Uluslararası Artvin Sempozyumu

Uluslararası Artvin Sempozyumu

18 Ekim 2018, Perşembe 4740

Sempozyum anasayfasına gitmek için tıklayınız

Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesi tarafından desteklenen Uluslararası Artvin Sempozyumu 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma, farklı bilim dallarından, bilimsel araştırmaları derleyerek bilim camiasına kazandırmayı amaçlayan, Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Kırgızistan, Çin ve İtalya’dan 150’yi aşkın bilim insanı katıldı.

Açılış Merasimi

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki; “Artvin’le İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmaların Derlendiği Bir Sempozyum”

Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki; Artvin Çoruh Üniversitesinin kurulduğu günden beri çok farklı konularda, sempozyum, kongre ve çalıştay gibi birçok bilimsel ve akademik etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi. Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Üniversitemizin bu etkinliklerle Üniversitenin ve kentin tanıtımına katkılar sağladığını vurguladı.

Artvin’le ilgili bilim insanlarınca hazırlanan çalışmaları görüp derlemek amacıyla Uluslararası Artvin Sempozyumunu düzenlediklerini kaydeden Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Sempozyum sonucu ortaya çıkacak bildirilerden elde edilen verilerin il gelişim planına ve ilimizin geleceğe yönelik projelerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Üniversite olarak yaklaşık bir yıldır bu sempozyum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sempozyum düzenleme komitemize, sempozyumumuza katılan bilim insanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Uluslararası İkili İşbirlikleri çerçevesinde yurtdışına gönderilen Üniversitemiz öğrencilerine ve Uluslararası Artvin Sempozyumuna vermiş olduğu desteklerden dolayı İşadamı Levent Dervişoğlu’na teşekkür plaketi Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki tarafından verildi.

 

Vali Ömer Doğanay: “Bilimin Çizeceği Rota İle Artvin Arzuladığı Hedeflere Ulaşacaktır”

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Uluslararası Artvin Sempozyumunun kentin gelişimi ve kalkınması, turizm ve eğitim alanlarındaki hedeflere ulaşabilmesi adına yeni fikirler kazandıracağına inandığını söyledi. Bilimsel çalışmaların yol gösterici ve ışık tutucu yönleriyle kentin yöneticileri açısından önem arz ettiğini dile getiren Vali Doğanay; “Farklı fikirlere yeni söylemlere ihtiyacımız var. İlin valisi olarak bu sempozyumun, Artvin’in geleceğine ışık tutabilecek önemli bir bilimsel etkinlik olduğuna inanıyorum. Bu eiklde akademik platformlar vasıtasıyla biz uygulayıcı konumundakilere düzgün bir rota çizilirse Artvin’in birçok alanda özellikle “Turizm ve Eğitim” alanlarındaki hedefine ulaştıracağına inanıyorum. Artvin’in geleceği için bu kentin bilimden eğitime, turizme ve sanayiye kadar birçok alanda herkesin aynı hedef üzerinde ilerlemeye çalışması önem arz etmektedir. Bu çalışmaları Artvin’i hedefine doğru bir yönlendirme çabası olarak değerlendiriyorum.

Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunanlara ve sempozyuma katılarak değerli bilgilerini paylaşacak olan tüm akademisyenlerimize şimdiden teşekkür ederim” dedi.

 

 

Başkan Kocatepe; “Bu Sempozyum Kentin Geleceğinin Planlanmasında Katkılar Sağlayacaktır.”

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de konuşmasında çağın bilgi ve iletişim çağı olduğunu ifade ederek, geleceği planlarken başvurulması gereken en önemli şeyin bilgi, bilim ve iletişim dünyasındaki yenilikler olduğunu dile getirdi.

Başkan Kocatepe, “Bu alandaki yeniliklerin uygulandığı yerler ise üniversitelerdir. Bugün burada gerek yurtiçi gerek yurtdışında bilim insanları gelmiştir. Geleceğini eğitimde ve turizmde arayan bu kentin geleceğinin planlanmasında çok büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bu sempozyum, belediye olarak bizleri heyecanlandırmıştır. İnanıyorum ki sonuçları bizi motive edecek ve bu alanlarda çalışma azmimizi artıracak ve bizlere ışık tutacaktır. Üniversitenin sadece öğrenci sayısındaki artışla değil aynı zamanda bilim ve akademi alanlarında yaptığı faaliyetlerle kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağladığının bir göstergesidir. Bu şekilde bilimsel çalışmalar ve sürdürülebilir uygulanabilir projelerle birlikte biz bu kenti bölgemizin ve ülkemizin bir yıldızı haline getirebiliriz. Bu anlamda sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Coşkun; “Bu Sempozyum Artvin İlimizi Merkeze Almaktadır"

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştirilen Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Kerem Coşkun ise Sempozyumla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kurulduğu 2007 yılından bu yana hızla büyüyen ve kapasitesini arttıran Artvin Çoruh Üniversitesi özellikle Artvin ilimizi merkeze alan sempozyum, kongre ve çeşitli bilimsel toplantılar organize ederek üzerine aldığı sorumluluğu büyük bir heyecan ve şevkle ifa etmeye gayret göstermektedir. Kuşkusuz bu gayretimizde bizi yalnız bırakmayan resmi kurumlarımız olduğu gibi özveri de bulunan Artvin sevdalısı, memleketine vefalı hemşehrilerimizi burada anmak da bize düşen karşı vefa olmalıdır. Bu bağlamda Artvinli İşadamı Sayın Levent Dervişoğlu’na; ANG Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Nihat Gökyiğit’e şükranlarımızı sunarken kongrenin gerçekleşmesinde paydaşlık yapan Artvin Valisi Sayın Ömer Doğanay’a, Artvin Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kocatepe’ye, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fahrettin Tilki’ye, bu işte emeği ve mesaisi olan meslektaşlarıma, tüm personelimize ve tabiiki bildirileriyle kongremize katılan tüm bilim insanlarına çok teşekkür ediyorum.”

