki belirlenmiştir Ayrıca planda “Girişimcilik Odaklı Üniversite” şeklinde bir farklılaşma stratejisi belirlenmiştir. Bu stratejinin tıbbi ve aromatik bitkiler ekseninde somut çıktılara dönüştürülmesi için kuruluşu kısa süre önce tamamlanan “Teknoloji Transfer Ofisi”nin de önemli bir misyon üstleneceği şüphesizdir. 
Bu bağlamda düzenlenen Çalıştayın verimli şekilde icra edilmesini ve faydalı çıktılara vesile olmasını dilerken, çalıştayın düzenlenmesine katkı veren ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 
Konuşmamı bitirirken, 7 Ekim 202 tarihinden itibaren Filistin’in Gazze kentinde bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hasta ve masum demeden hastaneleri de bombalayarak vahşice devam eden saldırıları yapan, sivil insanları açlığa ve susuzluğa mahkum ederek savaş hukunu dahi hiçe sayarak insanlık tarihinin en kara lekesinin sahibi olan İsrail’i lanetle kınıyor, bu vahşetin bir an önce durdurulmasını temenni ediyorum."
 

Artvin Vali Vekili Resul Yıldırım: “Yükte hafif pahada ağır bir sektör” 
Vali Vekili Resul Yıldırım da programda yaptığı değerlendirme Artvin’de tıbbi ve aromatik bitkiler sahasındaki çalışmalarda hızlı bir artış gözlendiğine dikkat çekti. Bu gelişmede Artvin Çoruh Üniversitesinin önemli bir role sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bilindiği üzere Artvin ilimiz zengin bitki varlığına sahiptir. Tıbbi ve aromatik bitkiler yükte hafif pahada ağır önemli bir sektördür ve sahip olduğumuz bu potansiyel ülkemiz adına önemli bir fırsattır. Üniversitemizin tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği noktasındaki çabalarının farkındayız ve bu alanda yürütülen farkındalık çalışmalarının üretim ve yetiştiricilik açısından da önemli katkılar sağladığını söylemek yanlış olmaz. Bu vesileyle çalıştaya katkıda bulunan herkese teşekkür eder, programın hayırlı olmasını dilerim.” dedi.


Konuşmaları müteakiben Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde 10-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiricilik ve Kozmetik Ürün Oluşturma Eğitimi’ni başarıyla tamamlayanların sertifikaları katılımcı protokol tarafından takdim edildi.


Çalıştay Oturumları


1. Oturum:
Prof. Dr. Ersin Yücel başkanlığında sunulan çalıştayın birinci oturumunda “Tohumdan Marrubio’ya” (Prof. Dr. Fatih Demirci – Anadolu Üniversitesi) ve “Bitkisel Aktiflerin Üretimindeki Akademik Birikimin Gerçek Hayattaki Yansımaları: Bionorm’un Hikayesi” (Prof. Dr. Erdal Demir –İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) konularında bilgilendirmeler yapıldı.
İlk oturumun tamamlanması ile birlikte konuklar tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin sergilendiği stantları gezme imkânı buldu.

2. Oturum:
Oturum Başkanı Prof. Dr. Fatih Demirci
“Doğadan Bardağa: Tıbbi Çaylar” (Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya – Hacettepe Üniversitesi)
“Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasotikler: Gıda Bilimine Modern Yaklaşım” (Dr. Öznur Karaoğlu – TÜBİTAK MAM)

3. Oturum: 
Oturum Başkanı Prof. Dr. İ. İrem Tatlı Çankaya
“Halk Sağlığı Açısından Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” (Prof. Dr. Ersin Yücel – Eskişehir Teknik Üniversitesi”
“Biyoçeşitliliğin Bitki Islahında Önemi: Tıbbi Bitkilerde Çeşit Geliştirme Çalışmaları” (Doç. Dr. Ünal Karık – Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
“Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas Alanı Özelinde Artvin Çoruh Üniversitesinin Altyapısı ve Faaliyetleri” (Doç. Dr. Emrah Peşman – Artvin Çoruh Üniversitesi)
Çalıştay 18 Kasım 2023 Cumartesi günü Üniversitemiz ANG Botanik Bahçesinde gerçekleştirilecek oturum ve kapanış programı ile sona erdi.

4. Oturum

Prof. Dr. Erdal Bedir başkanlığında gerçekleşen çalıştayın 4. ve son oturumunda da Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hayal Akyıldırım Beğen tarafından AÇÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Projeleri uygulamaları ve projelerde gelinen son nokta hususlarında bilgilendirmeler yapıldı. Çalıştay ANG Botanik Bahçesinde düzenlenen değerlendirme ve kapanış toplantısı ile sona erdi.

Çalıştay anasayfası