Üniversitemiz Personel Alım İlanı Kriterlerine Göre ‘Akademik Kadro Kullanımında Fırsat Eşitliğini Sağlayan Üniversite’ Olarak Örnek Gösterilmiştir

07 Nisan 2021, Çarşamba 444

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından 9 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin “Genel Şartlar” başlıklı üçüncü maddesine “ilana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.” hükmü eklenmek suretiyle akademik kadro kullanımında fırsat eşitliğini sağlamak amaçlanmıştı. 
Bu düzenleme sonrasında Üniversitemiz hazırladığı öğretim üyesi alım ilanları ile basında, “Akademik Kadro Kullanımında Fırsat Eşitliğini Sağlayan Üniversiteler” arasında örnek üniversite olarak gösterilmiştir.

Haberin detayına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.memurlar.net/haber/962114/yonetmelik-duzenlemesi-sonrasi-span-class-keyword-iki-span-span-class-keyword-universite-span-den-ornek-ogretim-uyesi-ilani.html