Artvin Çoruh Üniversitesi

Mimarlık Bölümü

 

 

 

       

MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

Mimarlık Bölümü, uluslararası düzeyde nitelikli ve geleceğe yönelik bir eğitim sunarak, öğrencilerinin araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, aydın birer birey olarak gelişmelerini öngörür. Günümüz kent ve mimarlık konularını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, tartışabilen; yaratıcı düşünme, mimarlığı anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerini geliştirmiş, genel mimarlık konularının farkında olan yetkin mimarlar mezun etmeyi hedeflemekteyiz.

Bölümümüz, giderek çeşitlenen uzmanlık alanlarını teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda ileri taşıyan çağdaş bir mimarlık eğitimi verecektir.Bu bağlamda çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında, etik ve estetik değerlerle donanmış, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri özümseyen mimarların yetiştirilmesini görev kabul eder.

Mimarlık Bölümü, mimarlığın toplumsal boyutlarını, bugünü ve geleceği çizmekteki rolünü vurgulayan bir vizyonla eğitimde öncü bir rol üstlenmek ve dünyadaki seçkin mimarlık okullarıyla aynı kulvarda olmak hedefiyle yola çıkmıştır. Eğitimin ileriye dönük amaçları doğrultusunda, günümüz ve gelecek için yeni ve ilerici çözümler üretebilecek mimarlar yetiştirmek üzere, uluslararası standartlarda bilgi, beceri ve yetkinlikler çerçevesiyle uyumlu bir müfredat oluşturulmuştur.

Bölümün mimarlık anlayışı ve eğitim programı geleneksel anlamda yapılı çevrenin tasarlanması, inşa edilmesi, donatılması ve kullanılması ötesinde mimarlığın gelecekteki rolü, topluma ve çevreye olan sorumluluğu, geleceği kurmakta üstleneceği görevler ve bunların yeniden tanımlanmasına katkıda bulunmak çerçevesinde tanımlanmıştır.

Mimarlığın sadece meslek değil aynı zamanda bir akademik faaliyet olduğu yaklaşımıyla yaratıcı ve özgün fikirlerin ortaya konmasına ve tartışılmasına uygun koşulların sağlandığı tasarım stüdyoları odaklı, araştırmaya, bilgi üretmeye dayanan, disiplinler ötesi, yeni teknolojilerden beslenen, aktif bir eğitim modeli benimsenmektedir.

 

Mimarlık  size uygun mu?

Mimarlık, emek isteyen bir sanat, bilgi ve teknik isteyen bir bilimdir. Kimi zaman yorulmayı gerektirir, ama mimarlığa gönülden bağlı olduktan sonra her şey kolay gelir ve en önemlisi çok zevklidir.

Sözlük tanımıyla her türlü yapının tasarlanmasında teknik bilgi ile şekillendirilebilecek geniş bir hayal gücü ve yaratıcılık gerektirir. Kültürel birikim ve merak, yaratıcılığın ardından gelen önemli kişisel özelliklerdir. Bir mimarın her konuda az çok bilgi sahibi olması gerekir, etrafıyla ilgili, merak duyan, problemleri gören ve çözüm arayan bir yapıda olmalıdır. Hayal gücü devamlı çalışan bir mimar, harika bir yaşam tasarımcısı haline gelebilir.

 

MİMARLIK EĞİTİMİ

 

Mimarlık bölümlerinde genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

 Bu alanda eğitim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini, matematik, fizik, resim ve sosyal bilimler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında iyi yetiştirmelidirler. İyi bir mimar, hem sanat ve sosyal bilimlerle ilgili, hem de iş hayatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu nedenle kişinin üstün bir genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir. Ayrıca kişinin iş-ticaret konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu bir kimse olması çalışma hayatında başarısını artırabilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Mimar" Lisans Diploması ve "Mimar" unvanı verilir.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çalışma masası,

Aydınger kağıdı,

T Cetveli, gönye gibi diğer çizim aletleri,

Kırtasiye malzemeleri,

Maket yapmak için çeşitli malzemeler,

Bilgisayar vb..

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları büyük çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde İnşaat Teknolojisi alanının Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı, PVC Doğrama İmalat ve Montacılığı, Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık, Yapı Yüzey kaplamacılığı, Yapı Dekorasyonculuğu, Yapı Yalıtımcılığı, Yapı Duvarcılığı, Restrasyon, İç Mekan Teknik Ressamlığı, Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı, Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Dallarının alan ortak ve dal derslerini vererek öğretmenlik yapabilirler. Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler. Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır. Ülkemizde mimarlık fakültelerini bitiren kişiler hemen mesleğe başlayıp, büro açabilmektedirler. Oysa çoğu Avrupa ülkesinde mezun olduktan sonra yetkili olarak çalışabilmek için tecrübeli bir kişinin yanında belirli bir süre çalışma şartı aranmaktadır. İleriki yıllarda böyle bir zorunluluk getirilebilir. Piyasada her zaman için tecrübeli, nitelikli mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak staj yapılırken ya da part¬time çalışırken ücret alınmaktadır. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Başarılı öğrenciler özel ve resmi kuruluşlardan öğrenimleri süresince burs alabilmektedirler.

 

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Serbest çalışanlar tasarımını yaptıkları projenin içeriğine ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler. Şantiyede çalışan mimarların kazancı diğerlerine göre yüksektir.

 

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans, Bilimsel Doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, Araştırma Görevlisi, Yard. Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yapabilirler. Master ve Bilimsel Doktora eğitimi sırasında yapı, yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık, rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konusunda uzmanlaşabilirler. Meslekte ilerleme ve yükselme daha çok tecrübeyle olmaktadır. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak meslekte ilerleme ve yükselme açısından çok önemlidir. Belediyelerde ve yatırımcı bakanlıklarda yönetici kadrosuna yükselmek mümkündür. Ayrıca, meslek mensuplarından bir bölümünün çeşitli bina türleri üzerinde uzmanlaştıkları görülmektedir.

 

 

 

Mimarlık Bölümü

Restorasyon Anabilim Dalı

Mimarlık Tarihi

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı