Tarihçe

Artvin Çoruh Üniversitesi 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunla kurulmuş ve bu kanun 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Birimlerinin Kuruluşları

17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunun 7’nci maddesinin Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşu ile ilgili fıkrası şu şekildedir:

 “Artvin Çoruh Üniversitesi”

EK MADDE 80- Artvin’de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,

b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.”

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşuna müteakip, Yusufeli Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin 07.12.2007 tarihinde Yükseköğretim Kuruluna Rektörlük tarafından yapılan teklif, 14.12.2007 tarihli Yükseköğretim Kurulu yazısı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilmiştir.

Mühendislik Fakültesi ve Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin hukuki kuruluşları Bakanlar Kurulu’nun 26/02/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı kararnamesi ile gerçekleştirilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7d-2 maddesi uyarınca Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu’nun kurulması uygun görülmüştür.

İlahiyat Fakültesinin hukuki kuruluşu 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 10.09.2012 tarihli ve 28407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 13/08/2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı kararnamesi ile gerçekleştirilmiştir.

Sanat ve Tasarım Fakültesinin kuruluşu da Bakanlar Kurulunun 20.09.2012 tarihli ve 2012/3763 Sayılı kararı ile 2809 Sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre gerçekleştirilmiş olup, bu karar 28434 sayılı ve 7 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, 20.08.2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı kararı ile kurulmuş olup, bu karar 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Şavşat Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Genel Kurulunun 21/05/2015 tarih ve 75850160-101.01.02.05/27140 sayılı kararıyla, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

İşletme Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kuruluşları 24.07.2017 tarihli ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirilmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 16 Haziran 2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 Haziran 2020 tarih ve 2654 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulmuş olup, bu karar çerçevesinde 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanun ile kurulan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kapatılmıştır.

04.08.2023 tarih ve 32269 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7477 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu isim değişikliği ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

04.08.2023 tarihli ve 32269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7477 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 03.08.2023 tarihinde kapatılarak aynı tarihte Turizm Fakültesi kurulmuştur.