Tuğba MEMİŞOĞLU

Arş.Gör. Tuğba MEMİŞOĞLU

Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kamu Ölçmeleri Ana Bilim Dalı
tugbamemisoglu artvin.edu.tr 1000
Ofis ÖYP Araştırma Görevlisi
Telefon 1000
E-Posta tugbamemisoglu artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=1338E8B2FC27CCB9

Akademik Görevler

 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2014 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2013 - 2013

Bildiriler

 1. Mapping Climate Zones with Köppen’s climate classification in Eastern Black Sea Region of Turkey

  Yazarlar : MEMİŞOĞLU TUĞBA,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU, Yayın Yeri : 4th Internationaş Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering, 2019 Basım Tarihi : 22.04.2019 Etkinlik Tarihi : 20.04.2019 - 22.04.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Investigating and Mapping Land Use-Crime Event Relations Under Spatial Analysis Patterns

  Yazarlar : BEDİROĞLU GAMZE,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : 4th International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering, 2019 Basım Tarihi : 22.04.2019 Etkinlik Tarihi : 20.04.2019 - 22.04.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Determining Landfill Areas by Using GIS and S-MCDM

  Yazarlar : YILDIRIM VOLKAN,TERZİ FATİH,UZUN BAYRAM,BAŞER VOLKAN,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : 4th International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering, 2019 Basım Tarihi : 22.04.2019 Etkinlik Tarihi : 20.04.2019 - 22.04.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Evaluation of the Construction Process after Zoning Amnesty in Gito Plateau, Rize Province

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : 4th International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering, 2019 Basım Tarihi : 22.04.2019 Etkinlik Tarihi : 20.04.2019 - 22.04.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Kentsel Gelişimin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Ve Cbs Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: Trabzon İli Kaşüstü Mahallesi Örneği

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA,BEDİROĞLU GAMZE, Yayın Yeri : II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 08.09.2018 Etkinlik Tarihi : 16.03.2018 - 20.03.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Hava Kalitesinin Zamansal Olarak İrdelenmesi: İstanbul İli Örneği

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA,BEDİROĞLU GAMZE, Yayın Yeri : II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 07.09.2018 Etkinlik Tarihi : 16.03.2018 - 20.03.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Havza Bazında Potansiyel Sel Riski Taşıyan Bölgelerin CBS ile Tespiti

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,BEDİROĞLU GAMZE,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 15.06.2018 Etkinlik Tarihi : 30.05.2018 - 02.06.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Ege Bölgesi için Hava Kirliliği Parametrelerinin(PM10, SO2) Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Konumsal Analizi

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA,BEDİROĞLU GAMZE, Yayın Yeri : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi,, 2018 Basım Tarihi : 15.06.2018 Etkinlik Tarihi : 30.05.2018 - 02.06.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. İklim Modellemesinde Kullanılan Konumsal Verilerin Mevcut durum Analizi

  Yazarlar : MEMİŞOĞLU TUĞBA,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU, Yayın Yeri : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 15.06.2018 Etkinlik Tarihi : 30.05.2018 - 02.06.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Çevresel Kirlilik-Mülkiyet İlişkisinin Konumsal Olarak İrdelenmesi: Trabzon İli Örneği

  Yazarlar : MEMİŞOĞLU TUĞBA,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,ERBAŞ YAŞAR SELÇUK, Yayın Yeri : II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 27.04.2018 Etkinlik Tarihi : 16.04.2018 - 20.04.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Producing geotourism map of Turkey using web-based GIS technology

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,BEDİROĞLU ŞEVKET,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in theMediterranean Region, 2017 Basım Tarihi : 08.10.2017 Etkinlik Tarihi : 03.10.2017 - 06.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Spatiotemporal changes in coastal area of Trabzon Province, Turkey using GIS

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA,ERBAŞ YAŞAR SELÇUK, Yayın Yeri : 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 2017 Basım Tarihi : 08.10.2017 Etkinlik Tarihi : 30.10.2017 - 06.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Environmental Pollution Risk Zones for Of/Solakli Stream Valley of Trabzon, Turkey Using Multi-Criteria Decision Making and GIS

  Yazarlar : MEMİŞOĞLU TUĞBA,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU, Yayın Yeri : 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 2017 Basım Tarihi : 08.10.2017 Etkinlik Tarihi : 03.10.2017 - 06.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Yöresel Lezzet Haritasının Dinamik Web Haritalama Teknikleri ile Üretilmesi: Trabzon ili örneği

