İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin’in katılımları ile Gerçekleştirildi

13 Temmuz 2021, Salı 351

Üniversitemiz Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi‘nde Vali Yılmaz Doruk Başkanlığında gerçekleştirilen çalıstayda ilimizin afet risklerinin analizi sonucunda ortaya çıkması muhtemel zararların zamanında önüne geçilebilmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Çalıştay da hazırlanmakta olan Artvin il Afet Risk Azaltma Planının Artvin ilinin afet riskleri, fiziki  ve coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak olası afet kayıplarını en aza indirmek amacıyla alınması gereken önlemler ile uygulanması gereken stratejiler ve eylemleri tanımlayan bir belge niteliği taşıyacağının önemini vurgulandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Akıncı çalıştayda, Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından Artvin ilinin afetselliği konusunda  yapılan çalışmalar ve gelecek planları hakkında açıklamada bulundu.

 Akıncı; “YÖK Yürütme Kurulu’nun 26.09.2012 tarihli toplantısında Üniversitemiz bünyesinde Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması uygun görülmüştür.  Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) Yönetmeliği, 21.11.2012 tarih ve 28474 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve merkezin yönetim organlarının oluşturulmasına başlanmıştır. Özelde Artvin ilinde genelde ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nde; Doğal afetlerin meydana gelmesinde etkili olan bütün fiziksel ve çevresel faktörlerin ve süreçlerin belirlenmesi,  Afet risklerinin en aza indirilmesi,  Tehlikelerin olumsuz etkilerinin önlenmesi veya sınırlandırılması için gerekli bilimsel faaliyetleri yürütmek amacıyla  Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DOĞAM) kurulmasına karar verdik” ifadelerine yer verdi.