“Uluslararası Covid-19 Kongresi” Başladı

“Uluslararası Covid-19 Kongresi” Başladı

24 Haziran 2020, Çarşamba 258

“Uluslararası Covid-19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar” E-Kongresi Başladı

 

Artvin Çoruh Üniversitesi ve Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Uluslararası Covid-19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar” başlıklı e-kongre 24 Haziran 2020 Çarşamba günü başladı. “Covid-19 Sürecinde Eğitime Bakış” ana temasını işleyecek olan kongrede, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde eğitim alanında gerçekleşen değişimlere ve gelişmelere yönelik değerli çalışmalar yaparak eğitim dünyasına önemli katkılar sağlayan kişileri bir araya getirip işbirliği platformunun oluşturulması amacıyla, katılımcıların çalışmalarının paydaşlarımızın dikkatine sunulması ve fikir alışverişi fırsatları yaratılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda COVID-19 sürecinde eğitim alanında hazırlanmış olan bilimsel eserler kongre kapsamında değerlendirilmiştir.

 

Kongre Açılış Konuşmaları

Kongrenin açılış programında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ve Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar birer konuşma gerçekleştirdiler.

 

Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk; “Eğitime ara verilmeyecek.”

Kongrenin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak sürecin ihtiyaçları ve problemleri ile ilgili bir konuda böylesi bir uluslararası bilimsel etkinlik düzenlemenin katma değeri yüksek bir faaliyet olduğuna dikkat çekti. Bu kongre sonucunda ortaya atılacak fikirler ve neticelerle birlikte yeni proje fikirlerinin ortaya çıkacağına inandığını belirten Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak süreçte hızlı hareket etmeye çalıştık. Salgınla mücadele konusunda eğitim çerçevesinde neler yapılabilir bunu kısa süre içerisinde değerlendirip çözüm arayışlarına başladık. Pandemi sürecinde yürütülecek çalışmalar ve atılacak adamlar münferit bir gayretle değil topyekûn bir mücadele ile gerçekleştirilebilirdi. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde diğer bakanlıklarla sürekli istişareler yapıp bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hızlı ve etkili önlemler alındı ve pandeminin negatif etkilerinin en aza indirilerek eğitim sürecini ve sosyal hayatı normale döndürme gayretleri içerisine girildi. Alınan tedbirler sürecin çok daha da büyümesini önlerken olası faciaların önüne geçilmesini sağladı. Diğer kurum ve kuruluşlarla pandemi sürecine yönelik ortak çalışmalarımız devam etmektedir.

Ülkemiz birçok Avrupa ülkesinden daha fazla öğrenciyi barındırmaktadır ve bu durumu ülkemiz adına bir güç olarak değerlendirebiliriz. Eğitime ara vermeyi asla düşünmüyoruz ve bu doğrultuda yaz aylarında eğitim öğretimin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) televizyonu üzerinden yürütülebilmesi için çok büyük bir içerik hazırladık. Dünyada örneği olmayacak şekilde her öğrencimiz her çocuğumuzun kullanabilmesi için her türlü imkanı Eğitim Bilişim Ağına ekledik. Bu platform sadece akademik konulara değil sosyal ve kültürel içeriklere, milli manevi değerlerin işlenmesine, sanat ve hobi içerikli temalara da sahiptir. Meslek liselerimizde ortaya atılan projeler sayesinde izole numune alma üniteleri, koruyucu maskeler, maske üreten makineler ve dezenfektanlar gibi salgın durumlarında zaruri ihtiyaç haline gelen malzeme ve cihazlar üretildi. Bu sayede meslek liselerinin önemini de bir kez toplum olarak daha anlamış olduk. Bu anlamda Artvin’de meslek liselerine desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum.

Milli Eğitim camiası olarak geleceğe dönük perspektifleri ele almaktayız. Okullar açıldığında yaş gruplarına ve sınıflara göre eğitim modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması noktasında çalışmalarımız sürmektedir. Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz ileri çalışmalar sayesinde millet olarak, salgın döneminde dünyada eğitim alanındaki faaliyetler bağlamında bir başarı hikayesine imza atmak istiyoruz.