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA,BEDIROGLU GAMZE, Yayın Yeri : DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017 Basım Tarihi : 17.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.10.2017 - 24.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. Alt Havzaların Çevresel Kirlilik Risk Alanlarının Tespitinde CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Uygulanması: Trabzon İli Akçaabat-Düzköy Vadisi Örneği

  Yazarlar : MEMİŞOĞLU TUĞBA,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU, Yayın Yeri : 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, 2017 Etkinlik Tarihi : 03.05.2017 - 06.05.2017
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Temporal Changes of Land use Capabılıty Classıfıcatıon Dependıng on the Urban Development: Case Study of Trabzon Province

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : Geoadvances 2017, 2017 Basım Tarihi : 23.11.2017 Etkinlik Tarihi : 14.10.2017 - 15.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Desingning Geodatabase for Producing Environmental Pollution Risk Maps with GIS in the Stream Valleys Case study of Trabzon Province Turkey

  Yazarlar : MEMİŞOĞLU TUĞBA,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,YILDIRIM VOLKAN,BEDİROĞLU ŞEVKET, Yayın Yeri : MACODESU, 2015 Basım Tarihi : 20.09.2015 Etkinlik Tarihi : 18.09.2015 - 20.09.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. Utilization of Cloud Computing for Presentation of Cadastre Data

  Yazarlar : BEDİROĞLU ŞEVKET,YILDIRIM VOLKAN,recep nişancı,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, 2015 Basım Tarihi : 24.04.2015 Etkinlik Tarihi : 20.04.2015 - 24.04.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. Çizgisel Altyapı Tesislerinin Çevresel Duyarlı Güzergah Tespitinde Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Kullanımı

  Yazarlar : YILDIRIM VOLKAN,UZUN BAYRAM,DEMİR OSMAN,nişancı recep,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,BEDİROĞLU ŞEVKET,ERBAŞ YAŞAR SELÇUK,MEMİŞOĞLU TUĞBA,saralıoğlu merve, Yayın Yeri : Agro-Geoinformatics - CBS Sempozyumu, 2015 Etkinlik Tarihi : 21.07.2015 - 22.07.2015
  Uluslararası Davetli konuşmacı
 20. Mekansal Adres Kayıt Sistemine Geçişte Yaşanabilecek Numarataj ve Geokodlama Sorunları ve Çözüm Önerileri

  Yazarlar : hazal ural,BEDİROĞLU ŞEVKET,YILDIRIM VOLKAN,recep nişancı,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,ERBAŞ YAŞAR SELÇUK,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 14.11.2015 Etkinlik Tarihi : 13.11.2015 - 14.11.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 21. Akarsu Taşkınlarının Kentsel Altyapı Donatılarına Etkisinin Konumsal Modellenmesi

  Yazarlar : araz meltem,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA,ERBAŞ YAŞAR SELÇUK, Yayın Yeri : 7. Kentsel Altyapı Sempozyum, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 14.11.2015 Etkinlik Tarihi : 13.11.2015 - 14.11.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 22. The Changing Woman Role of Surveyers in Turkey

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : FIG, 2015 Basım Tarihi : 20.06.2014 Etkinlik Tarihi : 16.06.2015 - 20.06.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri

Makaleler

 1. Optimal site selection for solar photovoltaic (PV) power plants using GIS and AHP: A case study of Malatya Province, Turkey

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA,GERÇEK YASIN, Yayın Yeri : RENEWABLE ENERGY, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. Evaluating success factors in the land readjustment applications: a case study of Trabzon Province, Turkey

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : SURVEY REVIEW, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 3. Trabzon İlinde Tarımsal Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişimin CBS ile Belirlenmesi

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. Spatial Clustering of Environmental Pollution Risk Areas Using Kernel Density Analysis in the Valleys of Trabzon, Turkey

  Yazarlar : MEMİŞOĞLU TUĞBA,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 5. Municipal solid waste landfill site selection using Multi-Criteria Decision Making and GIS: Case Study of Bursa Province

  Yazarlar : YILDIRIM VOLKAN,MEMİŞOĞLU TUĞBA,BEDİROĞLU ŞEVKET,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU, Yayın Yeri : JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 6. Hot spot analysis based on network spatial weights to determine spatial statistics of traffic accidents in Rize, Turkey

