NURHAYAT KILIÇ BAYAGELDİ

Asst. Prof. NURHAYAT KILIÇ BAYAGELDİ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı
nurhayat artvin.edu.tr 2111
Office
Telephone 04662151000
E-Mail nurhayat artvin.edu.tr
Website
Facebook
Twitter
Adress

Scholar Tasks

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2012 -

Papers

 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON VE İLİŞKİLİ ETMENLER

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,İSKENDER HATİCE,DOKUMACIOĞLU EDA,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : 1th International Congress On Vacational and Technical Science, 2017 Basım Tarihi : 08.04.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi uygulamalarının Şizofren Hastaların Bakım Vericilerinin Bakım Yükü, Depresyon ve Duygu Dışavurumuna Etkisi

  Yazarlar : AKSOY AYŞE,KILIÇ NURHAYAT,ERŞAN ETEM ERDAL,YEŞİLDAĞ ÇELİK BİRNUR, Yayın Yeri : V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 20.11.2018 - 23.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİN AFET HAZIRLIK ALGISI VE ÖZYETERLİĞE ETKİSİ

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,ŞİMŞEK NURAY, Yayın Yeri : V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 22.12.2018 Etkinlik Tarihi : 20.11.2018 - 23.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Psikolojik ilk yardım eğitiminin afet hazırlık algısı ve öz- yeterliğe etkisi

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,ŞİMŞEK NURAY, Yayın Yeri : V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 21.12.2018 Etkinlik Tarihi : 20.11.2018 - 23.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Terör Travmasi Ve Psikolojik İlk Yardim

  Yazarlar : ŞİMŞEK NURAY,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongre, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 16.10.2018 Etkinlik Tarihi : 26.04.2018 - 28.04.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Şizofreni Hastasına Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin Hasta İşlevselliği ve İlaç Uyumuna Etkisi

  Yazarlar : AKSOY AYŞE,YEŞİLDAĞ ÇELİK BİRNUR,ERŞAN ETEM ERDAL,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 20.11.2018 - 23.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Determining Mobbing Perceptions and Job Satısfactıon AmongHealthcare Professıonals

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,TEL HAVVA, Yayın Yeri : HORATIO, EUROPEANPSYCHIATRIC NURSING CONGRESS 2013,
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Özelliklerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,DAĞ Mukaddes,ŞEKERCİOĞLU Ömer, Yayın Yeri : VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 2016 Etkinlik Tarihi : 01.03.2016 - 04.03.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Hemşirelerde Mobbing Algısı ve İlişkili Etmenler

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,DAĞ Mukaddes,ASLAN ÖZGÜR,TAHTALI Fatma, Yayın Yeri : VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 2016 Etkinlik Tarihi : 01.09.2016 - 03.09.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Kars ta Görev Yapan İmamların Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları

  Yazarlar : BOSTANCI DAŞTAN NİHAL,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : 3. Uluslararası - 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2014 Etkinlik Tarihi : 01.09.2014 - 03.09.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Öğrenci Hemşirelerin Psikososyal Bakımla İlgili Görüşleri ve Bilgi Düzeyleri

  Yazarlar : Aksoy Ayşe,KILIÇ NURHAYAT,YEŞİLDAĞ BİRNUR, Yayın Yeri : IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği, 2016 Etkinlik Tarihi : 06.11.2016 - 09.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri ve Depresyon Düzeyleri

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,İSKENDER HATİCE,DOKUMACIOĞLU EDA,KANBAY YALÇIN, Yayın Yeri : IV.Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016 Etkinlik Tarihi : 06.11.2016 - 09.11.2016
  Uluslararası Poster
 13. KARS TA RUHSAL SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN İÇSELLEŞTİRİLMİŞ ETİKETLENMELERİ

  Yazarlar : BOSTANCI DAŞTAN Nihal, KILIÇ Nurhayat, GÜNDÜZ Süleyman, Yayın Yeri : II. ULUSLARARASI VI. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ,
  Uluslararası Poster
 14. HEMŞİRELİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, IŞIK Elif, KILIÇ Nurhayat, Yayın Yeri : II. ULUSLARARASI VI. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ,
  Uluslararası Poster
 15. Eleştirel Okuma Neden Üst Üste Facialar Yaşıyoruz

  Yazarlar : Kanbay Yalçın, Aslan Özgür, Kılıç Nurhayat, Işık Elif, Ersoy Medine, Yayın Yeri : 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 16. Öğrenci Gözüyle Meslek Esasları Dersi ve İlk Klinik Uygulama Nitel Bir Çalışma

