Üniversitemiz İle Karadeniz Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz İle Karadeniz Teknik Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü

12 Haziran 2020, Cuma 391

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) koordinasyonu ile başlattığı görüşmeler sonucunda Üniversitemiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (TABİK) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün amacı; Ülkemizin 11. Kalkınma Planında öncelikli sektörlerden biri olarak seçilen ilaç ve tıbbi cihaz/malzeme sektöründe, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmaya ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımaya katkı sağlamak için gerek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekse bu alanda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iş birliğinin yapılmasıdır.    

Taraflar arasındaki iş birliğini;

  • Ortak Ar-Ge projeleri,
  • Ar-Ge projelerine destek ve danışmanlık,
  • Sektörün nitelikli elaman ihtiyacına yönelik eğitimler (çalıştay, seminer, sertifika programları vb.)
  • Mevcut altyapı laboratuvar imkânlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesi,

ve benzeri faaliyetler oluşturacak olup her bir faaliyete/projeye özgü taraflar arasında sözleşmeler yapılabilecektir. 

Artvin Çoruh Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi,

  • İlgili alanda çalışan/çalışmayı düşünen araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için akademik mikro çevrenin tesis edilmesi,
  • Ar-Ge altyapılarının bireysel veya ortak projelerde tarafların kendi usul ve esasları dâhilinde karşılıklı kullandırılması ve öncelik tanınması,
  • İlgili alanda çalışma yürüten araştırmacıların bilgi/beceri ve Ar-Ge tecrübelerinin paylaşımı için karşılıklı olarak kurum ziyaretlerinin yapılabilmesi,
  • KTÜ İLAFAR tarafından; tıbbi ve aromatik bitkiler, ve diğer tüm doğal kaynaklardan ilaç etkin madde veya özgün yardımcı madde potansiyeli olabilecek bileşiklerin farmakolojik aktivite araştırmaları, farmasötik formülasyon haline getirilmesi, ve toksisite araştırmaları yapılabilecektir. 
  • AÇÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından; tıbbi ve aromatik açıdan potansiyel taşıyan bitkilerin belirlenmesi, bölge bazında envanterlerinin çıkarılması, biyolojik yönden aktif maddelerinin eldesi, izolasyonu, tanımlanması, standardizasyonu ve biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesi gibi araştırmaları gerçekleştirebilecektir.

 

Protokolü; AÇÜ TABİK adına Rektörümüz  Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ ve KTÜ İLAFAR adına Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKAL imzaladı.