Üniversitemiz 3 Alanda Dünyada İlk 650 Üniversite Arasına Girdi

14 Nisan 2022, Perşembe 3385

SCImago Laboratories tarafından Elsevier ile ortaklaşa yayınlanan ve araştırma odaklı çalışmalar yapan kurumların yer aldığı en objektif sıralamalardan biri olarak kabul edilen aynı zamanda küresel bir sıralama olan SCImago Institutions Rankings (SIR), 2022 sonuçları açıklandı. Buna göre Artvin Çoruh Üniversitesi 3 alanda küresel sıralamada ilk 650 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi.

2022 sıralamalarına göre Artvin Çoruh Üniversitesi; Matematik, Tarım ve Biyolojik Bilimler ile Çevre Bilimleri olmak üzere toplam 3 alanda başarı göstererek dünya üniversite sıralamalarında ilk 650 içinde yer aldı.

Açıklanan bu listede dünya genelinde 4 bin 364’ü yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8084 akademik ve araştırma odaklı kurum yer almaktadır. Bu sıralamaya Türkiye’den 132 üniversite dâhil olmuştur. Üniversitemiz genel gösterge sıralamasına göre bu 132 üniversite içerisinde 37. Sırada yer almaktadır. Üç farklı kategori altında gruplandırılan (araştırma, inovasyon ve toplumsal etki) ve 17 göstergeden oluşan metodoloji kullanılarak yayımlanan 2022 sıralama sonuçlarına göre Artvin Çoruh  Üniversitesi; dünya sıralamasında genel kategoride bir önceki yıla göre 796’ncı sıradan 709’uncu sıraya, araştırma kategorisinde bir önceki yıla göre 434’üncü sıradan 418’inci  sıraya, inovasyon sıralaması kategorisinde bir önceki yıla göre 515’inci sıradan 416’ıncı sıraya ve toplumsal etki sıralaması kategorisinde ise bir önceki yıla göre 251’inci sıradan 248’inci sıraya yükselmiştir. Üniversitemiz Türkiye sıralamasında ise bir önceki yıla göre 57’nci sıradan 37’nci sıraya; araştırma kalitesi kategorisinde ise 42’nci sıradan 29’uncu sıraya yükselmiştir.

SCImago tarafından ilk defa 2021 yılında yayımlanmaya başlanan lig tablosu ile beraber kurumlar bulundukları ülkelerindeki genel gösterge, araştırma faktörü, inovasyon faktörü ve toplumsal etki faktörüne göre karşılaştırılarak kurumların yer aldıkları çeyrekler ilan edilmektedir. Artvin Çoruh Üniversitesi 2022 sıralamasında Q2 diliminde yer almıştır.

 

Matematik

Artvin Çoruh Üniversitesi Matematik alanında küresel sıralamada 2989 üniversite arasında 624., Türkiye’de bu kategoriye giren 97 üniversite içinden 37. sırada yer almıştır.

 

Tarım ve Biyolojik Bilimler

Artvin Çoruh Üniversitesi Tarım ve Biyolojik Bilimler alanında dünyadaki 2889 Üniversite içinde küresel sıralamada 624., Türkiye’de ise bu kategoriye giren 91 üniversite içinden 28. sırada yer almıştır.

 

Çevre Bilimi

Artvin Çoruh Üniversitesi Çevre Bilimi alanında 3288 Üniversite arasında küresel sıralamada 544., ülkemizden bu kategoriye giren 95 üniversite içinden de 17. sırada yer almıştır.

Kaynak: https://www.scimagoir.com/

https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=91994