Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Projeleri Dönem Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

28 Haziran 2022, Salı 294

Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Projeleri 2022 Yılı 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı 27 Haziran 2022 Pazartesi günü düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Üniversitemizin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında uygulamaya konulan projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, “Tıbbi ve aromatik kaynaklarımızdan sürdürülebilir fayda elde etmek, mevcut tür zenginliğini koruma-kullanma dengesi gözeterek değerlendirmek; kent, bölge ve dolayısıyla ülke ekonomisine yeni girdiler oluşturmak “ihtisas üniversitesi” olarak bizim asli vazifelerimizdendir. Bu bağlamda Üniversitemiz, ülkemizin “yeşil kalkınma” hedefi doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki proje ve akademik çalışmalara ehemmiyet vermektedir. Bir süre önce hayata geçirilen projelerle ilgili beklentilerin sağlanması, sürdürülebilir yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda kent, bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak çıktıların elde edilmesi elzemdir.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu ve Prof. Dr. Mehmet Ersoy ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ardıç’ın da hazır bulunduğu toplantıda Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinden katılımcılar yer aldı. Toplantıda projelerin uygulama süreci ve TIBMER ve BİLTEKMER bünyesinde yürütülen çalışmalar ve ortaya çıkan kozmetik ürünler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.