Üniversitemizin 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı

Üniversitemizin 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı

05 Ocak 2021, Salı 645

Üniversitemizin Başarısı YÖK 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporuna Yansıdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme çalışmasının 2019 yılı raporu, 4 Ocak 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bu raporda 189 üniversite, 5 ana kategorideki 45 gösterge üzerinden değerlendirmeye tabi tutuldu.

Bu rapor kapsamında "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" ana kategorilerinde Üniversitemizin gelişimlerini değerlendirme fırsatı elde edildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç; “Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi yükseköğretim sisteminin rekabet gücünü artırması için gereklidir.”

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin yükseköğretim sisteminin rekabet gücünü artırması için elzem bir şart olduğunu ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, her bir üniversitenin izleme ve değerlendirme raporunun ilgili üniversitenin yöneticilerine, akademisyenlerine, öğrencilerine ve ilgili şehrin yöneticilerine, üniversitelerine ilişkin etraflı bir değerlendirme fırsatı sunacağına inandıklarını ifade etti. 

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki; “Üniversitemizde tüm alanlarda ve bu alanlara ait 25 göstergede dikkate değer bir iyileşmenin olduğu gözlemlenmiştir.”

2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporuna göre Üniversitemizde tüm alanlarda ve bu alanlara ait 25 göstergede dikkate değer bir iyileşmenin gözlemlendiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelere yer verdi:

“Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak ve gelişmeye açık yönlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme" çalışmaları sonucunda üniversitelerin bir nevi karnelerini yayınlamaya başlamıştır. Bu doğrultuda 2018 yılında ilk defa yayınlanan bu değerlendirmenin geçtiğimiz günlerde 2019 yılına ait verileri de eklenmiştir. Bu çalışmalar neticesinde üniversitemizin gelişimine tanık olmak adına somut bilgilere ve bulgulara ulaşabilmekteyiz. İki yılı kıyasladığımızda üniversitemizde tüm alanlarda ve bu alanlara ait 25 göstergede gözle görülür bir biçimde iyileşmenin olduğu görülmektedir. Örneğin Eğitim ve Öğretim alanında 2018 yılında öğrenci sosyal sorumluluk projeleri 6 iken bu sayı 2019 yılında 25’e çıkmıştır. Aynı zamanda mezun takip sistemimizdeki mezunların oranı 2018 yılında yaklaşık %2 iken 2019 yılında bu oranı %50 sevilerine taşımış bulunmaktayız. Normalde yüksek olan öğrenci başına basılı kitap ve e-yayın sayımız da 2019 yılında yine artmıştır. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın alanında da hem ulusal hakemli dergilerde hem de SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayımız 2018’e göre 2019 yılında yükselmiştir. Ek olarak, en yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayımızı da neredeyse iki katına çıkartmış bulunuyoruz. Uluslararasılaşma alanında yabancı uyruklu sayımız da yine iki katına yükselmiştir. Bütçe ve Finansman alanı üniversitemizin iki yılı kıyaslandığında önemli gelişmeler gösterdiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda; Ar-Ge’ye ayırdığımız oran  %0’lardan %22’lere taşınmıştır. Diğer taraftan bu raporda göze çarpan en önemli göstergelerden biri olarak değerlendirilebilecek üniversitemize kazandırılan bağış miktarıdır. 2018 yılında kazandırılan bağış 0 iken 2019 yılında 3.096.725,93’e çıkmıştır. Öğrencilerimize yönelik harcama ve eğitim burslarımızdan faydalanan öğrenci sayıları da yine 2019 yılında yükselmiştir. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk alanında da gelişmeler yaşadığımız görülmektedir. 2018 yılında Sürekli Eğitim Merkezimiz ve Dil Merkezimiz tarafından verilen sertifika sayısı 0 iken bu sayı 2019 yılında 270’i bulmuştur. Tüm bu alanlardaki göstermiş olduğumuz gelişmeler ve iyileşmeler bizlere birer motivasyon kaynağı oluşturmuştur. Bundan sonraki süreçte de üniversitemizin bu ve diğer göstergelerde daha güçlü bir ivme yakalayacağına olan inancım tamdır.”

Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Bu bağlamda böylesine somut bilgilerle güçlü ve gelişmeye açık yönlerimizi görmemize imkan tanıyan bir çalışmaya imza attıkları için YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

YÖK’ün ilgili haberi için tıklayınız.

Üniversitemiz İle İlgili 2018 ve 2019 Yılına Ait Karşılaştırmalı Veriler:

Kriterler

Sayı/Oran

2018

2019

A. Eğitim ve Öğretim

Mezun olan doktora öğrenci sayısı

0

1

Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı

6

25

Programların genel doluluk oranı

%81,56

%93,39

Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oran

%2,51

%50,22

Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı

%1,6

%3,25

Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı

4,03

4,56

Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı

431,276

478,85

B. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

0,053

0,105

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

0,181

0,28

En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı

17

30

Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

0

2

YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısı

0

6

TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı

0

3

TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı

2

13

C. Uluslararasılaşma

Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı

90

182

Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı

4

5

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı

0

1

Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı

0

3

D. Bütçe ve Finansman

Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı

%0

%3,95

Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı

%0

%22,59

Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı

0

3096725,93

Öğrenci başına yapılan harcama miktarı

7230,82

8864

Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı

%0,32

%3,5

E. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

 

 

Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı

0

270

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı

0

1