Aynı zamanda pandemi döneminde yeni eğitim öğretim modellerinin geliştirilmesinde bu kongrede siz değerli katılımcılar ve akademisyenlerin yapacağı katkılar sayesinde yeni ufukların açılacağına ve kongrenin yol gösterici çözümlerle eğitimde yeni bir dönemin kapılarının aralanacağına inanıyorum.”

 

Vali Yılmaz Doruk; “Artvin sürecin yönetilmesinde başarılı illerden birisi olmuştur.

Pandemi sürecinde eğitime bakışın ülkemizde akademik düzeyde ele alındığı ilk uluslararası e-kongre olma özelliği taşıyan programa video konferans sistemi ile katılım sağlayan Vali Yılmaz Doruk burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Korona salgını sürecinde eğitimde yürütülen başarılı çalışmalar özellikle uzaktan eğitim uygulamaları ile ülke olarak salgının şiddetli etkilerini en hafif şekilde atlattığımızı söyleyebilirim. Özellikle Artvin sürecin yönetilmesinde başarılı illerden birisi oldu şüphesiz bu başarıda ilimiz eğitim kadrolarının da önemli payı olmuştur.

Hem İdarecilerimiz hem öğretmenlerimiz bir taraftan eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken diğer tarafta da salgınla mücadelede doğrudan faaliyet yürüten birimlerimize gönüllü olarak destek verdiler. İlimize özgü bir uygulama ile öğretmenlerimizden oluşturduğumuz “Gönüllüler Grubu” ile bir taraftan başta Sosyal Medya olmak üzere bazen birebir yüz yüze temas ile halkımızın bilgilendirilmesi, farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüler.

Bugün Artvin Çoruh Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “COVİD-19 sürecinde Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” temasıyla düzenlediğimiz e-kongre ile yaşanan süreç nedeniyle eğitim hayatına ilişkin çocuklarımızın kafasında oluşan sorulara cevap bulunacağına, diğer taraftan da süreçle birlikte uygulamaya konulan eğitim-öğretim modelinin gelişimine katkı sağlanacağına inanıyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, yerli yabancı tüm katılımcılara saygılarımı sunar, başarılar dilerim.”

 

 

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Kongrenin yeni eğitim-öğretim modelinin oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki kongrede işlenecek konular hakkında bilgiler aktardı. Covid-19 salgını ve salgın karşısında yükseköğretimde alınan önlemlere de değinen Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki şu açıklamalarda bulundu:

“Altı aylık bir sürede tüm dünyayı etkisine altına alıp, yaşamın her alanını derinden sarsan bir pandemiyle karşı karşıyayız. Bu denli büyük ölçekli bir sarsıntıyı dünya uzun süredir yaşamıyordu ancak kısa sürede adapte olmak zorunda kaldı. Tüm dünyayı etkisi altında bırakan COVID-19 salgını hızla tüm dünyaya yayılarak tüm sektörleri etkilediği gibi eğitimi de derinden etkiliyor ve yeniden şekillendiriyor.

Bu süreçte sağlığın yanında en önemli adımlar eğitim alanında atılıyor, hızlı gelişmeler yaşanıyor ve iyileştirmelere gidiliyor. Dünya genelinde, ülkelerin bu sürece hazırlıksız yakalandıkları aşikardır. Ancak ülkemizdeki kurumlar, hızlı bir şekilde adımlar atarak süreci tüm dünyaya örnek olacak şekilde yönetmektedir.

Bu bağlamda kongremizin de ana teması olan eğitim alanında hem MEB hem de YÖK, süreci derinlemesine düşünerek en iyiyi yakalamak için çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımız Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) altyapısını zenginleştirdi ve güçlendirdi, TRT ile işbirliği ile her eve eğitimi götürmeyi başardı.

Benzer şekilde yükseköğretimde YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ koordinasyonunda gerekli önlemler hızlıca alınmıştır. Üniversitelerimiz uzaktan ve online eğitim sistemine geçerek eğitim ve öğretimin aksamadan devam etmesini sağladılar.

