Ali İLHAN

Dr. Öğr. Üyesi Ali İLHAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı
alilhan artvin.edu.tr 2366
Ofis
Telefon 2366
E-Posta alilhan artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2013 -

Bildiriler

 1. Lise öğrencilerinde ideal arazi kullanımı bilinci oluşturmaya yönelik bir etkinlik önerisi

  Yazarlar : GÜLERSOY ALİ EKBER,İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Internatıonal Geography Educatıon Symposıum (IGES), Nevşehir, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 08.11.2018 - 10.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. İzmir Anakent Bütününde Semt Pazarcılığı: Pazar Esnafının Kentleşme Sürecindeki Konumları

  Yazarlar : ŞEN ERKAN, İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, İstanbul, TÜRKİYE, 2003 Basım Tarihi : 11.09.2003 Etkinlik Tarihi : 11.09.2003 - 13.09.2003
  Ulusal Tam metin bildiri
 3. Gelenekten modernleşmeye, tarladan tiyatroya bir dönüşüm hikâyesi Bademler köyü (İzmir)

  Yazarlar : GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT,İLHAN ALİ, Yayın Yeri : TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 24.10.2014 Etkinlik Tarihi : 23.10.2014 - 24.10.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. 2018 Yılı 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi Bildiri, AYDIN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 13.09.2018 - 15.09.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Protecting Perceptions, Attitudes, and Behaviors of Local People in Rural Settlements in the Tahtalı Dam Basin (İzmir, Turkey)

  Yazarlar : GÜMÜŞ NEVZAT, GÜLERSOY ALİ EKBER, İLHAN ALİ, ÇELİK MEHMET ALİ, Yayın Yeri : 4th International Geography Symposium, Antalya, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 23.05.2016 Etkinlik Tarihi : 23.05.2016 - 26.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Relationships between Land Use and Land Classification in the Tahtalı Dam Basin (İzmir, Turkey)

  Yazarlar : GÜLERSOY ALİ EKBER, GÜMÜŞ NEVZAT, ÇELİK MEHMET ALİ, İLHAN ALİ, Yayın Yeri : 4th International Geography Symposium, Antalya, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 23.05.2016 Etkinlik Tarihi : 23.05.2016 - 26.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Artvin Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu’nun Doğa Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

  Yazarlar : İLHAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT, Yayın Yeri : DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017 Basım Tarihi : 17.10.2017 Etkinlik Tarihi : 23.10.2017 - 24.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 8. 12. sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi.

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskşehir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 31.12.2019 Etkinlik Tarihi : 03.10.2019 - 05.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. 11. sınıf coğrafya dersi öğretim programı kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskişehir, 2019 Basım Tarihi : 31.12.2019 Etkinlik Tarihi : 03.10.2019 - 05.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. 2018 Yılı 9. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi.

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), İzmir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 01.11.2019 Etkinlik Tarihi : 02.05.2019 - 04.05.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Artvin Nüfusu Sosyal Özellikleri (2007-2017)

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKMENİSTAN, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Artvin’de Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , Coğrafya Öğretmeni, 1996 - 2013

