Zehra KURTULGAN

Arş.Gör. Zehra KURTULGAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı
yldrmzehra artvin.edu.tr 4420
Ofis 4662151000
Telefon 4420
E-Posta yldrmzehra artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2017 -

Bildiriler

 1. DİVANU LÜGATİ’T TÜRK’TE GÖÇLE İLGİLİ KAVRAMLAR

  Yazarlar : KURTULGAN ZEHRA, Yayın Yeri : 3. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 21.04.2019 Etkinlik Tarihi : 18.04.2019 - 21.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri

Makaleler

 1. Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam AdlıEserindeki Deyim Varlığının Tespiti Üzerine

  Yazarlar : YILDIRIM ZEHRA, Yayın Yeri : Dedekorkut Uluslararası Türk Dili ve Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli SOBİAD, Index Copernicus, TEİ (Türk Eğitim İndeksi...

Öğrenim

 1. Lisans, HİTİT ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2010 - 2014
 2. Yüksek Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2015 - 2018
 3. Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR), 2018 - 2019

Sertifikalar

 1. Yabancılara Türkçe Öğretimi, Sertifika, Ulusal