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA,ERBAŞ YAŞAR SELÇUK,BEDİROĞLU ŞEVKET, Yayın Yeri : Arabian Journal of Geosciences, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 7. Temporal Changes of Land use Capabılıty Classıfıcatıon Dependıng on the urban Development: Case study of Trabzon Provınce

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci, 2017
  Uluslararası Hakemli DOAJ
 8. An Integrated Spatial Method for Minimizing Environmental Damage of Transmission Pipelines

  Yazarlar : YILDIRIM VOLKAN,YOMRALIOĞLU TAHSİN,NİŞANCI RECEP,ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,BEDİROĞLU ŞEVKET,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : Polish Journal of Environmental Studies, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 9. A GIS BASED MODELLING OF ENVIRONMENTAL POLLUTANTS USING AHP MULTICRITERIA DECISION ANALYSIS IN THE DEGIRMENDERE VALLEY OF TRABZON PROVINCE TURKEY

  Yazarlar : ÇOLAK HÜSNİYE EBRU,MEMİŞOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded

Ödüller

 1. World Cadastre Summit katkılarından dolayı teşekkürler, TÜRKİYE, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015, Hizmet Ödülleri
 2. Bilimsel ve mesleki katkılarından dolayı teşekkür belgesi, TÜRKİYE, KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İLE KANUNLA KURULMUŞ DİĞER KURUMLAR, 2015, Hizmet Ödülleri

Öğrenim

 1. Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2007 - 2012
 2. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2012 - 2014
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2015 -

Projeler

 1. Düzenli Depolama Alanları İçin Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi
  ULUSAL Kalkınma Bakanlığı Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.12.2015 - 02.09.2017
 2. Görele Belediyesi Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi GÖMAKS
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Tamamlandı , 15.09.2015 - 15.09.2016
 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Projesi (CBS-YOİP) / Ön Fizibilite Çalışması
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Tamamlandı , 14.12.2017 - 02.02.2018
 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı 3 Boyutlu Bağımsız Bölüm Bazında Kent Modellerinin Geliştirilmesi ve Bulut Bilişim Teknolojisi ile Sunulması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 03.06.2016 - 28.12.2018
 5. BURSA PROJESİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ ALTERNATİF YER ARAŞTIRMA İŞİ
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.02.2015 - 05.06.2015
 6. Trabzon İli Havzalarindaki Çevre Kirleticilerinin CBS ile Haritalandırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.02.2013 - 01.08.2014
 7. Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi İçin Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak bir Karar Destek Modelinin Geliştirilmesi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer
  Tamamlandı , 01.02.2012 - 01.01.2014

Sanatsal Faaliyetler

 1. KTU Akademisyenler Halk Müziği Topluluğu Konseri Solistlik

  Diğer,
  Ulusal Özgün 08.03.2019 -
 2. KTU Akademisyenler Halk Müziği Topluluğu Konseri Solistlik

  Diğer,
  Ulusal Özgün 10.03.2018 - 10.03.2018
 3. KTU Akademisyenler Halk Müziği Topluluğu Konseri Solistlik

  Diğer,
  Ulusal Özgün 11.05.2017 - 11.05.2017
 4. Türk Müziği Akademisyenler Korosu Konseri Korist ve Solistlik

  Diğer,
  Ulusal Özgün 11.05.2016 -
 5. Türk Halk Müziği Akademisyenler Korosu Konseri Korist ve Solistlik

  Diğer,
  Ulusal Özgün 18.05.2016 -

Sertifikalar

 1. IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı, Çalıştay, Ulusal
 2. Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Sertifika, Ulusal
 3. Dünya Kadastro Zirvesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çalıştay, Ulusal
 4. Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı Temel Düzey Eğitimi, Sertifika, Uluslararası

Üyelikler

 1. TMMOB Harita ve KAdastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Arazi Yönetimi-Kadastro Komisyonu (AYKK), Üye, 2016 -
 2. Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği, Üye, 2014 -
 3. Arazi Yönetimi Platformu, Üye, 2014 -
 4. Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Üye, 2013 -
 5. Harita Kadastro Mühendisleri Odası, TRABZON ŞUBE COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU, Üye, 2013 -