  Yazarlar : Işık Elif, Kanbay Yalçın, Kılıç Nurhayat, Aslan Özgür, Saygılı Merve, Güdeloğlu Harun, Yayın Yeri : 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 17. Liderlik Mesleğin İtici Gücü

  Yazarlar : Kılıç Nurhayat, Işık Elif, Aslan Özgür, Kanbay Yalçın, Çiçekoğiu Ebru, Yayın Yeri : 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 18. Sağlığı Geliştirmenin Temel Kuralı

  Yazarlar : Arslan Özgür, KILIÇ Nurhayat, Kanbay Yalçın, Işık Elif, Saygılı Merve, Yayın Yeri : 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 19. Hemşirelerin Çalışma Koşulları

  Yazarlar : IŞIK Elif, Kanbay Yalçın, Aslan Özgür, KILIÇ Nurhayat, Ersoy Medine, Yayın Yeri : 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 20. Bilim Temelli Bir Meslek Hemşirelik

  Yazarlar : Kılıç Nurhayat, ışık Elif, Aslan Özgür, Kanbay Yalçın, Çiçekoğlu Ebru, Yayın Yeri : 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 21. Düşünme ve Bloom Taksonomisi

  Yazarlar : Kanbay Yalçın, Aslan Özgür, Işık Elif, Kılıç Nurhayat, Güdeloğlu Harun, Yayın Yeri : 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster

Experiences

 1. Cumhuriyet Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi, Hemşire, 2009 - 2011
 2. Kars Devlet Hastanesi, Hemşire, 2011 - 2011

Administrative Duties

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

Books

 1. Kültür ve Sağlık
  KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : AKADEMİSYEN YAYINEVİ, TÜRKİYE, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
  KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : eğiten kitap yayıncılık. Org. Tic. Ltd. Şti., Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Articles

 1. School Based Psychological First Aid

  Yazarlar : KILIÇ BAYAGELDİ NURHAYAT, Yayın Yeri : Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 2. Nursing Students’ Perspectives on Psychosocial Care and their Knowledge Levels

  Yazarlar : AKSOY AYŞE,KILIÇ NURHAYAT,YEŞİLDAĞ ÇELİK BİRNUR, Yayın Yeri : International Journal of Caring Sciences, 2019
  Uluslararası Hakemli DOA EBSCOhost Google Akademik
 3. The effects of psychologicalfirst aid training on disaster preparednessperception and self-efficacy

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,ŞİMŞEK NURAY, Yayın Yeri : NURSE EDUCATION TODAY, 2019
  Uluslararası Hakemli SSCI
 4. Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi

  Yazarlar : İSKENDER HATİCE,DOKUMACIOĞLU EDA,KANBAY YALÇIN,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Psychological first aid and nursing

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,ŞİMŞEK NURAY, Yayın Yeri : Journal of Psychiatric Nursing, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 6. Mobbing Perception and the Related Factors in Nurses

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,DAĞ MUKADDES,ASLAN ÖZGÜR,TAHTALI FATMA, Yayın Yeri : International Journal of Health Science and Research, 2017
  Uluslararası Hakemli ebsco
 7. Sağlık Çalışanlarında Mobbing Algısı ve İş DoyumununBelirlenmesi

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,TEL HAVVA, Yayın Yeri : Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli ESCI
 8. Assessment of rational drug use features of university students

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,DAĞ MUKADDES,ŞEKERCIOĞLU ÖMER, Yayın Yeri : ınternational Journal of Cuurnt Medical and pharmaceutical Research, 2017
  Uluslararası Hakemli pubmed
 9. Critical Thinking Skill and Academic Achievement Development in Nursing Students: Four-year Longitudinal Study

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR,TEKTAŞ PINAR,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : American Journal of Educational Research and Reviews, 2017
  Uluslararası Hakemli SIS, CAS USA, Cross reff
 10. INVESTIGATION OF THE DEPRESSION OF NURSES

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : GLOBAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH, 2015
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 11. The Educational Needs of the Patients who Take Treatment in Psychiatric Clinic in Kars

  Yazarlar : BOSTANCI DAŞTAN NİHAL,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 12. Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme veEleştirel Düşünme Becerileri

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, 2013
  Ulusal Hakemli T

Awards

 1. Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü , TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2014,

Education

 1. Lisans, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2005 - 2009
 2. Yüksek Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ), 2010 - 2013
 3. Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR), 2013 - 2018
 4. Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, 2014 - 2020
 5. Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM), 2018 -