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Türkçe 2
2020-2021 YER BİLİMİ Türkçe 2
2020-2021 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2020-2021 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2
2020-2021 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2020-2021 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Türkçe 2
2020-2021 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 2
2020-2021 TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2020-2021 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 8
2020-2021 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI Türkçe 2
2020-2021 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2020-2021 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Türkçe 2
2020-2021 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 2
2020-2021 GENEL COĞRAFYA Türkçe 2
2020-2021 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4
2020-2021 ULAŞIM COĞRAFYASI Türkçe 2
2020-2021 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4
2020-2021 SİYASİ COĞRAFYA VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ Türkçe 2
2020-2021 TÜRKİYE'NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2
2019-2020 COĞRAFYA ÖĞRETİMİ Türkçe 2
2019-2020 GENEL COĞRAFYA Türkçe 2
2019-2020 PF 506 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 6
2019-2020 DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2
2019-2020 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2
2019-2020 TÜRKİYE’NİN FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2019-2020 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2019-2020 ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2
2019-2020 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 2
2019-2020 TÜRKİYE’NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2
2019-2020 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2019-2020 YER BİLİMİ Türkçe 2
2019-2020 ÖMES 406 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 8
2018-2019 ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2
2018-2019 COĞRAFYA ÖĞRETİMİ Türkçe 2
2018-2019 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 2
2018-2019 YER BİLİMİ Türkçe 2
2018-2019 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2018-2019 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2
2018-2019 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2018-2019 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 2
2018-2019 COĞRAFYADA MATERYAL TANIMA Türkçe 2
2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 6
2018-2019 OKUL DENEYİMİ Türkçe 5
2018-2019 ÖMES 406 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 6
2018-2019 PF 506 öĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 6
2017-2018 GENEL COĞRAFYA Türkçe 2
2017-2018 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4
2017-2018 ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2
2017-2018 COĞRAFYADA MATERYAL TANIMA Türkçe 2
2017-2018 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2017-2018 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4
2017-2018 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2
2017-2018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2017-2018 PF 506 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 6
2017-2018 COĞRAFYA ÖĞRETİMİ Türkçe 2
2017-2018 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2
2017-2018 YER BİLİMİ Türkçe 2
2017-2018 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2016-2017 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4
2016-2017 ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2
2016-2017 COĞRAFYADA MATERYAL TANIMA Türkçe 2
2016-2017 GENEL COĞRAFYA Türkçe 2
2016-2017 YER BİLİMİ Türkçe 2
2016-2017 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2016-2017 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4
2016-2017 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2
2016-2017 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2015-2016 TURİZM COĞRAFYASI Türkçe 2
2015-2016 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2015-2016 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2015-2016 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4
2015-2016 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2
2015-2016 YER BİLİMİ Türkçe 2
2015-2016 COĞRAFYADA MATERYAL TANIMA Türkçe 2
2015-2016 ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2
2015-2016 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4
2015-2016 GENEL COĞRAFYA Türkçe 2
2014-2015 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2
2014-2015 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2014-2015 YER BİLİMİ Türkçe 2
2014-2015 COĞRAFYADA MATERYAL TANIMA Türkçe 2
2014-2015 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2014-2015 TURİZM COĞRAFYASI Türkçe 2
2014-2015 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4
2014-2015 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4
2014-2015 ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2
2014-2015 GENEL COĞRAFYA Türkçe 2
2013-2014 Turizm Coğrafyası Türkçe 2
2013-2014 Enerji Kaynakları Türkçe 2
2013-2014 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 2
2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2013-2014 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Türkçe 2
2013-2014 Coğrafyada Materyal Tanıma Türkçe 2
2013-2014 Yer Bilimi Türkçe 2
2013-2014 Siyasi Coğrafya Türkçe 2
2013-2014 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Türkçe 4
2013-2014 Genel Fiziki Coğrafya Türkçe 4
2013-2014 Genel Coğrafya Türkçe 2

Kitaplar

 1. Coğrafya öğretimine yönelik bir başarı testi geliştirme çalışması
  İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Eğitim Yayınevi, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü
 2. Yenilikçi öğrenme ve öğretim uygulamaları
  İLHAN ALİ, Yayın Yeri : iksad Yayınevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Eğitimin üç temel öğesi: öğrenme, öğrenci ve öğretmen
  İLHAN ALİ, Yayın Yeri : İKSAD Yayınevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Eğitim bilimleri alanında araştırma ve değerlendirmeler
  GÜLERSOY ALİ EKBER,İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Gece Akademi, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. Sürdürülebilir Kalkınma
  İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Eğitim bilimleri alanında araştırma ve değerlendirmeler
  İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Gece Akademi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. New Horizons in Educational Sciences
  İLHAN ALİ, Yayın Yeri : SRA Academic Publishing, LİTVANYA, Klaipeda, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 8. New Horizons in Educational Sciences-II
  İLHAN ALİ, Yayın Yeri : LAP Lambert Academic Publishing, İngilizce, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 9. Genel Coğrafya
  İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2017
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 10. Contemporary Studies in Environment and Tourism
  GÜMÜŞ NEVZAT,GÜLERSOY ALİ EKBER,İLHAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ, Yayın Yeri : Cambridge Scholars Publishing, İNGİLTERE, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 11. Tourism,Environment and Sustainability
  GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT,İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Kliment Ohridski University Press, BULGARİSTAN, SOFİA, İngilizce, 2015
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Sunuş Yolu ile Öğretme Yaklaşımı ve Coğrafya Derslerinde Uygulanması: Örnek Bir Ders Planı (Dünya nın İç Yapısı) / The Expository Teaching Approach and Application in Geography Courses: An Example Lesson Plan (Internal Structure of the Earth)

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 2. Coğrafya Öğretimine Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?