COVID-19 salgınının eğitim üzerindeki etkisini dikkate alarak, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediğimiz Uluslararası Covid-19-Eğitimde Yeni Normlar başlıklı kongremizde, ülkemizden ve yurtdışından eğitimle ilgili önemli isimler konuşmacı olarak yer alacaktır.

Bu kongrede; Koronavirüs (Covid-19) salgınının eğitimi nasıl etkilediği, Dijital eğitim sürecine eğitimcilerin nasıl katkı sağlayabileceği, Dijital eğitim sürecinde eğitimci-öğrenci iletişiminin nasıl olması gerektiği, Eğitimcilerin bu süreçten nasıl etkilendiği, Covid-19’un eğitim üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçlarının neler olabileceği gibi farklı sorulara cevap aranacaktır.

Bu vesile ile başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Artvin Valimiz Sayın Yılmaz Doruk olmak üzere Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Artvin Milli Eğitim Müdürümüze, Üniversitemiz öğretim üyelerine, kongre düzenleme kuruluna, konuşmacı olarak yer alan hocalarımıza,  bildiri sunarak katkı sağlayacak akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.  Sözlerime son verirken, bu kongreden çıkacak sonuçların ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı bir kongre olmasını temenni ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

 

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar; “Kongre geleceğin eğitim modellerinin oluşturulmasında ve pekiştirilmesinde fikirlerin tartışılması açısından önemlidir.”

Kongrenin açılış konuşmasını Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar gerçekleştirdi. İl Müdürü Fahri Acar konuşmasında özetle şu açıklamalara yer verdi; “Küresel bir salgın olan Covid-19 tüm dünyada ve ülkemizde birçok alanda köklü değişiklikler meydana getirmiştir.  Bu süreçte ülkemizde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verişmemiş sadece uygulama yöntemi ve eğitimde kullanılan araçlar değiştirilerek eğitim faaliyetlerine devam edilmiştir. Üç gün boyunca yoğun içeriklerle devam edecek olan kongre pandemi sürecinin şekillendirdiği geleceğin eğitim modellerinin oluşturulmasında ve pekiştirilmesinde fikirlerin tartışılması açısından önemlidir.”

Konuşmaların ardından çevrimiçi kongre programına geçildi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kerem Coşkun’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda konuşmacılar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu “Pandemi Döneminde Aile Tutumları” ve Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Selçuk Özdemir “Tekno Burjuvazi ve Öğrenmenin Kök Hücresi” temalı sunumlarını yaptılar.  Kongrenin daha sonraki oturumlarında yurt içi ve yurtdışından birçok akademisyen ve davetli konuşmacıların sunumlarına ve bildirilerine yer verilecek olup Kongre 26 Haziran tarihinde sona erecektir.

Yurt içi ve yurt dışından 15 davetli akademisyenin konuşmaları ve 38 bildiri sunumu ile gerçekleşecek online kongre açılış konuşmalarının ardından  davetli konuşmacılar  Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU'nun "Pandemi Döneminde Aile Tutumları" ve Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR'in "Tekno Burjuvazi ve Öğrenmenin Kök Hücresi" sunumlarıyla devam etti.

24-25-26 Haziran 2020 tarihlerinde toplam 6 oturum şeklinde yapılacak online kongrenin Saat; 13:30'da başlayan 2. Oturumu ise davetli konuşmacılar  Doç. Dr. Gina Aurora NECULA "Çok Kültürlülük, Yabancılara Anadil Öğretimi ve Covid-19 Sonrası Beklentiler", Prof. Dr. A.Sibel TÜRKÜM "Salgın Krizi İle Keşiflerimiz; Hoşlansak da Hoşlanmasak da..." , Dr. Paul HOARD "Covid-19 Öğrencilerin Yeni Fikirleri Eleştirel Olarak Değerlendirme Becerilerini Nasıl Etkiler?" başlıklı sunumları ile sürecek.

Kongre hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kongreye katılım sağlamak için;

http://artvincovidcongress.org/index.php