Artvin Çoruh Üniversitesi

Mevzuatlar

Tarih

Türü

Konu

12.06.2017 Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
12.06.2017 Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

22.05.2017

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri Esasları

02/05/2017

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

27/03/2017

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi

27/01/2017

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi

21/09/2016

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

25/07/2016

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yarıyıl İçi Mesleki Uygulama Esasları

13/06/2016

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esaslar

13/06/2016

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlisi (50/d) Kadrosuna Atanma İlkeleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

11/05/2016

Uygulama Esasları

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yarıyıl içi Uygulama Esasları

11/05/2016

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Erasmus+Programı Yönergesi 

11/05/2016

Yazım Kılavuzu ve Şablonu

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

11/05/2016

Yazım Kılavuzu ve Şablonu

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Şablonu

11/05/2016

Uygulma Esasları

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimleri Esntitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

11/05/2016

Uygulama Esasları

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Esntitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

21/01/2016

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları 

21/01/2016

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Staj Yönergesi

09/12/2015

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

09/12/2015

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

29/07/2015

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29/04/2015

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

30/12/2014

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi

17/12/2014

Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Açık Erişim Politikası

26/05/2014

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yüksetilme ve Atanma Uygulama Esasları (01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

08/05/2014

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönergesi

04/03/2014

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları

 27/01/2014

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları 

22/10/2013

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 11/08/2013

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 19/07/2013

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Dağıtımı ve Yönetim Yönergesi (Üniversite Senatosu'nun 27/03/2017 Tarihli Toplantısında Alınan 24 Sayılı Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

 01/07/2013

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesinde Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylara İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

 03/04/2013

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

13/02/2013

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

30/11/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Yönergesi

26/12/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlisi (50/d) Kadrosuna Atanma İlkeleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

26/12/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Destek Ofisi Yönergesi

21/11/2012

Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmelik

21/11/2012

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisan ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05/11/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

05/11/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlisi (50/d) Kadrosuna Atanma İlkeleri Yönergesi

25/09/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Uygulama Yönergesi

25/09/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Uygulama Yönergesi

07/09/2012

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/08/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

16/08/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Diploma,Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

31/07/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konukevi Yönergesi

18/04/2012

Usul ve Esaslar

Öğretim Elemanlarının Yurt Dışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımını Destekleme Programı ve Uygulama Esasları

02/04/2012

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi

02/03/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

20/02/2012

 Yönerge

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

06/01/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

06/01/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

27/12/2011

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları

26/10/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi

14/10/2011

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

30/09/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Tesisleri Yönetim Yönergesi

09/08/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane Yönergesi

17/05/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

01/04/2011

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmelik

24/01/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesinde değişiklik yapılmasına dair Yönerge

21/12/2010

Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesinde Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylara İlişkin Esaslar

21/12/2010

Yönerge

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Lisans Programı Mecburi Yaz Stajı ve Yarıyıl İçi Uygulama Yönergesi(Üniversite Senatosu'nun 11/05/2016 Tarihli Toplantısında Alınan 12 Sayılı Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

05/09/2010

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Madde ve Bentlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/06/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi

25/06/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

17/06/2010

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmelik 

03/05/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Lisans Programı Mecburi Yaz Stajı ve Yarıyıl İçi Saha Uygulama Yönergesi (Üniversite Senatosu'nun 11/05/2016 Tarihli Toplantısında Alınan 12 Sayılı Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

03/05/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi (Üniversite Senatosu'nun 08/05/2014 Tarihli Toplantısında Alınan 7 Sayılı Kararı İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

18/03/2010

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmelik

28/01/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi

16/11/2009

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (Üniversite Senatosu'nun 19/07/2013 Tarihli Toplantısında Alınan Sayılı 6 Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

28/10/2009

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konukevi Yönergesi

28/10/2009

Talimat

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Müsabaka Talimatı (Üniversite Senatosu'nun 14/03/2016 tarihli toplantısında alınan 15 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

28/10/2009

Yönerge

Artvin Ç oruh Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

31/08/2009

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

11/05/2009

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

18/01/2009

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

18/11/2008

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi (Üniversite Yönetim Kurulu'nun  16/11/2009 Tarihli Toplantısında Alınan 2 Sayılı Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

30/06/2008

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

28/12/2007

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Yönergesi (Üniversite Yönetim Kurulu'nun 18/11/2008 tarihli ve 1 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

28/12/2007

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Dazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28/12/2007

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13/07/2007

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

13/07/2007

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği

Yönetmelik