 

Prof. Dr. Eminağaoğlu: “AÇÜ Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kuruluş Süreci”

Açılış konuşmalarının ardından Üniversitemiz Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu tarafından “Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kuruluş Süreci” konulu sunum gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu sunumunda, endemik tür çeşitliliği ve bitki taksonu yönünden ülkemizin en zengin ili olan Artvin’de bir “botanik bahçesi” kurulmasının bu bitki zenginliğinin korunmasına yönelik önemli bir proje olduğuna dikkat çekti. Artvin’in tıbbi aromatik bitkiler açısından ele alındığında da 300 civarında bitki türünün ekonomiye kazandırılma potansiyelinin tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Eminağaoğlu, “Özellikle arıcılığın ön plana çıktığı Artvin’de çayır-mera bitkileri ve ballı bitki türlerinin sayısının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu zenginliğin üretilerek halka kazandırılması noktasında en büyük katkıyı sağlayacak olan bir Botanik Bahçesi kurulması fikri, bilim camiasında kabul görmektedir. Bu durum bizim botanik bahçesini kurmamızın temel dayanak noktalarından biridir” dedi.

Ayrıca Artvin’de son dönemlerde endüstriyel faaliyetlerin hız kazanması nedeniyle kentin doğal bitki örtüsünün olumsuz etkilendiğini bildiren Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, “Artvin, sadece endemik bitkilere değil nesli tükenmekte olan türlere de ev sahipliği yapmaktadır. İlimizin bu zenginliği, son zamanlarda artan madencilik, baraj inşaatları, ulaşım ve ormancılık faaliyetleri gibi endüstriyel çalışmaların, bitki tür çeşitliliğini tehdit eden unsurlar arasında yer almaktadır. Bu kadar zengin bitkisel tür çeşitliliğine sahip olan bir ilde bitkilerin yerinde korunamıyorsa başka bir yere taşınarak korunması yöntemi gündeme gelmektedir. Bu da yine bir botanik bahçesi ile sağlanabilir. Bu bağlamda kentin idarecileri ile toplantılar gerçekleştirilmiş ve bitki-tür zenginliğinin korunması için nelerin yapılabileceği tartışılmıştır. Bu toplantılar neticesinde kent merkezine yakın bir alanda bir botanik bahçesi projesinin kurulması gerekliliği üzerinde hemfikir olunmuştur.

Ortak çalışmalar neticesinde hazırladığımız Botanik Bahçesi Projesi için adımlar hızlandırılmıştır. Çevresel faktörlerden dolayı tehdit altında olan türler ile nesli tükenmekte olan türler, öncelikle Üniversitemiz Orman Fakültesi Uygulama Serasında korumaya alınacak, akabinde Botanik Bahçesine taşınarak kalıcılığı sağlanacaktır” diye konuştu.

Botanik Bahçesi Projesinin sadece bitki türlerinin geleceğinin korunmasına değil aynı zamanda kentin turizm faaliyetlerinin desteklenmesine de çeşitli katkılar yapacağını vurgulayan Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, “Bu projenin tamamlanması ile birlikte vatandaşların gezebileceği, çeşitli rekreatif faaliyetlere katılabileceği bir ortam, kentin hemen yanı başında inşa edilmiş olacaktır. Botanik Bahçesi, hem odunsu bitkileri hem de otsu bitkileri içerisinde barındıracaktır. Bu açıdan bakıldığında Üniversitemiz Botanik Bahçesi, bitki türü zenginliği açısından ülkemizin ve bölgenin zengin botanik bahçelerinden biri olacaktır.

Tüm bunlara ek olarak, Botanik Bahçesi hem akademisyenler ve araştırmacılar için hem de bu alanda öğrenim görmekte olan öğrenciler için adeta doğal bir laboratuvar ve çalışma ortamı olacaktır.

Botanik Bahçesi Projemizin hayata geçirilmesinde bizlere her türlü desteği sunan ANG Vakfı Başkanı Nihat Gökyiğit beyefendiye, Valimiz Ömer Doğanay’a, önceki dönem Milletvekilimiz Dr. İsrafil Kışla’ya ve Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki’ye teşekkür ederim” diyerek sözlerinin tamamladı.

 

Sempozyum Konuları

3 gün süren ve 8 oturumda gerçekleştirilen sempozyumda aşağıdaki konular çerçevesinde değerlendirme ve bildiriler yapıldı;

-“Artvin Yöresinde Kültür, Sanat ve Edebiyat”

-“Artvin Yöresinde Tarih”

-“Artvin Yöresinde Turizm”

“Artvin Yöresinde Ekoloji ve Ormancılık”

“Artvin Yöresinde Biyoçeşitlilik”

“Artvin Yöresinde Ziraat ve Hayvancılık”

“Artvin Yöresinde Eğitim”

“Artvin Yöresinde Ekonomi ve Ticaret”

“Artvin Yöresinde Sağlık Hizmetleri”

“Artvin Yöresinde Enerji Üretimi”

“Artvin Yöresinde Mühendislik Uygulamaları”

“Artvin Yöresinde Fen Bilimleri ve Matematik Araştırmaları”

“Artvin'de Doğal Afet Araştırmaları”