  Yazarlar : İLHAN ALİ, Yayın Yeri : International Social Sciences Studies Journal, 2020
  Uluslararası Hakemli SOBİAD Atıf Dizini
 3. Discovery Learning Strategy in Geographical Education: A Sample of Lesson Design

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : Review of International Geographical Education Online (RİGEO), 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 4. Evaluating student answers to geography questions framed according to the factual and conceptual knowledge levels of the revised Bloom’s taxonomy

  Yazarlar : İLHAN ALİ, Yayın Yeri : European Journal of Education Studies, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 5. 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine GöreDeğerlendirilmesi

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : lnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 6. Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde Coğrafya Öğretiminde Sorgulama Temelli Öğrenme

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,ÇELİK MEHMET ALİ, Yayın Yeri : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli Türk Eğitim İndeksi (TEİ), SOBİAD, CiteFactor, Ind...
 7. Relationship between land use and land classification in the Tahtalı Dam Protection Basin (İzmir, Turkey)

  Yazarlar : GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT,ÇELİK MEHMET ALİ,İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Journal of Environmental Biology, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI
 8. CEHENNEM DERESİ KANYONU’NUN (ARDANUÇ, ARTVİN)EKOTURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİVE PLANLAMA ÖNERİLERİ

  Yazarlar : İLHAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 9. SWOT Analysıs of Cehennem Deresı Canyon’s (Ardanuc, Artvın) Ecotourısm Potentıal

  Yazarlar : İLHAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT, Yayın Yeri : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli EBSCO, Türk Eğitim İndeksi ( TEİ), Index Copernic...
 10. Kuantum Öğrenme Yaklaşımı ve Coğrafya Öğretimi

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : Turkish Studies-Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 11. Coğrafya Dersi Ortaöğretim Başarısını Etkileyen Faktörlerin Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT, Yayın Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ”, 2013
  Ulusal Hakemli EBSCO, SOBİAD
 12. Küreselleşmenin Türkiye Üniversiteleri Coğrafya Öğretmenliği ve Bölümleri Yapısı Üzerinde Etkisi

  Yazarlar : GÜMÜŞ NEVZAT,İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. Bir Tersine Göç Örneği Köprücük Köyü Varto Muş

  Yazarlar : GÜMÜŞ NEVZAT,İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 14. Coğrafya Bölümü ve Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunlarının Mezuniyet Sonrası Karşılaştıkları İstihdam Sorunu

  Yazarlar : İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,ÇELİK MEHMET ALİ,GÜMÜŞ NEVZAT, Yayın Yeri : TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 15. Küreselleşme ve Öğretim Elemanlarına Göre Türkiye Üniversitelerindeki Coğrafya Bölümlerine Etkisi

  Yazarlar : GÜMÜŞ NEVZAT,İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012
  Uluslararası Hakemli ULRICSWEB, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ASOS
 16. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Lisans Ders Programı İle Cambridge Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans Ders Programının Karşılaştırılması

  Yazarlar : İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 17. Fiziksel arazi degredasyonu

  Yazarlar : SEMENDEROĞLU ADNAN,GÜLERSOY ALİ EKBER,İLHAN ALİ, Yayın Yeri : Türk Coğrafya Dergisi, 2006
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 18. Kimyasal ve biyolojik arazi degredasyonu

  Yazarlar : SEMENDEROĞLU ADNAN,İLHAN ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER, Yayın Yeri : Türk Coğrafya Dergisi, 2005
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor

Öğrenim

 1. Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1991 - 1996
 2. Yüksek Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ), 1997 - 2001
 3. Doktora, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (DR), 2001 - 2010

Üyelikler

 1. Türk Coğrafya Kurumu, Üye,
 2. Türk Coğrafya Kurumu, Üye,
 3. Türk Coğrafya Kurumu, Üye,