Üniversitemizde ‘Kent-Üniversite Etkileşimi ve Eğitim Odaklı Bölgesel Kalkınma’ Temalı İstişare Toplantısı Düzenlendi

02 Nisan 2021, Cuma 65

Artvin Çoruh Üniversitesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Dr. İsrafil Kışla, Artvin Valisi Sayın Yılmaz Doruk, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Tahtalı ile Üniversitemiz Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla ‘Kent-Üniversite Etkileşimi ve Eğitim Odaklı Bölgesel Kalkınma’ temalı istişare toplantısı düzenlendi.

2 Nisan 2021 Cuma günü düzenlenen toplantıda Kent–Üniversite etkileşiminin önemine dikkat çekildi. Üniversitemizin gelecek planları ve projeleri, fizikî mekân gelişimi ile il ve ilçe merkezlerinde üniversite birimlerinin yapılanması ve desteklenmesi, eğitim-öğretime açılması planlanan akademik birimler, bölüm ve programlar ile Artvin’de öğrencilere sunulan barınma ve burs imkânları, öğrencilerin yaşadığı barınma sorunları gibi konular üzerine değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Üniversitenin il düzeyinde faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlardan beklentileri, fizikî yapılaşmasının tamamlanması yönündeki engeller ve bu engellerin aşılabilmesi için sunulan çözüm önerileri tartışıldı.

Tıbbi-Aromatik Bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olan Artvin Çoruh Üniversitesinin bu alanda yürüteceği çalışmaların kentin ve bölgenin ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katma değerlerin ele alındığı toplantıda, Üniversitemiz Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezine düşen görevler irdelendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Geliştirme Vakfının tesis edilmesinin ve Üniversitemiz bünyesinde bir “teknopark” kurulmasının gündeme getirildiği toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla yaptığı konuşmada kentin üniversiteden beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Artvin’in ve bölgenin kalkınması noktasında Artvin Çoruh Üniversitesine önemli görevler düştüğünü dile getiren Dr. İsrafil Kışla, “Artvin’in gelişimi noktasında Artvin Çoruh Üniversitesinin rolü yadsınamaz. Bizler Artvin’i eğitim, kültür ve turizm alanlarında bulunduğu noktadan daha ileriye götürmenin gayretleri içerisindeyiz. Artvin Çoruh Üniversitesine de bu süreçte önemli vazifeler düşmektedir. Karşılıklı istişareler yoluyla kentin gelişimi noktasındaki hedeflerimize hep birlikte ulaşabileceğimize inanıyorum” dedi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, toplantıdaki değerlendirmesinde il düzeyinde yapılacak kültür ve eğitim aktivitelerinin hem nicelik hem de nitelik olarak artırılmasına destek sağlamanın yanı sıra Artvin Çoruh Üniversitesinin sempozyum, kongre ve çalıştay gibi kentin ulusal ve uluslararası tanıtımda başat rol oynayacak etkinliklerine her zaman destekçi olacaklarını ifade etti. Vali Doruk, eğitim ve kültür alanlarında Artvin Çoruh Üniversitesinin karşılaştığı engellerin aşılması yönünde Valilik olarak her türlü imkânı kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin: “Vizyonumuz; kentle bütünleşmiş, uluslararası tanınırlığı ve marka değeri yüksek bir ihtisas üniversitesi olmaktır.”

Toplantıda “Vizyonumuz; kentle bütünleşmiş, uluslararası tanınırlığı ve marka değeri yüksek bir ihtisas üniversitesi olmaktır.” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Artvin Çoruh Üniversitesi olarak temel hedeflerinin “Artvin’i bir üniversite şehrine dönüştürmek” olduğunu dile getirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, “Sanayi ve ekonomi alanlarında yeterli imkânlara sahip olmayan bölgelerde kentlerin topyekûn kalkınması noktasında üniversitelere lokomotif olma rolü düşer. Biz de Artvin Çoruh Üniversitesi olarak Artvin’in ekonomik kalkınmasına katma değerler kazandıracak önemli icraatları gerçekleştirme hedeflerimizi belirledik ve bu yönde yol haritamızı oluşturuyoruz.” dedi.

Hazar Denizi ve Karadeniz arasında Kafkasya Bölgesinde jeopolitik anlamda önemli bir konumda bulunan Artvin’in eğitim, enerji kaynakları ve potansiyeline vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Bilgin, “Bir kentin, bir bölgenin kalkınmasında temel yapı taşları olarak kabul edilen eğitim, çevre ve turizm üçgeninin eğitim ayağında bizlere ziyadesiyle vazifeler düşmektedir. Temel hedefimiz Artvin Çoruh Üniversitesini Kafkasya Bölgesindeki üniversiteler arasında önemli bir yere taşımak ve bu vesileyle Artvin’in bölgedeki konumunu güçlendirmektir. Bu bağlamda Artvin’de faaliyet gösteren kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak amaç doğrultusunda hareket etmek, istişareler yürütmek ve birlikte projeler inşa etmek hepimizin vazifesidir.” diye konuştu.

Proje geliştiren yeni bir üniversite olarak ilk tepta uluslararası düzeyde bir Kafkas Kongresi düzenlemeyi düşündüklerini vurgulayan Prof. Dr. Bilgin, “Kafkasya Bölgesinin sorunlarının tartışılacağı ve çözüm önerilenin sunulabileceği, bölgenin bitki, doğa ve çevre anlamında sahip olduğu imkânların değerlendirilebileceği kapsamlı bir uluslararası kongre hazırlığı içerisindeyiz. Geleneksel hâle getirmeyi planladığımız bu kongre sayesinde Artvin Çoruh Üniversitesinin, Artvin’e ve bölgenin tanıtımına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin konuşmasında; Üniversitemizin fizikî alt yapısı, personel kapasitesi ve akademik kapasitesinin artırılması, bölüm ve program sayılarının artırılması, yayın-marka-patent-akademik etkinlik teşvik imkânlarının oluşturulması ve desteklenmesi, öğrenciye sunulan hizmet ve imkânların nitelikli öğrenciyi çekecek şekilde artırılması, yerli ve yabancı öğrenciyi çekmek için planlı programlı etkinliklerin yapılması, yurt ve konaklama sorunlarının çözülmesi gibi konular üzerinde de değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizin millî stratejileri ve hedefleri doğrultusunda Kafkasya Bölgesi için bir “İpek Yolu Projesini” gündeme getirdiklerini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Bilgin, bu projenin ülkemizin Karadeniz, Hazar ve Kafkasya üçgenindeki aktif rolünü de pekiştirebileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bilgin, “Bu çerçevede kadim bir ticaret, ilim ve medeniyet yolu olan İpek Yolu Projesinin günümüz şartlarına adapte edilerek yeniden inşâ ve ihyâ edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Bilgin, bir süre önce Üniversitemizde kurulan ve kentin dokusuna yeni bir renk katması beklenen Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi ile bölgede yetişen tıbbi-aromatik bitkilerin sağlık ve kozmetik alanlarında değerlendirilebilmesi için tesis edilen Tıbbi Aromatik Bitkiler Laboratuvarının kentin ve bölgenin marka değerleri haline geleceğini sözlerine ekledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Konukevinde gerçekleşen toplantıda Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kibar, Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ersoy, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Ölmez, Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ardıç ve Üniversitemiz Genel Sekreteri Mehmet Peker de hazır bulundu.