Türker GÜLEÇ

Arş.Gör. Türker GÜLEÇ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
tgulec artvin.edu.tr
Ofis
Telefon
E-Posta tgulec artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=2053B91492D395C7

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2011 -

Bildiriler

 1. Some Properties of Wood Plastic Nanocomposites Reinforced with Multi Walled Carbon Nanotubes

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,AYRILMIŞ NADİR,ÖZKAN OSMAN EMRE,GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : Carbon, 2018, İSPANYA, 2018 Basım Tarihi : 01.07.2018 Etkinlik Tarihi : 01.07.2018 - 06.07.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Chemical Composition of Tea (Camellia sinensis) Seed and Seed Shell, Grown in Artvin

  Yazarlar : PEŞMAN EMRAH,GÜLEÇ TÜRKER,KARAKAŞ RABİA, Yayın Yeri : International Forestry and Environment SymposiumClimate Change and Tree Migration, TRABZON, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 12.12.2017 Etkinlik Tarihi : 07.11.2017 - 10.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Kağıt Bardaklardan Üretilen Polimer Kompozitlerin Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER,PEŞMAN EMRAH,AYRILMIŞ NADİR,KAYMAKCI ALPEREN, Yayın Yeri : ISS2017 2nd International Science Symposium“Science Festival”, TİFLİS, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 10.10.2017 Etkinlik Tarihi : 05.09.2017 - 08.09.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Pityokteines Curvidens (GERM.) ve Cryphalus Ppiceae’nin Zarar Verdiği Doğu Karadeniz Göknarının Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

  Yazarlar : PEŞMAN EMRAH,GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : ISS2017 2nd International Science Symposium“Science Festival”, TİFLİS, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 10.10.2017 Etkinlik Tarihi : 05.09.2017 - 08.09.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Mechanical and Physical Properties of Paper Cups as a Filler in Polymer Composites

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER,PEŞMAN EMRAH,KAYMAKCI ALPEREN, Yayın Yeri : International Forestry and Environment SymposiumClimate Change and Tree Migration, TRABZON, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 12.12.2017 Etkinlik Tarihi : 07.11.2017 - 10.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Effect of TiO2 on Some Physical Properties of Wood Polymer Nanocomposites (WPN)

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,BİRİNCİ EMRE,GÜLEÇ TÜRKER,AYRILMIŞ NADİR, Yayın Yeri : The 11th International Conference “WOOD SCIENCE AND ENGINEERING IN THE THIRD MILLENNIUM”, BRASOV, ROMANYA, 2017 Basım Tarihi : 20.12.2017 Etkinlik Tarihi : 02.11.2017 - 04.11.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Effect of TiO2 nano particles on mechanical and thermal properties of wood plastic nanocomposites

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,BİRİNCİ EMRE,GÜLEÇ TÜRKER,AYRILMIŞ NADİR, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry, ISPARTA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Physical properties of nanocomposites produced by using speloite nanofibers

  Yazarlar : BİRİNCİ EMRE,GÜLEÇ TÜRKER,AYRILMIŞ NADİR,KAYMAKCI ALPEREN, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry, ISPARTA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Some Mechanical Properties of Wood Polypropylene Composites Filled with Carpenter Wastes

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,AYRILMIŞ NADİR,GÜLEÇ TÜRKER,AKKILIÇ HÜSEYİN, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 17.11.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. The Effect of Heat Treatment and Coupling Agent on Long Term Water Absorption and Dimensional Stability of Wood Plastic Composites

  Yazarlar : TUFAN MÜRŞİT,GÜLEÇ TÜRKER,PEŞMAN EMRAH,AYRILMIŞ NADİR,SOLAK SEZER,KAYMAKCI ALPEREN, Yayın Yeri : International Forestry Symposium (IFS 2016), Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 10.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Mechanical Performance of Wood Plastic Composites Containing Decayed Wood

  Yazarlar : AYRILMIŞ NADİR,KAYMAKCI ALPEREN,GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : Proceedings of the 57th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Zvolen, SLOVAKYA, 2014 Etkinlik Tarihi : 23.06.2014 - 27.06.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Pityokteines curvidens in Abies nordmanniana ssp nordmanniana nın kimyasal bileşimine etkisi

  Yazarlar : Zehra ODABAŞ SERİN, Türker GÜLEÇ, Yayın Yeri : TÜRKiYE II. ORMAN ENTOMOLOJiSi VE PATOLOJiSi SEMPOZYUMU, Antalya, TÜRKİYE, 2014 Etkinlik Tarihi : 07.04.2014 - 09.04.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 13. Bioenergy in the Black Sea Basin Countries Status Prospects and Possibilities

