Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Ufuk Avrupa Programı Araştırmacı Destekleri Bilgilendirme Toplantısına Katıldı

31 Mart 2021, Çarşamba 307

Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK işbirliğinde üniversiteler ve araştırma kurumlarına yönelik "Ufuk Avrupa Programı Araştırmacı Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" çevrimiçi olarak 29 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

“Ufuk Avrupa Programı”, “Avrupa Araştırma Konseyi-ERC Çağrıları”, “Marie Sklodowksa-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri” temalarında bilgilendirme sunumlarının yapıldığı toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ile diğer üniversitelerin rektörleri katıldı.

Toplantıda vurgulanan konular;

Ülkemiz 2003 yılından itibaren AB’nin bilim, araştırma ve yenilik alanındaki çerçeve programlarına katılmaktadır. 2021-2027 döneminde Ufuk Avrupa olarak adlandırılan programa AB üyesi ülkeler, AB aday ülkeleri ve AB’nin komşuluk politikası kapsamındaki ülkelerle birlikte toplam 44 ülke katılım sağlamaktadır. Ülkemizde Programın ulusal koordinatörü TÜBİTAK’tır.

Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge Programı olan Ufuk Avrupa’nın 7 yıllık bütçesi 95,5 milyar avro olarak Aralık 2020 ‘de AB tarafından onaylanmıştır. Hedef kitlenin özellikle üniversiteler ve araştırma kurumlarındaki araştırmacıların olduğu Bilimde Mükemmeliyet sütununa Program bütçesinden 25 milyar avro ayrılmıştır.

Program, araştırmacıların, bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı “Avrupa Araştırma Alanı” oluşturulmasını, AB’nin bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirmek ve rekabet edebilirliğini arttırmak amacıyla AB stratejik hedefleri doğrultusundaki araştırma faaliyetlerini teşvik etmektedir. Programın stratejik öncelikleri yeşil, sağlıklı, dijital ve kapsayıcı bir Avrupa inşası olarak ortaya konmuştur.

Programa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere dünyada en çok yardım yapan ülke olduğunu ve buna karşılık AB’nin Türkiye’ye taahhüt ettiği yardımları yapmadığını ifade etmiştir.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de toplantıda yaptığı değerlendirmede Türkiye’de eğitim sürecine dahil olamamış Suriyeli genç mültecilerle ilgili kendisinin bir AB Projesi hazırladığını ifade etmiştir. Bu çerçevede eğitim alamamış Suriyeli gençlerin eğitime dahil edilmesi ve sosyal uyumlarının sağlanması için bir eğitim modeli geliştirildiğini ve bu modelin tüm AB ülkelerinde de uygulanabileceğini dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, bu modelin İngilizce hazırlanan bir kitapla uluslararası kamuoyu ile paylaşılacağını da sözlerine eklemiştir.