ENGLISH

Üniversitemizin Vizyonu ve Misyonu


Üniversitemizin Vizyonu

“Özgür bir akademik ortamda ulusal ve uluslararası programlarla uyumlu, iç ve dış kalite süreçleriyle desteklenen bir yükseköğretim hizmeti sunmak; ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorumluluk sahibi, evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve yararlı bilgi ve teknoloji üretmek.”

 

Üniversitemizin Misyonu

“Kaliteli eğitim-öğretim faaliyetleriyle tercih edilen, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin üniversite yönetimine etkili bir şekilde katıldıkları; bugünün ihtiyaçları ve geleceğe dair beklentiler doğrultusunda yaygın ön lisans ve lisans programları ile bölgeye özgü spesifik alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim programları oluşturarak ülkenin ihtiyaç duyduğu meslek ve bilim insanlarını yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette yeni yöntem ve teknikleri geliştirmek; öğrencilere daha fazla sosyal ve kültürel imkanlar sunmak ve öğretim elemanlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve niteliğinin artırılmasını sağlamak.”