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer KompozitlerinBazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,AYRILMIŞ NADİR,GÜLEÇ TÜRKER,Öztürk Zekiye, Yayın Yeri : II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Isparta, TÜRKİYE, 2014 Etkinlik Tarihi : 22.10.2014 - 24.10.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. ATIK FINDIK KABUKLARININ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN YYPE ESASLI POLİMER KOMPOZİT ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER, TUFAN MÜRŞİT, AKBAŞ SELÇUK, Yayın Yeri : III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, KAHRAMANMARAŞ, 2014 Etkinlik Tarihi : 08.05.2014 - 10.05.2014
  Uluslararası Poster
 16. Ekstrüzyon Yöntemi İle Farklı Dolgu Maddeleri Kullanılarak Üretilen Polimer Kompozitlerin Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : III. Polimer Bilim Ve Teknolojisi Kongresi Ve Sergisi, KOCAELİ, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 12.05.2010 - 14.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 17. Mısır Sapı Unlarının Dolgu Maddesi Olarak Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 18. Kağıt ve Kağıt Geri Dönüşümü Hakkında İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi ve Çevre Bilincinin Oluşturulması

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 19. Türkiye de Orman Endüstri Atıklarının ve Tarımsal Atıkların Tönetimi ve Çözüm Önerileri

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu, KARABÜK, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 16.11.2012 - 17.11.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 20. Utilization of Walnut Shells as Filler in Polymer Composites

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri

Makaleler

 1. Physical, mechanical and thermal properties of wood/zeolite/plastic hybrid composites

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,GÜLEÇ TÜRKER,HASHEMI SEYYED KHALIL HOSSEINI,AYRILMIŞ NADİR, Yayın Yeri : Maderas. Ciencia y tecnología, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. Potential use of cotton dust as filler in the production of thermoplastic composites

  Yazarlar : AYRILMIŞ NADİR,GÜLEÇ TÜRKER,PEŞMAN EMRAH,KAYMAKCI ALPEREN, Yayın Yeri : Journal of Composite Materials, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 3. Insect damaged wood as a source of reinforcing filler for thermoplastic composites

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER,TUFAN MÜRŞİT,AKBAŞ SELÇUK, Yayın Yeri : Maderas. Ciencia y tecnología, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. Effects of different filler types on decay resistance and thermal physical and mechanical properties of recycled high density polyethylene composites

  Yazarlar : TUFAN MÜRŞİT,AKBAŞ SELÇUK,YURDAKUL SEMA,GÜLEÇ TÜRKER,ERYILMAZ HASAN, Yayın Yeri : Iranian Polymer Journal, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 5. Preparation and characterization of high performance wood polymer nanocomposites using multi walled carbon nanotubes

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,AYRILMIŞ NADİR,GÜLEÇ TÜRKER,TUFAN MÜRŞİT, Yayın Yeri : Journal of Composite Materials, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 6. Technological and Thermal Properties of Thermoplastic Composites Filled with Heat treated Alder Wood

  Yazarlar : TUFAN MÜRŞİT,GÜLEÇ TÜRKER,PEŞMAN EMRAH,AYRILMIŞ NADİR, Yayın Yeri : BioResources, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 7. Böcek Tahribatına Uğramış Göknar Odunlarının Odun Plastik Kompozit Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

  Yazarlar : GÜLEÇ TÜRKER,KAYMAKCI ALPEREN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), EBSCO, EUROFOREST PORTA...
 8. Mechanical thermal morpological properties and decay resistance of filled hazelnut husk polymer composites

  Yazarlar : MÜRSIT TUFAN,SELÇUK AKBAS,GÜLEÇ TÜRKER,CIHAT TASÇIOGLU,M HAKKI ALMA, Yayın Yeri : Maderas. Ciencia y tecnología, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 9. Atık Bardaklardan Üretilen Odun Plastik Kompozitlerin Bazı Özellikleri

  Yazarlar : MURŞIT TUFAN,GÜLEÇ TÜRKER,UĞUR ÇUKUR,AKBAŞ SELÇUK,İMAMOĞLU SAMI, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), EBSCO, EUROFOREST PORTA...
 10. Potential use of decayed wood in production of wood plastic composite

  Yazarlar : AYRILMIŞ NADİR,KAYMAKCI ALPEREN,GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : Industrial Crops and Products, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 11. Surface Properties and Hardness of Polypropylene Composites Filled With Sunflower Stalk Flour

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,AYRILMIŞ NADİR,GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : BioResources, 2013
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 12. Fındık Kabuklarının Polipropilen Esaslı Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi

  Yazarlar : AKBAŞ SELÇUK,GÜLEÇ TÜRKER,TUFAN MÜRŞİT,CIHAT TAŞCIOGLU,PEKER HÜSEYİN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 13. Utilization of Sunflower Stalk in Manufacture of Thermoplastic Composite

