TÜBİTAK ve Üniversitemizin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile, "AB Ufuk2020 (HORIZON 2020) Programı Bilgi Günü" etkinliği düzenlemiştir.

TÜBİTAK ve Üniversitemizin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile, "AB Ufuk2020 (HORIZON 2020) Programı Bilgi Günü" etkinliği düzenlemiştir.

06 Kasım 2018, Salı 341

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlardır. Bu programların sekizincisi, 2014-2020 yılları arasında devam edecek olan Ufuk2020 Programı'dır.

TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Özlem Gezici Koç konu hakkında genel çerçeve bilgileri içeren bilgilendirme sunumunu Nihat Gökyiğit Kongre ve  Kültür Merkezinde gerçekleştirmiştir.