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,AYRILMIŞ NADİR,FERHAT OZDEMIR,GÜLEÇ TÜRKER, Yayın Yeri : Journal of Polymers and the Environment, 2013
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 14. Pamuk Karpeli ve Yüksek Yoğunluklu Polietilenin Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi

  Yazarlar : KAYMAKCI ALPEREN,GÜLEÇ TÜRKER,KARAKUŞ KADİR,KAYIŞ SONGÜL,MENGELOĞLU FATİH, Yayın Yeri : Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009
  Ulusal Hakemli CAB abstr. Forest Sci. Env. Sci.
 15. Geri Dönüşüm Yüksek Yoğunluklu Politetilen Esaslı Polimer Kompozit Üretiminde Fıstık Kabuğu Kullanılması

  Yazarlar : KARAKUŞ KADİR,GÜLEÇ TÜRKER,KAYMAKCI ALPEREN,TEKİN SEVGİ,MENGELOĞLU FATİH, Yayın Yeri : Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009
  Ulusal Hakemli CAB abstr. Forest Sci. Env. Sci.

Ödüller

 1. Bilim Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2013,
 2. Bilim Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2014,
 3. Bilim Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015,
 4. Yayın teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Yayın Teşvik Ödülü
 5. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2004 - 2008
 2. Yüksek Lisans, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2008 - 2011
 3. Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ (DR), 2011 -

Projeler

 1. Üniversitemizdeki Polipropilen ve Marangozhane Atıklarının Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi AÇÜ BAP 2012 F40 02 29
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 30.05.2012 - 27.05.2015
 2. Ayçiçeği Helianthus Annuus L Sapının Çimentolu Yongalevha Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 3. Farklı Meşcelerden Alınan Ağaç Türlerinin Endüstriyel Isıl İşlem Sonrası Bazı Mekanik ve Fiziksel Özellikler Üzerinde Meydana Gelen Değişimlerin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 16.11.2017
 4. Fındık Kabuklarının Plastik Kompozit Üretiminde Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması AÇÜ BAP 2011 F11 02 11
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.07.2011 - 01.01.2013
 5. Atık gazete ve magazin kâğıtlarının geri dönüşümünde alkali kaynağı olarak sodyum karbonat kullanılabilirliğinin araştırılması AÇÜ BAP 2011 F11 02 23
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.06.2011 - 29.05.2014
 6. Nano TiO2 ile Modifiye Edilen Üreformaldehit Tutkalı Kullanılarak Üretilmiş Yönlendirilmiş Şerit Yongalevhaların (OSB) Üretilmesi ve Performans Özelliklerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 7. Biyolojik Olarak Bozunabilen Polimer Kompozit ve Köpüklerin Üretimi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer
  Tamamlandı , 15.03.2008 - 15.06.2011
 8. Odun Plastik Kompozit Köpük Üretimi Mikro Hücre Yöntemi ve Ekstrüzyon Yöntemi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer
  Tamamlandı , 15.01.2007 - 15.07.2009
 9. Artvin Bölgesindeki Bazı Türlerde Isıl İşlem Sonrası Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal Değişikliklerin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 13.06.2014 - 16.11.2016
 10. Pityokteines Curvidens Germ ve Cryphalus piceae nin Zarar Verdiği Doğu Karadeniz Göknarının Selüloz ve Kâğıt Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 13.06.2014 - 28.12.2016
 11. Ahşap Plastik Tio2 Nanokompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 10.06.2016 - 29.12.2017
 12. TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Eğitmen
  Tamamlandı , 08.08.2011 - 08.08.2012
 13. Farklı Atık Kağıt Türlerinin, Lif-Polipropilen ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kompozitlerinin Üretiminde Dolgu Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Bu Kompozitlerin Mekanik, Fiziksel ve Termal Özelliklerinin Karşılaştırılması AÇÜ-BAP 2017.F11.02.01 Numaralı Kapsamlı Araştırma Projesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 14. Bakteriyel Gal (Agrobacterium tumefaciens) Zararlısının Arız Olduğu Ağaç Köklerinin Kimyasal, Morfolojik, Termal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması AÇÜ-BAP 2017.F11.02.02 Numaralı Kapsamlı Araştırma Projesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 15. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP 2010 5 10 YLS Yüksek Lisans Projesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 04.02.2008 - 18.11.2011
 16. Plastik, Tarımsal ve Orman Endüstrisi Atıklarının Odun-Plastik Kompozit (OPK) Üretiminde Kullanılması,
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer
  Tamamlandı , 02.01.2006 - 01.06.2009

Sertifikalar

 1. TÜBİTAK 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI, Sertifika, Ulusal